Nový občanský zákoník může nahrát i lichvářům

11. 12. 2013 – 17:04 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nový občanský zákoník může nahrát i lichvářům
Po Novém roce se mohou dluhy značně prodražit. Podle nového občanského zákoníku splátky dluhu jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, nato na úroky z prodlení, poté na úroky dohodnuté smlouvou, a až na konce na původní dluh, tedy na jistinu. F | zdroj: NašePeníze.cz

Nový občanský zákoník v některých případech může hrát do karet i tzv. šmejdům nebo lichvářům. Podle časopisu dTest sjednat smluvní pokutu bude jednodušší a splácení dluhů se prodraží. Pozor si dejte například na úroky z úroků a na fikaně ukryté smluvní pokuty.

Po Novém roce se mohou dluhy značně prodražit. Podle nového občanského zákoníku splátky dluhu jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, nato na úroky z prodlení, poté na úroky dohodnuté smlouvou, a až na konce na původní dluh, tedy na jistinu.

Jestliže dlužník nebude hradit na základě daného pořadí, bude se úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky. Těmito úroky z úroků se splácení dluhu značně prodraží.

Tato novinka je skutečně revoluční, v obchodním styku úroky z úroků již existují, ale ve spotřebitelských smlouvách je to velká změna v neprospěch spotřebitele,“ upozorňuje Miloš Borovička z dTestu. „Rozhodně se nedá říci, že taková úprava bude pro občany pozitivní, nahraje hlavně lichvářům.“

Pozor na to, co odsouhlasíte do telefonu

Ostražití byste měli být i například při monitorovaném telefonním hovoru. Smluvní pokuty totiž od Nového roku nebude nutné sjednat písemně. Pracovník call centra vás také může odkázat na všeobecné firemní podmínky, které si ale musíte sami dohledat. V nich může být pokuta pečlivě ukryta, a pokud vy vše odsouhlasíte, bude dané penále závazné.

Letos však smluvní pokuta ve všeobecných podmínkách ukryta být nemůže. Ústavní soud ve sporu s klientem a UPC rozhodl, že musí být součástí spotřebitelské smlouvy, kterou zákazník s dodavatelem uzavírá.

Ve spotřebitelských vztazích a spotřebitelských smlouvách vystupují na jedné straně velice kvalifikovaní, práva a věci znalí dodavatelé a na druhé straně obyčejný občan, který je spotřebitelem a odběratelem služby. Většinou je mu předložen psaný text, říkáme tomu formulářová smlouva, kterou má podepsat. Ústavní soud položil důraz na to, aby zásadní ustanovení, jako je smluvní pokuta, byla obsažena ve formulářové smlouvě, kterou spotřebitel podepisuje, aby pro něj situace byla zcela přehledná,“ uvedla před více než dvěma týdny soudkyně Ivana Janů.

Otázkou ale zůstává, jestli rozhodnutí Ústavního soudu bude respektováno i po Novém roce. Každopádně smluvní pokuty už nebude nutné sjednat písemně, takže pozor na to, co odsouhlasíte a pečlivě čtěte všechny dodatky a smluvní podmínky.

Nepřiměřené smluvní pokuty půjdou pouze snížit

Jestliže podnikatel určí ve smlouvě neúměrné smluvní pokuty, bude je soud moci na návrh dlužníka pouze snížit. Ze starého občanského zákoníku plyne, že v případě vysoké smluvní pokuty může soud prohlásit celou pokutu za neplatnou. Dlužník pak zaplatí jen dlužnou částku. Maximálně se k tomu mohou připočíst úroky z prodlení. Podle dTestu, si ale od ledna roku 2014 nepoctiví podnikatelé i tak přijdou na své. Dlužník kromě dluhu a úroků bude muset zaplatit přinejmenším část pokuty.

Spotřebitelé se ale budou moci bránit

Samozřejmě nový občanský zákoník bude chránit i spotřebitele. Bude možné se bránit kupříkladu proti smlouvám, které sice nebyly uzavřeny ve stavu slabosti, ale jsou pro jednu smluvní stranu extrémně nevýhodné. To znamená, že vzájemné plnění ze smlouvy bude v hrubém nepoměru.

Taková smlouva nebude automaticky neplatná, avšak poškozený se může domáhat přiměřeného doplnění toho, oč byl zkrácen. Není-li takové doplnění poskytnuto, pak může poškozený smlouvu zrušit. Požadavek na doplnění nebo na zrušení smlouvy musí poškozený vznést nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy,“ řekl Tomáš Liškutín ze Spotřebitel.net.

- Monika Hrušová | Více na hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články