Novela Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty byla schválena Poslaneckou sněmovnou

4. 3. 2009 – 13:49 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Novela Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty byla schválena Poslaneckou sněmovnou
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Poslanecká sněmovna včera schválila dvě nepříliš rozsáhlé, ale o to významnější, změny daňových zákonů, v něž již delší dobu doufala většina podnikatelů. Jedná se o změnu pravidel nízké kapitalizace a zmírnění pravidel pro daňovou uznatelnost finančních nákladů v rámci novely Zákona o dani z příjmů a dále o umožnění nároku na odpočet DPH při pořízení osobních automobilů, které přináší novela Zákona o dani z přidané hodnoty.


Tento návrh novely obou daňových zákonů musí být ještě schválen Senátem ČR a podepsán prezidentem. Předpokládá se, že návrh projde celým legislativním procesem v průběhu března 2009.

- Ministerstvo financí ruší zálohy na daň z příjmů
-
Podnikatelé si budou moci asi odečítat DPH u všech osobních aut
-
Sazby daně z příjmu právnických osob po celém světě klesají

Rozšíření nároku na odpočet DPH u osobních automobilů Navržená novela Zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje především možnost uplatnění plného nároku na odpočet DPH z nakoupených osobních automobilů používaných pouze pro podnikatelské účely. Pokud bude osobní automobil používán jak pro podnikatelské, tak i pro soukromé účely, vznikne podnikateli nárok na odpočet DPH ve stejném rozsahu, v jakém bude osobní automobil používán pro podnikatelské účely. V případě, že si podnikatel při nákupu osobního automobilu uplatní nárok na odpočet v plněné výši, a následně tento automobil použije i pro soukromé účely, vznikne mu povinnost odvést DPH v rozsahu, v jakém byl automobil použit pro soukromé účely.

Předpokládá se, že účinnost novely nastane v dubnu 2009. V tomto případě by mohli plátci DPH uplatnit nárok na odpočet DPH z osobních automobilů již v daňovém přiznání k DPH za duben, případně za 2.čtvrtletí 2009 u čtvrtletních plátců. Podle přechodných ustanovení bude možno nárok na odpočet DPH možno uplatnit pouze u osobních automobilů nakoupených po účinnosti novely.

Zmírnění pravidel nízké kapitalizace

V rámci novely Zákona o dani z příjmů byly schváleny následující změny:
• pravidla nízké kapitalizace se již nebudou vztahovat na finanční náklady z úvěrů a půjček mezi nespojenými osobami, pokud
jsou tyto úvěry a půjčky zajištěny spojenou osobou
• pro daňovou uznatelnost finančních nákladů se zvyšuje poměr mezi úvěry a půjčkami od spojených osob a vlastním kapitálem na 4:1 (6:1 v případě bank a pojišťoven)
• ruší se daňová neuznatelnost finančních nákladů z podřízených úvěrů a půjček
• pravidla nízké kapitalizace se nově budou vztahovat i na tzv. „backto-back“ úvěry a půjčky (úvěry a půjčky mezi spojenými osobami poskytované přes nespojeného prostředníka, např. banku)

Nízká kapitalizace se tak v hlavních bodech prakticky vrací do stavu platného v roce 2007

Upravená pravidla nízké kapitalizace budou platit pro zdaňovací období započaté v roce 2009. Podle přechodných ustanovení je však poplatníci mohou použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2008. Tyto změny mohou ovlivnit investiční rozhodnutí, která jste učinili v průběhu roku 2008, a současně vylepšit vaši daňovou pozici.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,440
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články