Odborníci vyrážejí do boje proti predátorům - lichvářům

30. 8. 2012 – 9:43 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Odborníci vyrážejí do boje proti predátorům - lichvářům
Mapovat nekalé praktiky některých poskytovatelů půjček a navrhovat způsoby zamezení neetických praktik si dala za cíl nově ustanovená Platforma pro odpovědné finance., Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Na vzniku Platformy pro odpovědné finance se podílejí odborníci z oblasti spotřebitelských financí z řad finančních institucí, veřejné správy a neziskových organizací. Platforma si klade za cíl sloužit primárně jako fórum pro diskuzi nad palčivými společenskými tématy, jako jsou neetické praktiky na trhu spotřebitelských úvěrů, problematika lichvy, otázky férového vymáhání či finanční gramotnost veřejnosti.

„V době potíží české ekonomiky, poměrně vysoké nezaměstnanosti a obav na straně vyhlídek domácností je téma nekalých praktik při půjčkách důležitější než kdy předtím. Je proto žádoucí zapojení odborníků, kteří mohou svými zkušenostmi přispět k prevenci a řešení problémů s nebezpečným zadlužováním.“ komentuje Platformu pro odpovědné finance Jan Matoušek z České bankovní asociace, která její vznik iniciovala.

 

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková vnímá predátorské praktiky poskytovatelů úvěrů jako velký problém. “Registrujeme, že řada firem zneužívá neznalosti a důvěřivosti lidí k vlastnímu prospěchu. Metody těchto společností často hraničí se zákonem a je třeba hledat cesty, jak jejich činnost regulovat.” řekla vládní zmocněnkyně.

Pro půjčku do Německa nebo Polska a možná konec podvodníků

 

Platforma by měla sloužit jako pracovní společenství, které bude komunikovat s odbornými partnery a které chce sehrávat aktivní úlohu při hledání řešení jednotlivých okruhů z oblasti predátorského úvěrování. Jedním z jejích aktuálních cílů je pak podpora novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která by lichvu zařadila mezi trestné činy, kterých se může dopustit i firma. Shodli se na tom všichni členové platformy: Česká bankovní asociace, Člověk v tísni, Poradna při finanční tísni, Kancelář finančního arbitra, Úřad vládní zmocněnkyně pro lidská práva a Česká leasingová a finanční asociace.

 

„Rádi bychom přispěli k tomu, že se oběti lichvy budou více obracet na orgány policie a tyto že budou více institutu trestného činu lichvy využívat. Pokusíme se být nápomocni zpřesnění metodiky pro státní zastupitelství při vyšetřování a dozorování vyšetřování uvedené trestné činnosti.“ dodal k problematice Daniel Hůle z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni.

 

Kancelář finančního arbitra registruje zvyšující se objem podání v oblasti spotřebitelských úvěrů. „Lidé by měli důkladně vážit, zda a jak vysoký úvěr potřebují a měli by se vyvarovat lákavým, leč nevýhodným nabídkám úvěrů. Když už se stanou obětí predátorské praktiky nebo lichvy, měli by se snažit situaci řešit a využít všech dostupných možností obrany, určitě se obrátit na policii a případně podat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem nebo se obrátit na soud.“ řekla Monika Nedelková vykonávající funkci finančního arbitra.

 

Kromě předcházení predátorským praktikám některých věřitelů se však hodlá platforma zabývat i dalšími souvisejícími oblastmi. Významná je například tvorba a průběžná aktualizace přehledu využitelné judikatury s cílem sestavit reprezentativní databázi příkladů nekalých praktik a jejich analýzu. Chybět nebudou ani návody a rady, jak se nekalým praktikám lze bránit a předcházet upadnutí do dluhové pasti.

Diskuse v platformě bude probíhat i nad problematikou vysokých nákladů spojených s vymáháním malých pohledávek.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,550 23,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články