O čtyři miliardy z EU mají největší zájem malé podniky

4. 8. 2009 – 1:01 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

O čtyři miliardy z EU mají největší zájem malé podniky
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Čtyři miliardy korun si mezi sebe rozdělí podnikatelé v rámci již třetí výzvy evropského dotačního programu Inovace – Inovační projekt. Ten podporuje firmy, které se rozhodnou investovat do inovací - ať už do vylepšení výrobků nebo do inovace procesů. Agentura CzechInvest obdržela 389 registračních žádostí o podporu podnikatelských projektů.


„Právě firmy, které se teď odhodlají investovat do inovací, z toho budou naplno těžit v době, kdy ekonomika začne znovu růst,“ upozorňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

- Firmy: Získejte na opravu nebo výstavbu podnikatelských nemovitostí dotace
- 150 milionů korun si rozdělí vynálezci, podnikatelé a výzkumníci

logo EEI„Od roku 2007 už byly vyhlášeny tři výzvy k předkládání žádostí do programu Inovace – Inovační projekt. Dohromady v nich bylo na spolufinancování podnikatelských projektů připraveno téměř osm miliard korun. Finance mohou firmy použít například na zakoupení strojů a jiných zařízení, které pomohou k lepšímu využití výstupů vzešlých z výzkumu a vývoje nebo třeba k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh,“ vyjmenovává Rudyšarová.

Téměř 40 procent projektů přihlášených do třetí výzvy je od malých společností, tedy těch s maximálně 49 zaměstnanci. Z celkem požadované dotace 8,6 miliardy pak hodnota projektů podaných těmi nejmenšími firmami přesahuje 37 procent. „Tak velký zájem malých podniků o dotaci nás opravdu těší. Potvrzují se tím totiž naše slova, že investice do inovací jsou obzvlášť v posledních měsících nesmírně důležité a jsme rádi, že si to naplno uvědomují i malí podnikatelé, kterých je nejvíce,“ dodává Rudyšarová.

„Nejaktivnější jsou podnikatelé ve Středočeském kraji. Míří sem 77 projektů. Cekem 46 žádostí o dotaci pak agentura CzechInvest obdržela od podnikatelů, kteří se své projekty chystají zrealizovat v Jihomoravském kraji, 32 projektů míří do Zlínského kraje,“ uvádí Šárka Grundová, programová specialistka programu Inovace – Inovační projekt.

Až do konce roku 2009 přijímá agentura CzechInvest plné žádosti o dotaci, ve kterých už podnikatelé podrobně představují své projekty. Ty, které nakonec podporu z evropských zdrojů obdrží, vybere hodnotitelská komise na základě posudků nezávislých externích hodnotitelů.

O programu Inovace – Inovační projekt:

Program Inovace – Inovační projekt podporuje podniky všech velikostí, které realizují projekty s cílem zvýšit technické a užitné hodnoty výrobků, technologií a služeb, či projekty zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Dotaci lze využít k zakoupení moderních strojů a dalších zařízení, které napomohou efektivnější aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do výroby.

Je možné z ní také pořídit know-how či licence nutné k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh. Žádosti o dotace přijímá agentura CzechInvest výhradně prostřednictvím aplikace eAccount, která je online dostupná 24 hodin denně na internetové stránce www.czechinvest.org. Registrační žádosti mohli podnikatelé posílat od 15. dubna do konce června 2009. Příjem plných žádostí probíhá do 31. prosince 2009, 18:00. Program je jedním z dotačních titulů Operačního programu Podnikání a inovace, které v letech 2007-2013 spravuje agentura CzechInvest.

Kurzy

Kurzovní lístek: 8.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články