Nový občanský zákoník: Těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty

8. 12. 2013 – 17:23 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nový občanský zákoník: Těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
Ve staré právní úpravě musela být smluvní pokuta ujednána písemně, jinak byla neplatná. Smluvní pokutu tedy nešlo uzavřít například v e-shopech nebo po telefonu. Nový občanský zákoník již formu nespecifikuje, a tak výrazně zjednodušuje možnost smluvní pok | zdroj: NašePeníze.cz

Občanské právo je sice od trestního práva na hony vzdáleno, ale sankce, tedy tresty za neplnění povinností, obsahuje i nový občanský zákoník. Sjednat smluvní pokutu bude mnohem jednoduší a splácení dluhů se prodraží. NOZ nově legalizuje třeba úroky z úroků.

Skryté smluvní pokuty

Ve staré právní úpravě musela být smluvní pokuta ujednána písemně, jinak byla neplatná. Smluvní pokutu tedy nešlo uzavřít například v e-shopech nebo po telefonu. Nový občanský zákoník již formu nespecifikuje, a tak výrazně zjednodušuje možnost smluvní pokutu kamsi schovat. Smluvní pokuty bývají často ukryté v obchodních podmínkách, a nová úprava tuto praxi jistě rozšíří, zejména do smluv uzavíraných po telefonu. Pokud vám tedy po Novém roce zavolá operátor s neodolatelnou nabídkou změny paušálu, buďte si jisti, že vás nechá prohlásit větu ve smyslu: Souhlasím s obchodními podmínkami a seznámil jsem se s nimi. Samotný text podmínek si ale budete muset dohledat sami na internetu a jistě nikdo nebude čekat, až si je přečtete. Můžete pak být velmi nemile překvapeni, když takové podmínky budou obsahovat smluvní pokutu, o které jste neměli tušení.

S jistou nadějí pro spotřebitele přišel na konci listopadu Ústavní soud, který prohlásil, že smluvní pokuta skrytá v obchodních podmínkách není pro spotřebitelské smlouvy přípustná. Rozhodoval sice o sporu dle staré právní úpravy, ale posuzoval jej z hlediska ústavních principů. Je otázkou, zda bude tento výklad použitelný i pro nový občanský zákoník, ale podobné závěry by měly platit obecně.

Další změna potěší hlavně finanční instituce. Pokud si podnikatel stanoví ve smlouvě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, soud je může na návrh dlužníka pouze snížit s ohledem na hodnotu a význam povinnosti, kterou pokuta zajišťuje. Oproti staré úpravě je to pro věřitele o mnoho výhodnější, protože když za starého občanského zákoníku „přestřelili“ a stanovili pokuty nemravně vysoké, soud prohlásil celou pokutu za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Dlužník pak zaplatil jen dlužnou částku a případné úroky z prodlení. S novým občanským zákoníkem se nepoctiví podnikatelé nemusí bát, že by si přes pokuty nepřišli alespoň částečně na své. I když se bude dlužník bránit, stejně vždy kromě dluhu a úroků zaplatí také alespoň část pokuty.

Pozor na to, co platíte

Pokud dlužník splácí dluh, nový občanský zákoník říká, že splátky jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté smlouvou, a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh. Celkový dluh tak neustále roste o další a další úroky, dokud není zcela zaplacen. Dříve si mohl dlužník určit, že plní na jistinu a pokud byla tato základní částka splacena, dluh nemohl dále růst. Nový zákoník sice dlužníkovi neupírá volbu, na jakou část dluhu má splátka jít, ale pokud jde jinam, než v jakém pořadí určuje zákon, pak se začne úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky. Dlužník tak bude muset zaplatit i úroky z úroků a splácení se mu tak výrazně prodraží.

 

Domluva na výši úroků je na smluvních stranách, a pokud se nedohodnou, použijí se zákonem stanovené úroky (přesněji úroky stanovené nařízením vlády). V praxi výši úroků, a to i těch z prodlení, stanoví silnější strana smlouvy, tedy většinou podnikatel přímo v podmínkách smlouvy. Stará úprava nedovolovala odchýlit se s výší úroku od toho, co stanovil zákon. Nový zákoník však omezuje celkovou maximální výši úroků, které mohou věřitelé požadovat. Pokud by věřitel otálel s uplatněním práva na zaplacení a čekal by se žalobou až těsně na konec promlčecí doby ve snaze získat na úrocích co nejvíce, nemá dle nové úpravy právo chtít na úrocích více, než je samotná jistina (tedy původní dlužná částka). Dlužník by tak zaplatil maximálně dvojnásobek, což ale rozhodně nemusí být málo. Od chvíle, kdy věřitel právo uplatní u soudu, může navíc požadovat další úroky, které budou nabíhat až do vydání rozhodnutí soudu.

Uznání dluhu bude snazší

Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh způsobů, jimiž můžete uznat existenci dluhu. Co je důležité, uznáte-li dluh, prodlužuje se promlčecí lhůta na 10 let. Za uznání bylo dosud považováno pouze písemné prohlášení. Nově je jím také pouhé zaplacení úroků z pohledávky, nebo za určitých okolností jen její části pohledávky. Takže pokud věřiteli dáte i symbolickou částku v souvislosti se závazkem, dáváte mu možnost, aby mohl dluh u soudu zažalovat dalších deset let.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články