Nůžky se rozvírají, chudí se mají hůř, bohatší zas lépe

8. 9. 2014 – 20:56 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nůžky se rozvírají, chudí se mají hůř, bohatší zas lépe
Polovina Čechů pociťuje chudobu. Sociální nůžky se dál rozevírají | zdroj: NašePeníze.cz

Podle posledního průzkumu výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, polovina Čechů pociťovala v roce 2012 chudobu. Ta druhá se má zase lépe, než dříve. Sociální nůžky se dál rozevírají.

Otázka, jak hodnotí lidé současnou příjmovou, rozděluje dotázané na dvě téměř vyvážené skupiny; zhruba polovina z nich (48,9 %) hodnotí příjmovou situaci vlastní domácnosti pozitivně, tj. jako plně vyhovující a vyhovující. Druhá po četně nepatrně vyšší skupina (49,9 %) zastává názor opačný (příjmová situace domácnosti je špatná a velmi špatná).

Za pozornost stojí hodnocení krajních variant odpovědí, kdy příjmová situace domácností označená jako velmi špatná je více než tř ikrát vyšší než příjmová situace plně vyhovující.

Porovnání výsledků aktuálního šetření s hodnocením téže otázky před deseti lety ukazuje sice na obdobný trend zjištěný již v roce 2002 - i tehdy převažovaly domácnosti s velmi špatnou př íjmovou situací nad jejich protějšky - ale počet domácností na obou pólech hodnotící škály jsou nepoměrně vyšší.

Za deset let došlo na jedné straně k růstu počtu domácností s deklarovaným, plně vyhovujícím příjmem (3,6 : 1,2). Na druhé straně k ještě markantnějšímu navýšení domácností s deklarovanou příjmovou úrovní velmi špatnou (12,0 : 7,0).

Počet domácností s deklarovanými velmi špatnými příjmy se v průběhu posledních deseti let téměř zdvojnásobil. To svědčí o postupném, stále vyšším rozvírání „nůžek“ mezi jednotlivými společenskými vrstvami, stále vyšší polarizaci české společnosti s nárůstem subjektivně chudých domácností.

Jak se nám povede dál?

Obdobně jako před deseti lety nejvíce respondentů očekává vývoj příjmů domácnosti beze změny (46,4 %).

Zdá se však, že vyšší finanční jistota obyvatel byla v roce 2002, neboť podíl domácností s očekávaným příjmovým vývojem „beze změny“ byl o desetinu vyšší. Z výsledků aktuálního šetření je na první pohled zřejmá výrazná převaha pesimistických postojů k budoucímu vývoji příjmové situace domácností.

Podíl pesimistů převyšuje optimisty více než dvojnásobně (35,3 : 14,9). Toto zjištění nijak nepřekvapuje, neboť koresponduje s přetrvávajícími důsledky světové hospodářské krize, vývojem na trhu práce s přibývajícím počtem nezaměstnaných, ekonomickým vývojem v ČR, v četně prosazovaných úsporných opatření a v neposlední řadě i celkovou atmosférou a náladou ve společnosti. Zlepšení příjmů o čekává zhruba pouze každá sedmá domácnost, což je o dvě procenta méně než v roce 2002.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,340
USD 22,280 22,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články