Osoba blízká vám od ledna už od pokuty nepomůže

27. 9. 2010 – 9:07 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Osoba blízká vám od ledna už od pokuty nepomůže
Po internetu koluje několik dopisů, jak se lidé vymlouvají na osobu blízkou, Foto: PČR | zdroj: NašePeníze.cz

Osoba blízká je oblíbenou výmluvou špatně parkujících řidičů, nebo řidičů které zaznamenala kamera při porušeni rychlosti. To však od příštího roku pravděpodobně nezabere. Informoval o tom iDNES.cz.

Ministerstvo dopravy, experti i poslanci se podle serveru shodli, jak naložit s touto častou výmluvou českých řidičů - osobou blízkou. Inspirovali se v Nizozemí. Majitel auta tam odpovídá za svůj vůz, a proto platí i pokuty za přestupky s vozem spáchané. Body mu ale úřady podle serveru připsat nemohou.

Pokud by majitel automobilu s pokutou nesouhlasil právě z důvodu, že vůz neřídil, bylo by na něm, aby tedy úřadům nebo soudu dokázal, že opravdu neřídil on.

Mgr. Martin Kopa však již dříve ve svém článku na ePravo.cz uvedl: "Považuji úmysly některých politiků a komentátorů volajících po „zrušení institutu osoby blízké“ za ne úplně opodstatněné, neboť se dostávají do rozporu s čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod spolu s čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, přičemž by se odpovědnost za velké množství odložených stíhání pro dopravní přestupek a případný následný zánik odpovědnosti za něj, měla hledat spíše na straně příslušných správních orgánů. Ti, kdo volají po změně, by totiž neměli opomínat fakt, že Česká republika je založena na úctě k právům a svobodám člověka a občana a dodržuje závazky, které pro ni plynou z mezinárodního práva."

 

Vzor dopisu s výmluvou na osobu blízkou

 

Po internetu koluje několik dopisů, jak se lidé vymlouvají na osobu blízkou. Zde je jeden z mnoha vzorů.

 

-------------------------------------------------------------------

Číslo jednací: XXXXXXX ze dne XXXXXXXX

Věc: Podání vysvětlení k přestupku ze dne XX.XX.XXXX

Obdržel jsem od Vás „Výzvu k podání vysvětlení“. V dopise žádáte, abych se dostavil dne k podání vysvětlení. Nicméně věřím, že Vám postačí mé následující písemné vyjádření k dané věci.

Uvedeného dne jsem v době spáchání zmiňovaného přestupku vůz s XXX XXXX neřídil, tento přestupek jsem nespáchal. Co se týče zjišťování skutečného pachatele přestupku využiji práva nevypovídat na rodinné příslušníky.

Tímto považuji věc za objasněnou.
S pozdravem,

V XXXXXX dne XX.XX.XXXX


Kam dál?

- Alkohol za volantem bude trestán mírněji, co se ještě změní?

- Pojištění dopravních pokut - silničním pirátem za 1500 ročně

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články