OSSZ: Nabízíme úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení ke zmírnění dopadů hospodářské krize

16. 3. 2009 – 10:35 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

OSSZ: Nabízíme úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení ke zmírnění dopadů hospodářské krize
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Opatření spočívají zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v nichž v mezích zákonných ustanovení mohou postupovat s ohledem na dopady krize podle konkrétní situace plátce pojistného.


- Kolik platit na sociální pojištění v roce 2009 ?

I. Splácení dluhu na pojistném a penále ve splátkách

Právní úprava neumožňuje povolení odkladu placení pojistného. V kompetenci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) je na žádost dlužníka povolit splátky na dlužné pojistné a penále, pokud pojistné není zaplaceno vůbec nebo v nižší částce.

Význam pro dlužníka má toto opatření zejména v tom, že dluh ve splátkovém režimu není vymáhán, zejména není dlužníkovi obstaven účet, má nadále prostředky k podnikání.
Citlivost přístupu OSSZ bude spočívat v tom, že

• nebude splátky rušit z důvodu, že nebylo zaplaceno ve správné výši běžné pojistné nebo splátka,
• stanoví na začátek období nízkou výši splátek,
• bude využívat možnost rozložit splátky na celé období 36 měsíců, které stanoví zákon o pojistném jako maximální dobu pro splacení dluhu ve splátkovém režimu.

II. Promíjení penále

V kompetenci orgánů sociálního zabezpečení (okresní správy sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí) je i promíjení penále.
Všechny tyto orgány budou postupovat jednotně při promíjení penále, které naběhlo z pojistného dlužného z důvodu nepříznivého dopadu na plátce pojistného; takové penále bude prominuto.

Vzhledem k tomu, že penále, které bylo prominuto, je veřejnou podporou, lze prominout penále podle pravidel EU jen do výše 200 000 eur v posledních 3 letech (pro některá odvětví platí výjimka, kdy veřejnou podporu nelze vůbec poskytnout, například podniku v obtížích, nebo v mnohem nižší částce, například v zemědělství).

Úřad na ochranu hospodářské soutěže, v souladu s opatřením EU, připravuje opatření, podle něhož bude možno poskytnout podniku, který se dostal do obtíží po 30. 6. 2008, poskytnout veřejnou podporu až 500 000 eur.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí bude o promíjení penále rozhodovat Komise pro promíjení penále. Komise rozhoduje v případech, činí-li dluh na penále více než 1 milion Kč. Tato komise bude postupovat při rozhodování o prominutí penále obdobně jako budou postupovat OSSZ. Penále naběhlé z důvodu krizového vývoje bude promíjeno zcela.

III. Postup podle insolvenčního zákona

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas uložil ředitelce ČSSZ vydat příkaz, podle něhož OSSZ a  SSZ realizují výše uvedené přístupy k plátcům pojistného, a zároveň se ukládá v souvislosti s postupem podle insolvenčního zákona

• nepodávat iniciativně návrhy na zahájení insolvenčního řízení
• vydat vždy souhlas s návrhem soudu na moratorium
• postupovat v jednotlivých případech při řešení úpadku reorganizací tak, že OSSZ budou tyto případy vždy konzultovat s ČSSZ
• aby s vymáháním pohledávek exekutorem byl vždy vyžádán souhlas ČSSZ


Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,360 24,480
USD 23,630 23,810
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články