Patří žena za volant?!

- Auto-moto autor: Redakce NašePeníze.cz

Pokud se podíváme na nehody, které způsobují řidiči na silnicích, tak muži obecně vykazují přibližně 2x vyšší míru nehodovosti (na jeden tisíc řidičů) a svou první nehodu absolvují v mladším věku než jejich ženské protějšky. Příčinou bývá především rychlejší jízda a menší respekt k pravidlům silničního provozu. Obecně jezdí muži riskantněji.

Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24 %. Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského pohlaví, 45 % tvoří ženy. Foto:SXC, Text:BESIP

Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24 %. Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského pohlaví, 45 % tvoří ženy. Foto:SXC, Text:BESIP , zdroj: NašePeníze.cz

„Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že pokud by všichni ve svých konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska (tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod). Dokonce i ve státech s nejhoršími výsledky by mortalita dopravních nehod dosahovala úrovně vykazované v současnosti Německem,“ říká šéf oddělení BESIP Roman Budský.

Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24 %. Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského pohlaví, 45 % tvoří ženy.

Pokud se jedná o dopravní nehody, muži častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při předjíždění. Ženy naopak nadprůměrně často havarují na křižovatkách (důvodem bývá chyba při vyhodnocení dopravní situace). Ženy méně často porušují bezpečnostní předpisy a méně často havarují – podobně je tomu při úrazech doma a na pracovištích. Ženy ve věku 25-59 let jako chodci méně často přecházejí na nebezpečných místech. Naopak u mladších i starších žen lze zaznamenat chování podobné jejich mužským protějškům.

Projekt SARTRE4 také došel k závěru, že ženy vykazují daleko pozitivnější vztah k omezovačům rychlosti, záznamovým zařízením monitorujícím výkon řidiče, alkozámkům a zařízením určeným k detekci únavy řidiče.

Evropský projekt DRUID konstatuje, že problémy s alkoholem a drogami za volantem mají především muži. Nejvíce incidentů pod vlivem alkoholu vykazují (bez ohledu na pohlaví) jedinci ve věku 35-49 let a dále pak osoby ve věku 50-64 let. Nejnebezpečnější je alkohol pro muže ve věku 25-35 let. Naopak především starší ženy-řidičky mívají problémy s užíváním psychoaktivních látek, a to především za dne. Téměř dvakrát více mužů je přesvědčeno, že po požití alkoholu mohou řídit bezpečně, pokud pojedou opatrně.

Dopravní nehody mužů a žen v České republice

V roce 2012 zavinili muži 45 978 dopravních nehod, ženy 12 828. V období let 1993 – 2012 zavinili muži 82,7 % dopravních nehod, zatímco ženy 17,3 %. V roce 2012 bylo usmrceno 523 mužů a 158 žen, zatímco mužů je nejvíce usmrceno jako řidičů osobních automobilů, žen jako chodců.

Jak „bodují“ muži a ženy za volantem?

Poměr všech registrovaných řidičů v ČR dle pohlaví je za dobu platnosti bodového hodnocení řidičů ustálený, tvoří jej cca 56,3 % mužů a 43,7 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech řidičů významně odlišný, tvoří jej 83,1 % mužů a 16,9 % žen. Jak mužům, tak ženám je nejvíce připsáno po 2 a 3 bodech. Zásadním rozdílem mezi muži a ženami v bodovém hodnocení řidičů je počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů. Zatímco u žen tvoří 12bodoví řidiči „jen 2,40 %, u mužů je to 7,59 % (v poměrovém zastoupení).

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči ve věku 39 let (39 let muži a 39 let ženy). Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří dosáhli určitého věku, a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, tak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří muži ve věku 27 let a ženy ve věku 34 let. Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 27 let. Nejvíce žen s dvanácti body je evidováno ve věku 39 let. Největší skupinu řidičů s dvanácti body tvoří řidiči ve věku 26 let v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů.

Tagy: zeny rizeni nehody statistiky bezpečnost žena