Pegas Nonwovens oznámil, že společnost R2G Rohan Czech držela k 20. září 2017 10,83 % akcií Pegasu. Dále R2G přijala (k 20. září 2017) v souvislosti s dobrovolnou nabídkou na odkup akcií Pegasu akceptaci dalších 40,45 % akcií Pegasu. Dohromady by měl R2G ovládnout 51,28 % všech akcií Pegasu.

Připomínáme, že R2G Rohan Czech podal dobrovolnou nabídku na odkup akcií Pegasu za 1 010 Kč/akcie. Největší vlastník Pegasu společnost Wood Textiles Holding, která v Pegasu drží 29,98 % podíl, se rozhodla přijmout nabídku R2G. Očekávali jsme, že R2G podstatně svůj podíl navýší, a to nabídka končí 25. září 2017.

Z našeho pohledu je nabízená cena (1 010 Kč/akcie) atraktivní a doporučujeme akcionářům nabídku přijmout.

Zdroj: Atlantik FT