Osoba blízká řidičům od ledna od pokuty nepomůže. Ledaže ...

28. 12. 2012 – 10:54 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Osoba blízká řidičům od ledna od pokuty nepomůže. Ledaže ...
Mezi lidmi už koluje návod jak i toto omezení výmluvy na osobu blízkou obejít, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Novela zákona o pozemních komunikacích od 19. ledna 2013 zavádí tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, kterou má dojít ke znemožnění výmluv na tzv. osobu blízkou a tím ke zvýšení vymahatelnosti práva a nepřímo tak i bezpečnosti provozu na českých silnicích. Jedná se ve své podstatě o nejpřevratnější změnu v oblasti trestání dopravních deliktů za posledních několik desetiletí. Uvedl to Autoklub ČR..

Jedním z posledních států, který objektivní odpovědnost zavedl, bylo od poloviny 2012 Slovensko.

Omezení osoby blízké prosazovala policie i ministerstvo dopravy. Prezidentem podepsaná novela silničního zákona počítá s tím, že majitel vozidla zajistí, aby řidič, který vozidlo používá, dodržoval předpisy. V opačném případě mu hrozí až desetitisícová pokuta, body mu však zůstanou. Stejně tak se vlastník vozidla nemusí bát o svůj řidičský průkaz.

Jaký dopis policii řidiči zasílají (jeden ze vzorů) najdete zde

K zavedení objektivní odpovědnosti v České republice dochází od 19. ledna 2013. Přijaté znění § 125f až § 125h zákona o silničním provozu však vzbuzuje jisté rozpaky, neboť se, na rozdíl od států, který byly dávány za vzor efektivní objektivní odpovědnosti (např. Nizozemí či Francie), v případě České republiky zavedly některé podstatné odchylky od obecných principů objektivní odpovědnosti řidičů. Tyto odchylky mohou mít v praxi za následek zejména výrazně vyšší administrativní zátěž příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, než by pro dosažení sledovaného cíle – vyšší vymahatelnosti práva – bylo nezbytně nutné.

Odchylka nové české úpravy oproti srovnatelným západním úpravám, podobně jako oproti nové úpravě platné u našich východních sousedů, spočívá v tom, že správní orgán bude v České republice v případech, kdy provozovatel dobrovolně neuhradí určenou částku, povinen i nadále pátrat po totožnosti řidiče, který přestupek spáchal, a teprve nebude-li přes vynaloženou snahu úspěšný, může zahájit řízení s provozovatelem vozidla. Právě zde lze předpokládat riziko zbytečné zátěže správních orgánů, neboť kdyby zjištění totožnosti řidiče bylo snadné, nebylo by potřeba žádnou objektivní odpovědnost zavádět.

Kdo se pokuty bát nemusí?

Provozovatel vozidla se pokuty bát nemusí, prokáže-li, že před jednáním, pro které se řízení vede, mu bylo vozidlo odcizeno nebo z něj byla odcizena tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Osoba blízká se vymluví na jinou osobu

Mezi lidmi už koluje návod jak omezení výmluvy na osobu blízkou vstupující v lednu v platnost obejít. Stačí se domluvit s někým, komu jste automobil "jakože půjčili" v době spáchání přestupku. Aby tato osoba nebyla pokutována, vymluví se na svou osobu blízkou, které vaše auto půjčila. Protože není provozovatel vozidla, neodpovídá již za vozidlo a může tak tedy učinit. Výsledkem je, že vy jste svou povinnost splnili a váš známý nemůže být pokutován, neboť sám vozidlo v době spáchání přestupku neřídil.

Problém podle dopravních právníků i policistů také nastane, když provozovatel vozidla odmítne vyměřenou pokutu a svůj čin svede třeba na fiktivního viníka z ciziny, jemuž náhodou půjčil svůj vůz. Úředníci bez obalu přiznávají, že v takovém případě kvůli zdlouhavosti a složitosti hledání "viníka" celou kauzu raději odloží. "Bude se to obcházet tak, že si někoho vymyslíte. Stačí říct, že to byl nějaký Kuvajťan, který tu byl na dovolené, a úřad mu buď pošle dopis, nedostane odpověď a případ se po roce promlčí nebo ho odloží rovnou," varuje před kličkou dopravní expert Jan Kněžínek. I když si bude úředník prakticky jistý, že mu majitel auta lže, stejně bude muset údajného viníka hledat.

-NašePeníze.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,150 25,270
USD 23,630 23,810
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články