Oživení české ekonomiky přijde v roce 2010, musíme však tvrdě pracovat

10. 9. 2009 – 1:39 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Oživení české ekonomiky přijde v roce 2010, musíme však tvrdě pracovat
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Hromadící se zprávy o oživení ekonomiky, které v posledních týdnech přichází především z Ameriky a ze zemí západní Evropy na špici s Německem a Francií, pozorně sledují také české firmy a jejich manažeři. Téměř rok po nástupu finanční krize se tedy ptáme, nastane-li již brzy její konec i v České republice, anebo si na něj budeme muset ještě počkat. Výzkumná společnost SC&C se ptala českých manažerů, co si myslí o momentální situaci na trhu a kdy očekávají kýžené zotavení české ekonomiky. Průzkum se uskutečnil v létě 2009 a zúčastnilo se jej 131 manažerů.


Navzdory pozitivním signálům ze zahraničí průzkum potvrzuje, že situace na českém trhu stále stagnuje. 87% respondentů nepociťuje žádné zlepšení situace a vidí na českém trhu problémy. Pouze 10% manažerů pociťuje zlepšení a situaci vnímají optimisticky.

- Podmínky pro podnikání v Česku se zhoršily
- Firmy: Dohoda o provedení práce - švarcsystém má smysl, není dobré ji regulovat
- Firmy: Platební morálka firem se zhoršuje v celé evropě
- Firmy se soustředí hlavně na přežití

Slabá poptávka...

Z odpovědí na otázku, které faktory nejvíce škodí vývoji české ekonomiky vyplývá, že dotázaní manažeři za největší brzdu české ekonomiky považují slabou poptávku (53 %) a stíženou situaci malých a středních firem (52 %). Manažeři mohli zvolit maximálně 3 z 9 faktorů. K dalším faktorům, které negativně ovlivňují vývoj na českém trhu, patří nízká důvěra na trzích (33 %), vysoké daně (24 %), vysoké náklady na práci (21 %) a legislativní zábrany v podnikání (19 %).

Pomůže tvrdá práce všech...

Co se týče konkrétních kroků, jak se se současnou hospodářskou krizí vyrovnat, uvedla většina dotázaných zefektivnění a kontrolu procesů, „tvrdou“ práci na všech pozicích a investice do oblastí, které přinesou budoucí prospěch. Dle výpovědí respondentů by se firmy měly dále zaměřit na efektivní marketing, PR a brand image, což jim má kromě zviditelnění značky také napomoci v navazování nových obchodních vztahů.

„Pokračování zavádění nejmodernějších technologií, které nám výhledově zajistí snížení nákladů, považujeme za zásadní i v momentální ekonomické situaci\", říká Jiří Kárník, výkonný ředitel distribuční firmy JVM Computers. Jan Řehák, ředitel SPSS CR, k tomu dodává: „Kontrola procesů uvnitř firem se ukázala a ukazuje jako účinný lék, který dokáže hospodaření firem ozdravit. Také bychom neměli opomíjet investice do udržení kvalifikace zaměstnanců a s tím související implementace a používání nejmodernějších technologií, které jsou zárukou pro úspěšný rozvoj firem.“

Rok 2010 přinese oživení...

Na otázku, kdy se dá očekávat obrat ve vývoji ekonomiky, odpovědělo 52% dotázaných manažerů, že očekávají změnu v příštím roce, 23% manžerů považuje za zlomový rok 2011 a 12%  se domnívá, že obrat k lepšímu nastane ještě letos. Návrat k úrovni poloviny roku 2008 nevidí většina respondentů pozitivně: 26% manažerů odhaduje období na 1-2 roky, 52% se domnívá, že bude česká ekonomika potřebovat 2-5 let a 15% manažerů nedokáže budoucí vývoj odhadnout.

Irena Bártová, ředitelka SC&C k výsledkům průzkumu dodává: „Zajímavým zjištěním našeho průzkumu je, že se většina současných problémů českých manažerů příliš neliší od jejich dlouhodobých obav. Komplikace týkající se vysokého daňového zatížení nebo špatné legislativy totiž nejsou přímo způsobeny ekonomickou krizí. Ukázalo se, že se jedná o přetrvávající překážky podnikání, které však na české manažery v období krize doléhají daleko intenzivněji“.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články