Pecina potvrdil pokutu 53 milionů korun pro pekárny

5. 2. 2009 – 9:20 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pecina potvrdil pokutu 53 milionů korun pro pekárny
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina opětovně potvrdil zakázanou dohodu pekárenských podniků DELTA PEKÁRNY, a.s., ODKOLEK a.s. a PENAM, a.s.

Za jednání ve vzájemné shodě při určování cen byly těmto soutěžitelům uloženy sankce v celkové výši 52 800 000 Kč (Delta Pekárny 24.800.000,- Kč , ODKOLEK a.s. 14.800.000,- Kč, PENAM, a.s. 13.200.000,- Kč). Uvedené jednání bylo rovněž soutěžitelům do budoucna zakázáno.

Předseda Úřadu rozhodoval o případu opakovaně poté, co bylo původní rozhodnutí ze srpna 2006 zrušeno rozsudky Krajského soudu v Brně a Nejvyšší správního soudu. V nejnovějším rozhodnutí Úřad především na základě rozsudků soudů upravil popis zakázaného jednání soutěžitelů, když upřesnil, které jednání pekárenských společností považuje za nezákonné.

Pekárenské společnosti DELTA PEKÁRNY, ODKOLEK a PENAM dle Úřadu nejpozději od 18. 9. 2003 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovaly svůj záměr dosáhnout zvýšení cen čerstvého běžného pečiva a chleba a cen čerstvého cukrářského pečiva u svých odběratelů. Na základě tohoto jednání pak od 26. 9. 2003 svůj záměr společně realizovaly, když rozeslaly oznámení o zvýšení cen uvedených výrobků svým odběratelům. Nadále pak pokračovaly ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem sladění postupu při vyjednávání s odběrateli, to vše nejméně do 12. 11. 2003.  Společnosti ODKOLEK a PENAM postupovaly obdobným způsobem i při zvýšení cen na trhu trvanlivého sladkého pečiva.

Sladěný postup umožnil uvedeným soutěžitelům dosáhnout lepší vyjednávací pozice vůči odběratelům, než kdyby každý z nich postupoval na trhu zcela samostatně. Bez uvedeného protisoutěžního jednání by nemuselo dojít ke zvýšení cen pekárenských výrobků v tak krátkém časovém období, a to plošně u všech obchodních řetězců. Uvedeným jednáním nebylo shledáno samotné zdražení pečiva, ale společný postup pekárenských společností vůči odběratelům při zvýšení cen.

Při ukládání sankce předseda Úřadu zohlednil krátkodobost zakázaného jednání a rovněž situaci na relevantních trzích, na nichž působí řada odběratelů se silnou vyjednávací pozicí, proto byly pokuty oproti prvostupňovému rozhodnutí sníženy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články