Pegas Nonwovens pořádá dnes (15. 6. 2017) valnou hromadu (VH). Mimo jiné se bude schvalovat dividenda ze zisku r. 2016. Návrh managementu je vyplatit 1,3 EUR (34 Kč, hrubý výnos 3,8 %). Dále se bude např. hlasovat o zrušení vlastních akcií, které Pegas drží (cca 5 %). Minoritní akcionář společnost R2G doplnil na program tři body. Chce vlastní akcie ponechat pro potřeby výplaty motivačního programu nebo je prodat (pravděpodobně není možné), hlasovat o zrušení mandátu managementu na odkup vlastních akcií a rozšíření členů představenstva z 5 na 6 a jmenování Oldřicha Šlemra členem představenstva.

Žádný z dodatečných bodů programu VH nepovažujeme za negativní. Připomínáme, že společnost Wood Textiles Holding Limited držela k 16. květnu 25,28% podíl a společnost R2G Wealth držela k 7. dubnu 5,3% podíl na hlasovacích právech Pegasu.

Zdroj: Atlantik FT