Odpočet DPH u osobních automobilů sněmovnou zatím neprošel

24. 2. 2009 – 9:31 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Odpočet DPH u osobních automobilů sněmovnou zatím neprošel
Foto: škoda auto | zdroj: NašePeníze.cz

Automobilový průmysl se potýká s recesí, která se dominovým efektem šíří celou ekonomikou. Jedním z opatření, které by mohlo podpořit prodej osobních vozů v Česku, je navrhované zrušení zákazu odpočtu DPH při jejich nákupu.

Jedním z opatření, které by mohlo oživit prodej automobilů, je zavedení odpočtu DPH při nákupu osobního vozu pro podnikatele. Přes očekávání příslušná novela zákona minulou středu neprošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně a byla vrácena k druhému čtení, které se pravděpodobně uskuteční na březnové schůzi.  Pokud bude schválena, pak by mohla, v závislosti na rychlosti legislativního procesu, nabýt účinnosti letos v květnu.

- Odpočet DPH u aut pro podnikatele byl schválen!

- Podnikatelé si budou moci asi odečítat DPH u všech osobních aut
- Experti analyzují opatření proti krizi v automobilovém průmyslu
-
Automobilový průmysl v Česku zřejmě čekají významné změny

Není to jen česká specialita

Dosavadní úprava byla důsledkem uplatnění práva České republiky na zachování omezení nároku na odpočet DPH u osobních automobilů, jenž existoval v tuzemském zákoně ke dni vstupu do Evropské unie. Toto omezení mělo odrážet skutečnost, že osobní automobil je často využíván i k soukromým cestám, a zamezit neoprávněnému odpočtu DPH. To se ovšem mohlo zohlednit nastavením správného poměru odpočtu uplatněného plátcem, nikoliv zabráněním odpočtu jako takového. Zákon o DPH totiž myslí i na situace, kdy je obchodní majetek využíván k ekonomické činnosti pouze částečně.

Neumožnění odpočtu bylo proto daňovými odborníky i plátci DPH vnímáno jako nesystémové, neboť automobil je obchodním majetkem používaným pro ekonomickou činnost stejně jako například výrobní stroje, nástroje a výpočetní technika, u nichž je nárok na odpočet umožněn. Zákaz odpočtu DPH při pořízení osobních automobilů však není jen českou specialitou – pouze méně než polovina členských států EU umožňuje plný či částečný nárok na odpočet, ostatní země, stejně jako Česká republika, nárok na odpočet DPH zakazují.

Řešením, které bylo plátci DPH v Česku za stávajících podmínek často využíváno, bylo pořídit si osobní automobil splňující po určité úpravě požadavky na zařazení do technické kategorie vozidla N1, tedy lehký nákladní automobil, u něhož byl nárok na odpočet DPH zaplacené při jeho pořízení umožněn. V důsledku této možnosti jsme vídali reklamu na luxusní automobily, u nichž nebylo pochyb, že nákladním vozem primárně neměly být, ovšem relativně jednoduchou přestavbou zahrnující mimo jiné namontování pevné mřížky, se jím pro účely zákona o DPH staly. Tato úprava však znamenala další náklady, a to v rozsahu zhruba deseti tisíc korun.

Když ministr financí Miroslav Kalousek koncem loňského roku naznačil, že vláda zvažuje zrušení blokace nároku na odpočet DPH u osobních automobilů, došlo podle všeho k  pozastavení nákupů osobních i lehkých nákladních automobilů na tuzemském trhu. Nutnost dodatečných nákladů, existence určitého omezení v použití vozu a v neposlední řadě to, že některé typy osobních automobilů často používaných jako tzv. „flotilová vozidla“, nemohly být přestavěny na automobil typu N1, vedly k tomu, že mnozí podnikatelé koupi nového vozu či obměnu vozového parku odložili na pozdější období. Svou roli bezesporu sehrála i samotná očekávaná úspora nákladů ve výši vrácené DPH, a to i přesto, že následný prodej automobilu bude podléhat DPH (podle stávající úpravy byl prodej vozidla, u něhož nebyl odpočet umožněn, při následném prodeji od DPH osvobozen).

Na soukromé použití

Přechodná ustanovení novely stanoví, že nárok na odpočet DPH mohou plátci uplatnit poprvé u vozidel, k jejichž dodání, respektive předání do užívání, dojde k datu účinnosti zákona. Zároveň u osobních automobilů pořízených či předaných do užívání před účinností novely, u nichž nebylo možné uplatnit nárok na odpočet DPH, nebude nutné uplatnit při jejich následném prodeji DPH na výstupu.

Pozornost je nutné věnovat i situaci, jež v běžné praxi nastává velmi často, a to použití firemního automobilu pro soukromou potřebu. To se bude týkat drobných podnikatelů, kteří používají vozidlo jak pro potřeby své ekonomické činnosti, tak pro soukromé cesty, stejně jako velkých podniků, v nichž jsou osobní automobily poskytovány zaměstnancům s tím, že je mohou bezúplatně využívat i pro soukromou potřebu.

Z pohledu DPH bude dopad výše uvedených dvou situací shodný – pokud si plátce odpočetl při pořízení osobního automobilu DPH na vstupu v plné výši, pak musí zdanit poskytnutí automobilu jako své plnění, tedy odvede DPH na výstupu. Problematickým je zde stanovení základu daně, tedy jaká částka bude podléhat DPH. Podle zákona o DPH by mělo jít o cenu obvyklou, v praxi se však srovnatelná situace, například u půjčoven vozidel, hledá těžko, neboť soukromé použití firemního vozu je nepravidelné a dochází k němu za jiných podmínek. Je tedy potřeba věnovat určení základu daně velkou péči a pro jednání s finančním úřadem mít v záloze argumentaci na podporu stanovené částky.


Více na profit.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články