Od května 2018 se zcela nově mění STK

- nasepenize autor: red

Úroveň technických kontrol vozidel v řadě zemí Evropy považují odborníci za průměrnou. Jelikož se nepodařilo přes tuto kritiku dosáhnout v uplynulém období zlepšení, rozhodly se odpovědné orgány EU, řešit celou záležitost na celoevropské úrovni. Tedy obecně závaznými předpisy.

Ilustrační foto

Ilustrační foto , zdroj: freeimages.com

Proč zvolilo EU daný postup? Není žádným tajemstvím, že na silnicích Evropy potkáváme nejen staré automobily. Vždyť průměrný věk například v ČR je zhruba 15 let a podobné je to i v dalších zemích střední a východní Evropy. Je nesporné, že určitá část těchto osobních, ale i užitkových a nákladních automobilů, nemluvě o autobusech nebo motocyklech, by vůbec neměla projít technickou kontrolou. V takovém jsou stavu. Stanice technické kontroly někdy argumentují nejednoznačnými předpisy, úrovní vybavení v případě například kontroly emisí a upozorňují i na další otázky, které omezují kvalitu prováděných kontrol.

V řadě zemí se hovoří o „příliš děravém sítu“, kterým prochází množství vozidel ve špatném technickém stavu do běžného provozu. Proto EU považuje za nejvhodnější přijmout jednotný předpis v rámci Evropské unie. Ta má přesně stanovit jak obsah samotných kontrol, tak odbornou kvalifikaci techniků, tak strojní a přístrojové vybavení STK.

Jednotlivé členské státy EU budou zavázány transponovat tento předpis do národního zákonodárství do 20. května 2017, s tím, že v platnost má být uveden do 20. května 2018.

Proč tak zásadní tlak EU na právě tuto otázku? Odpověď zní - vinou „dieselgate“, problémů s filtry pevných částic a dalších nedostatků v technickém stavu vozidel.

Tagy: auto kontrola servis STK

Zdroje: ÚAMK