O dotace na podnikání žádá každý měsíc 500 firem

15. 11. 2010 – 15:13 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

O dotace na podnikání žádá každý měsíc 500 firem
Evropské peníze díky Ministerstvu průmyslu a obchodu posilují konkurenceschopnost českých firem, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Za deset měsíců roku 2010 připravili podnikatelé žádosti o dotace za téměř 70 miliard Kč.

Třináct tisíc registračních žádostí v hodnotě přesahující 160 miliard korun – takový je zatím zájem českých podnikatelů o Operační program Podnikání a inovace. Jen od ledna do konce října letošního roku do něj přibylo dalších 5 002 žádostí v rekordní hodnotě 67,2 miliardy korun. Dlouhodobě největší zájem je o program Eko-energie zaměřený na úspory a využívání alternativních zdrojů energie. Nejvíc projektů přihlásily firmy, které chtějí podnikat v Jihomoravském kraji. O evropské dotace pro podnikání se stará Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho agentura CzechInvest.

„Evropské peníze díky Ministerstvu průmyslu a obchodu posilují konkurenceschopnost českých firem na mezinárodních trzích a přispívají k budování ekonomiky založené na znalostech. V našem Operačním programu Podnikání a inovace je na to připravených bezmála 100 miliard korun. Ty zamíří do různorodých oblastí – od propagace v zahraničí, přes výzkum a vývoj a následné převedení vědeckých výsledků do výroby až po výstavbu infrastruktury nutné k podnikání,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Rok 2010 ukazuje chuť českých podniků inovovat. Množství projektů, které za deset měsíců letošního roku připravily, je toho důkazem. Počet jednoduchých registračních žádostí o dotaci vzrostl z 8 158 ke konci prosince 2009 na 13 160 ke konci října 2010. „Šanci uspět s žádostí o dotaci mají všechny firmy s kvalitním projektem a propracovaným podnikatelským plánem. Podpora ze strukturálních fondů Evropské unie by měla být pouze jakousi třešničkou na dortu pro ty, kteří opravdu chtějí inovovat, neměla by být spouštěcím mechanismem celého projektu,“ upozorňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.

Stejně jako počet přijatých žádostí se zvýšila i částka, která odešla na účty podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu firmám ke konci října 2010 poslalo 7,1 miliardy korun. Avšak celková částka proplacené podpory z programu je ještě výrazně vyšší. „Vedle klasických dotací ministerstvo doposud proplatilo podnikatelům také téměř 7 miliard korun prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky na podporu prostřednictvím finančních nástrojů jako jsou dotace či záruky. Celkový objem vyplacené podpory z Operačního programu Podnikání a inovace tak v říjnu překročil hranici 14 miliard korun,“ dodává Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu.

 

NEJVĚTŠÍ ZÁJEM JE O EKO-ENERGIE

 

Žádosti o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace mohou podniky posílat agentuře CzechInvest už od roku 2007. Za tu dobu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v jednotlivých programech vyhlásilo už 35 výzev v hodnotě převyšující 67 miliard korun. Největší zájem je o dotace na úspory energie a využívání alternativních zdrojů. Do programu Eko-energie, který tuto oblast pokrývá, podniky do konce října 2010 zaslaly 2 380 žádostí o finanční podporu v celkové hodnotě přes 40 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak k 31. říjnu 2010 vydalo 446 oficiálních souhlasů s přidělením dotace v hodnotě 5,2 miliardy korun.

Druhým nejúspěšnějším programem byl ten, který podporuje rozvoj malých a středních podniků působících ve znevýhodněných regionech České republiky. Do programu Rozvoj zaslali podnikatelé 1 881 žádostí o dotaci v hodnotě téměř 13,3 miliardy korun. Do konce letošního října obdrželo oficiální souhlas s přidělením finančních prostředků 580 projektů za 4,2 miliardy korun.

Třetím nejúspěšnějším programem co do počtu zaslaných žádostí je program ICT v podnicích, který napomáhá k rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií do malých a středních firem. V programu ICT v podnicích CzechInvest od roku 2007 do 31. října 2010 registruje 1 796 žádostí o dotaci za 4,4 miliardy korun. Ke konci října 2010 ministerstvo průmyslu vydalo 473 rozhodnutí o poskytnutí dotace v hodnotě jedné miliardy korun.

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JE JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 

Nejvíce žádostí o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace, celkem 2 043, přišlo od roku 2007 od podniků, které chtějí svůj projekt realizovat v Jihomoravském kraji. Hodnota doručených žádostí přesahuje 23 miliard korun. Ke konci října mělo přislíbenou dotaci 590 projektů v celkové hodnotě 4,2 miliardy korun. Nejvíc rozhodnutých projektů, celkem 136, je z programu Marketing, který podnikatelům pomáhá prorazit na zahraniční trhy.

Druhý nejvyšší počet žádostí agentuře CzechInvest doručily firmy, které se rozhodly realizovat svůj projekt v Moravskoslezském kraji. Zaregistrováno tu bylo 1 790 projektů v hodnotě téměř 19 miliard korun. Oficiální souhlas se spolufinancováním z fondů Evropské unie obdrželo ke konci října 593 projektů za 4,5 miliardy korun. Celkem 184 projektů s rozhodnutím o poskytnutí dotace se realizuje v rámci programu Rozvoj.

Třetí nejaktivnější jsou podnikatelé ve Středočeském kraji. O podporu z fondů Evropské unie se tu ucházelo 1 462 projektů za 27,4 miliardy korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrželo k 31. říjnu 389 projektů za 4,4 miliardy korun. Nejvíc z nich, celkem 75 projektů, má příslib dotace z programu Inovace – Inovační projekt, který pomáhá se zaváděním inovovaných produktů či služeb do výroby či na trh.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je jedním z nástrojů podpory českých podnikatelů prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. V období 2007-2013 rozdělí OPPI mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra 3,6 miliardy euro, tedy okolo 90 miliard korun. 85 % prostředků uhradí Evropská unie, 15 % výdajů bude financovat státní rozpočet ČR. O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Informace o dotačních titulech OPPI jsou dostupné na adrese http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články