Penze: Lidé považují výši důchodů za nepřiměřeně nízkou, je třeba razantní reforma!

3. 6. 2009 – 21:08 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Penze: Lidé považují výši důchodů za nepřiměřeně nízkou, je třeba razantní reforma!
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Naprostá většina veřejnosti považuje dnešní výši starobních důchodů za nepřiměřeně nízkou (78 %). Lidé si myslí, že průměrný starobní důchod nestačí k pokrytí základních potřeb penzistů (69 %) a současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří (78 %). Názory závisí především na věku, materiálním zajištění domácností a na stranických preferencích občanů. Nejkritičtější postoje zaujímají příznivci KSČM a ČSSD, ale nespokojenost s důchody převládá, i když v menší míře, také mezi sympatizanty ostatních parlamentních stran.


Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.

- Vláda odsouhlasila druhou etapu důchodové reformy
- Důchod: Státní penze nenahradí ani polovinu výdělku
- Vyberte si kde spořit na penzi, u státu, nebo penzijního fondu

Problematikou starobních důchodů se společnost STEM se zabývá dlouhodobě. Letošní výsledky jen potvrzují velmi kritický pohled veřejnosti na to, jak se současná výše důchodů promítá do životního stylu a pocitů seniorů. Většina lidí (78 %) je přesvědčena, že starobní důchody jsou nepřiměřeně nízké, více než dvě třetiny populace mají pochybnosti o tom, zda průměrný důchod stačí na pokrytí základních potřeb seniorů, a 78 % občanů si myslí, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje důstojné stáří.

Ještě kritičtější názory vyjadřují ti, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká. Naprostá většina důchodců (88 %) považuje starobní důchody za velmi nízké a stejný podíl seniorů se domnívá, že dnešní systém důchodového zabezpečení je překážkou důstojného stáří. 78 % důchodců tvrdí, že průměrný důchod je tak nízký, že nestačí pro uspokojování jejich základních potřeb.

Razantní reforma je třeba!

Většina lidí je přesvědčená, že současnou podobu důchodového zabezpečení je nutné buď zásadně změnit (44 %) anebo dokonce nahradit úplně jiným systémem (22 %). Zastánců mírných nebo žádných úprav systému důchodového zabezpečení je oproti tomu podstatně méně (34 %). Časové srovnání naznačuje, že za poslední rok ubylo těch, kteří jsou přesvědčení o potřebě nastolit zcela nový důchodový systém. Potřebu důchodové reformy častěji zdůrazňují lidé nespokojení s výší starobních důchodů.

Důchodová reforma se u nás stala věčným tématem politických debat, které však v praxi vedou nanejvýš k dílčím úpravám. V názorech občanů nicméně převažuje přesvědčení, že bez podstatných změn anebo úplně jiného důchodového systému se v budoucnu neobejdeme – celkem takové mínění zastává 66 % populace.

Zatímco začátkem jednadvacátého století byl poměr mezi stoupenci a odpůrci radikální reformy důchodového zabezpečení jen mírně převažující směrem k zásadním reformám, počínaje rokem 2007 zaznamenáváme výrazný příklon k variantě podstatných změn či zcela jiného systému. Reformní nálada přetrvává i následující dva roky, byť v současné době ubývá těch, kteří by byli pro zavedení úplně jiného systému důchodového zabezpečení. Dominující společenská nálada je tak sice výrazně proreformní, nicméně reformy by podle mínění občanů měly probíhat spíše v rámci současného důchodového systému nežli konstituovat systém nový. Je nutné však podotknout, že za poslední rok zaznamenáváme mírný nárůst u opačného názorového pólu, tedy u přesvědčení, že důchodový systém potřebuje jen malé anebo žádné úpravy. 


Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články