Novomanželská půjčka. Splňujete nároky na poskytnutí?

1. 9. 2009 – 1:55 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Novomanželská půjčka. Splňujete nároky na poskytnutí?
Novomanželská půjčka, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Nízkoúročené úvěry do výše 300 000 Kč jsou jedním z posledních podpůrných programů pro začínající mladé rodiny. Za jakých podmínek jsou tyto úvěry poskytovány a kdo má na úvěr nárok?

 

Různých dotačních a podpůrných programů na povzbuzení výstavby a rozvoje bydlení, zejména v devadesátých letech minulého století, existovalo hned několik. S dospíváním českého realitního trhu, vzrůstající ekonomickou úrovní  obyvatel a především klesajícími sazbami hypotečních úvěrů došlo k ukončení drtivé většiny těchto programů. 

- Svatba a rozpočet... nákladný zásah do rodinných financí
-
České domácnosti se rekordně zadlužují. Firmy si půjčují méně


Jedním z mála programů, který se dožil dnešních dnů je tzv. Úvěr 300, spíše známý pod pojmem Novomanželská půjčka. Jedná se o nízkoúročený úvěr do výše 300 000 Kč pro mladé rodiny, kde alespoň jednomu z členů rodiny ještě nebylo 36 let. Poskytovatelem úvěru je Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), který při poskytování úvěru postupuje v souladu s Nařízením vlády č.616/2004 Sb. Tento typ úvěru je oprávněn SFRB poskytovat od 1. 12. 2004.

 

Komu je novomanželská půjčka určena?

 

Podle zmíněného nařízení na úvěr mají nárok pouze:

 • osoby žijící v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů nedosahuje v roce podání žádosti 36 let věku, přičemž žádost může podat kterýkoliv z manželů
 • samostatná osoba, která opět v roce podání žádosti nedosáhne věku 36 let, která trvale pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě, přičemž může jít i o dítě osvojené

Žadatel musí být zároveň občanem České republiky, nebo občanem jiného státu Evropské unie s povolením k pobytu v ČR. V případě žadatelů mimo EU je podmínkou trvalé občanství v ČR.

 

Co lze novomanželskou půjčkou financovat?

 

 • výstavby bytu podle zákona o vlastnictví
 • výstavby bytu v rodinném domě
 • výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení
 • koupě bytu
 • koupě rodinného domu s jedním bytem
 • úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu
 • úhrada členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu

Úvěr lze použít v podstatě na téměř všechny běžné způsoby pořízení vlastního bytu (výstavba, koupě, převod členských práv v bytovém družstvu apod.) Problém nastává u rodinných domů. Úvěr nelze poskytnout na výstavbu, ale pouze na koupi a dům musí mít ke všemu pouze jednu bytovou jednotku. Z účelů financování jsou vyloučeny rovněž modernizace stávajících bytů. Na druhou stranu velikost domu (pouze kupovaného)  nebo bytu není limitována. 

Nutnou podmínkou pro přidělení úvěru je však zajištění. Nejčastěji je využíváno zájištění ručitelským závazkem třetí osoby (rodičů, přátel apod.) Ručení zástavou nemovitosti nařízení také připouští, avšak v případě, že žadatel má v úmyslu žádat ještě o další komerční úvěr, tato varianta se neuplatňuje, aby nemovitost mohla dále posloužit jako \"čistá\" zástava bance popř. stavební spořitelně.

 

Na co nebo komu není možné úvěr poskytnout?

 

 • úvěr nelze použít na výstavbu rodinného domu a modernizace stávajícího bydlení 
 • na úvěr nemají osoby které jsou vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo jsou nájemníky v v družstevním bytu; v případě manželů nesmí být ani jeden vlastníkem (převod bytu/domu není řešením, protože z převodu nemovitosti máte povinnost zaplatit daň)
 • úvěr nelze poskytnout vícekrát jedné osobě
 • úvěru nelze použít na financování koupě nebo výstavby domu/bytu, na který již byl úvěr v minulosti Státním fondem rozvoje bydlení úvěr poskytnu
 •  

Výše a podmínky splatnosti úvěru

 

Státní fond rozvoje bydlení z tohoto titulu poskytuje úvěry do maximální výše 300 000 Kč s maximální dobou splatnosti 20 let. Roční úroková sazba úvěru je nyní stanovena fixně pro celou dobu splatnosti, a to ve výši 2 % p.a.

 

Úlevy, odklad a přerušení splácení

 

Zákonná úprava také umožnuje odložení splácení úvěru, a to až na dobu 10 let od prvního dne čerpání. Po tuto dobu je však dlužník povinen hradit úroky z dlužné částky. I s tímto odkladem však nesmí doba splatnosti úvěru překročit maximální dobu splatnosti, tedy 20 let. 

Přerušení splácení je umožněno dlužníkovi pouze ve vyjímečných případech (rodinné, sociální apod.) Vždy je potřeba k přerušení získat souhlas SFRB. O dobu přerušení se vždy prodlužuje doba splatnosti úvěru. 

Dlužník má také možnost za každé narozené nebo osvojené dítě si nesplacenou část jistiny úvěru snížit o 30 000 Kč. Tento odpočet se vztahuje na úvěry sloužící ke koupi nebo výstavbě bytu. Dítě se musí narodit nebo být osvojeno až po uzavření úvěrové smlouvy.

 

Podání žádosti o úvěr

 

Žádost o úvěr včetně podkladů musí žadatel podat, ale lépe poslat poštou na adresu Státního fondu rozvoje bydlení (Dolní náměstí 9, 771 00 Olomouc, Dlouhá 13, 110 00 Praha). Žádost musí obsahovat kromě osobních údajů klienta i výši požadovaného úvěru, účel použití úvěru a dokumenty potvrzující výši příjmu žadatele, popř. manžela/ky. SFRB si může podle potřeby vyžádat další doklady, které slouží k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet.

 

Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články