Patří žena za volant?!

20. 1. 2014 – 19:54 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Patří žena za volant?!
Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24 %. Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského pohlaví, 45 % tvoří ženy. Foto:SXC, Text:BESIP | zdroj: NašePeníze.cz

Pokud se podíváme na nehody, které způsobují řidiči na silnicích, tak muži obecně vykazují přibližně 2x vyšší míru nehodovosti (na jeden tisíc řidičů) a svou první nehodu absolvují v mladším věku než jejich ženské protějšky. Příčinou bývá především rychlejší jízda a menší respekt k pravidlům silničního provozu. Obecně jezdí muži riskantněji.

„Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že pokud by všichni ve svých konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska (tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod). Dokonce i ve státech s nejhoršími výsledky by mortalita dopravních nehod dosahovala úrovně vykazované v současnosti Německem,“ říká šéf oddělení BESIP Roman Budský.

Z celkové populace EU tvoří ženy 51 %, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24 %. Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55 % řidičů mužského pohlaví, 45 % tvoří ženy.

Pokud se jedná o dopravní nehody, muži častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při předjíždění. Ženy naopak nadprůměrně často havarují na křižovatkách (důvodem bývá chyba při vyhodnocení dopravní situace). Ženy méně často porušují bezpečnostní předpisy a méně často havarují – podobně je tomu při úrazech doma a na pracovištích. Ženy ve věku 25-59 let jako chodci méně často přecházejí na nebezpečných místech. Naopak u mladších i starších žen lze zaznamenat chování podobné jejich mužským protějškům.

Projekt SARTRE4 také došel k závěru, že ženy vykazují daleko pozitivnější vztah k omezovačům rychlosti, záznamovým zařízením monitorujícím výkon řidiče, alkozámkům a zařízením určeným k detekci únavy řidiče.

Evropský projekt DRUID konstatuje, že problémy s alkoholem a drogami za volantem mají především muži. Nejvíce incidentů pod vlivem alkoholu vykazují (bez ohledu na pohlaví) jedinci ve věku 35-49 let a dále pak osoby ve věku 50-64 let. Nejnebezpečnější je alkohol pro muže ve věku 25-35 let. Naopak především starší ženy-řidičky mívají problémy s užíváním psychoaktivních látek, a to především za dne. Téměř dvakrát více mužů je přesvědčeno, že po požití alkoholu mohou řídit bezpečně, pokud pojedou opatrně.

Dopravní nehody mužů a žen v České republice

V roce 2012 zavinili muži 45 978 dopravních nehod, ženy 12 828. V období let 1993 – 2012 zavinili muži 82,7 % dopravních nehod, zatímco ženy 17,3 %. V roce 2012 bylo usmrceno 523 mužů a 158 žen, zatímco mužů je nejvíce usmrceno jako řidičů osobních automobilů, žen jako chodců.

Jak „bodují“ muži a ženy za volantem?

Poměr všech registrovaných řidičů v ČR dle pohlaví je za dobu platnosti bodového hodnocení řidičů ustálený, tvoří jej cca 56,3 % mužů a 43,7 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech řidičů významně odlišný, tvoří jej 83,1 % mužů a 16,9 % žen. Jak mužům, tak ženám je nejvíce připsáno po 2 a 3 bodech. Zásadním rozdílem mezi muži a ženami v bodovém hodnocení řidičů je počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů. Zatímco u žen tvoří 12bodoví řidiči „jen 2,40 %, u mužů je to 7,59 % (v poměrovém zastoupení).

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči ve věku 39 let (39 let muži a 39 let ženy). Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří dosáhli určitého věku, a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, tak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří muži ve věku 27 let a ženy ve věku 34 let. Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 27 let. Nejvíce žen s dvanácti body je evidováno ve věku 39 let. Největší skupinu řidičů s dvanácti body tvoří řidiči ve věku 26 let v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články