Osoba blízká už od pokuty nepomůže, vymlouvají se na ni statisíce řidičů

27. 1. 2011 – 20:52 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Osoba blízká už od pokuty nepomůže, vymlouvají se na ni statisíce řidičů
Úřad nebude vůbec zjišťovat pachatele přestupku a rovnou vyzve provozovatele vozidla k zaplacení určené částky ve lhůtě 15 dnů, Foto: PČR | zdroj: NašePeníze.cz

S novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou připravuje ministerstvo dopravy, by měla skončit možnost řidičů-hříšníků vymlouvat se při rychlé jízdě na osobu blízkou. Shodli se na tom experti, kteří se ve čtvrtek zúčastnili semináře na téma přípravy novely zákona.

"V první polovině roku 2009 bylo evidováno 248 725 případů, které se odvolávají na institut osoby blízké, což je celkem 76 procent všech kauz, jež české správní orgány řeší," informoval poslanec Věcí veřejných Stanislav Huml.

Jak poznamenal vedoucí kanceláře ministra dopravy Karel Hanzelka, k přípravě novely se sestavila i mezirezortní komise, která její návrh předloží do konce května letošního roku.

"Institut osoby blízké je z právního pohledu vášnivé téma a naším cílem je nalézt vyvážený kompromis mezi ochranou lidských práv a zájmem navýšit bezpečnost na našich silnicích," uvedl ministr dopravy Vít Bárta (VV).

Na semináři odborníci na dopravu prezentovali možné modely úpravy správního řízení v oblasti silničního provozu, které platí v ostatních členských státech. Zatím jsou v jednání tři varianty.

Pokud nebude možné zjistit pachatele nehody, náhradu škody platí provozovatel vozidla, který mohl porušování předpisů svým vozidlem předejít, uvádí první varianta.

Další možná úprava spočívá v uložení kauce provozovateli vozidla, které způsobí přestupek. Částka kauce se bude rovnat výši sankce za přestupek a majitel obdrží výzvu k zaplacení na začátku projednávání zjištěného přestupku.

Odborníci tvrdí, že kauce bude motivovat provozovatele k součinnosti v řízení a přispěje se tak ke zjednodušení a urychlení dořešení případu. Pro správní orgány ale může představovat zvýšenou administrativní zátěž.

Třetí a nejpravděpodobnější možností je úplně nový správní postup. Úřad nebude vůbec zjišťovat pachatele přestupku a rovnou vyzve provozovatele vozidla k zaplacení určené částky ve lhůtě 15 dnů. Je-li částka uhrazena, úřad dále nezjišťuje pachatele přestupku. Není-li uhrazena, správní orgán pokračuje v řízení a zjišťuje pachatele přestupku.

Touto variantou se odborníci inspirovali v Rakousku a Velké Británii.

"Otázka změny zákona v institutu osoby blízké nesníží nehodovost a následky silničních nehod. Měli bychom se zaměřit na snížení následků dopravních nehod prevencí a represí. Represe vyvolaná ve lhůtě do 12 měsíců nepřináší nápravu pachatele," uzavřel zástupce Centra služeb pro silniční dopravu Ladislav Malý.

Zákon o pozemních komunikacích je platný od roku 2000.

-Petra Hrubá | MED

Vzor dopisu s výmluvou na osobu blízkou

 

Po internetu koluje několik dopisů, jak se lidé vymlouvají na osobu blízkou. Zde je jeden z mnoha vzorů.

-------------------------------------------------------------------

Číslo jednací: XXXXXXX ze dne XXXXXXXX

Věc: Podání vysvětlení k přestupku ze dne XX.XX.XXXX

Obdržel jsem od Vás „Výzvu k podání vysvětlení“. V dopise žádáte, abych se dostavil dne k podání vysvětlení. Nicméně věřím, že Vám postačí mé následující písemné vyjádření k dané věci.

Uvedeného dne jsem v době spáchání zmiňovaného přestupku vůz s XXX XXXX neřídil, tento přestupek jsem nespáchal. Co se týče zjišťování skutečného pachatele přestupku využiji práva nevypovídat na rodinné příslušníky.

Tímto považuji věc za objasněnou.
S pozdravem,

V XXXXXX dne XX.XX.XXXX

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články