Novinky na katastru nemovitostí: Patří vám ještě majetek?

16. 12. 2014 – 20:28 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Novinky na katastru nemovitostí: Patří vám ještě majetek?
Požádat o vyznačení poznámky spornosti do katastru nemovitostí musí pravý vlastník nemovitosti do jednoho měsíce od té doby, kdy se o zápisu do katastru nemovitostí dozvěděl (pokud tak neučiní, působí poznámka spornosti pouze vůči těm osobám, které vlastn | zdroj: NašePeníze.cz

Přijetím nového občanského zákonu, který je účinný od 1.1.2014, došlo k posílení ochrany dobré víry těch osob, které nabývají vlastnické právo od osoby, která je sice v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník, nicméně z důvodu předchozí vady nabývacího titulu fakticky vlastníkem není (zákon o takové osobě hovoří jako o „neoprávněném“).

Nově tedy lze za splnění určitých předpokladů, tj. zejména v dobré víře ve správnost zápisu údajů do katatstru nemovitostí nabýt nemovitost, i když byla například kupní smlouva uzavřena s tím, kdo vlastnickým právem k dané nemovitosti ve skutečnsoti nedisponuje.

 

Tato ochrana dobré víry má však i negativní aspekt, kterým je, že pravý vlastník může tímto způsobem o svou nemovitost snadno přijít. Vlastníci by tak měli zejména dbát svých práv a reflektovat veškeré změny v souvislosti s případnou změnou zápisu v katastru nemovitostí. A jaké změny jim vlastně nová právní úprava v těchto případech dává?

 

"Pravý vlastník má nově v případě, kdy sese dozví o skutečnosti, že dochází ke změně zápisu v katastru nemovitostí, možnost žádat aby byla v katastru nemovitostí vyznačena tzv. poznámka spornosti zápisu. Aby však měla tato poznámka patřičnou relevanci je současně nutné, aby žadatel o zápis takové poznámky nejpozději do dvou měsíců od jejíhovyznačení před katastrálním úřadem prokázat, že své právo doložil u soudu (tedy že podal příslušnou žalobu na ochranu svého vlastnického práva). V případě, že tak neučiní, bude tato poznámka spornosti vymazána," upozorňuje advokátka Dagmar Junková z Schaffer & Partner Legal.

 

Pokud bude žalobě vyhověno, vymaže katastrální úřad všechny zápisy, kterých se poznámka spornosti týká.

 

Požádat o vyznačení poznámky spornosti do katastru nemovitostí musí pravý vlastník nemovitosti do jednoho měsíce od té doby, kdy se o zápisu do katastru nemovitostí dozvěděl (pokud tak neučiní, působí poznámka spornosti pouze vůči těm osobám, které vlastnické právo k nemovitosti nenabyly v dobré víře, tzn. proti těm, kteří věděli, že například kupní smlouvu uzavírají s osobou, která k tomu není oprávněna). Pokud o tomto zápisu nebyl pravý vlastník ze strany katastrálního úřadu řádně vyrozuměn, prodlužuje se lhůta k podání žádosti o vyznačení poznámky spornosti až na 2 roky.

 

Nový občanský zákoník tedy na jednu stranu chrání dobrou víru osob, které nabývají vlastnické právo k nemovitosti, na druhou stranu však nabízí možnosti obrany proti tomuto principu. Proto je dobré dbát na sledování zápisů v katastru nemovitostí každým, kdo je v katastru nemovitostí zapsán a v případě jakýchkoli změn situaci bezodkladně řešit, neboť lhůty stanovené novým občanským zákoníkem, pokud jde o možnst obrany, jsou v tomto smyslu neúprosné.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články