Penzijní připojištění od AEGON: Vysoké zhodnocení, nebo past na klienty?

14. 12. 2009 – 1:27 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Penzijní připojištění od AEGON: Vysoké zhodnocení, nebo past na klienty?
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Penzijní fond AEGON připsal za loňský rok klientům nejvyšší zhodnocení. Ale nevydělal na něj. Podle našich informací má navíc nedostatečné krytí závazků. Jsou klienti ohroženi? A co na to AEGON a ČNB?


Penzijní fondy zažily v loňském roce obtížné období. Výnosy na kapitálových trzích klesaly k absolutní nule a přesto klientům musely připsat nezáporné zhodnocení. Kde na něj vzít? Některým se přese všechno podařilo vydělat. Mnoho penzijních fondů ale muselo doplnit kapitál. „Penzijní fondy v průběhu let 2008 a 2009 přistoupily k posílení vlastního kapitálu v celkovém objemu dosahujícím téměř 7,5 miliardy Kč,“ uvedl Marek Petruš, tiskový mluvčí ČNB, která nad penzijními fondy dohlíží.

Čtěte také:

- O důchod se musíte postarat sami, na stát už nespoléhejte
- Důchod: I když vyděláváte hodně, s vyšším důchodem nepočítejte
- Penzijní připojištění nahradí penzijní spoření, v čem se liší?
- Penzijní fondy vydělali méně, klintů však přibylo, ubyli jen v AXA PF a ING PF

Spočítejte si:
-
Starobní důchod
-
Penzijní připojištění

Tabulka 1: Zhodnocení prostředků účastníků v penzijních fondech (v %)
Název penzijního fondu
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,5
3,5
- -
8,9
9,1
6
3,8
4,36
3,71
3
3
3
3,11
3
3
12,8
11,5
11,2
10,1
6,5
4,1
4,25
3,41
3,36
3,1
3,7
2,5
2,2
0
0
16,4
8
10,9
7,7
5,62
3,9
4,26
4,3
5,3
5
2,3
2,4
0,02
10,4
10,9
10,3
10
6,1
4,2
3,2
3
2,3
4,3
4
2,8
2,4
0,05
10,3
10,6
14,6
11,4
5,3
3,6
4,6
4,1
3
3
3,81
3,74
4,1
2
12,8
12,1
11
9,34
6
4,4
4,8
4
4
2,5
4,2
3,6
2,5
0,04
10,3
9,2
9,6
9,72
6,6
4,5
3,8
3,2
3,1
3,5
3,8
3,3
2,4
0,2
4
8,1
9,05
8,33
4,4
4,2
3,8
3,5
2,64
3,74
4,03
3,04
3,1
0,4
9,44
8,36
9,1
9,5
7,2
4,89
4,4
4,63
3,4
3,5
4
3
2,3
0,58
Zdroj: APF ČR

Za pozornost stojí zejména zhodnocení za poslední dva roky, odkdy na českém trhu působí AEGON penzijní fond - v každém z obou let připsal účastníkům nejvyšší zhodnocení prostředků. „Do doby, než penzijní fond dosáhne maturovaného stavu, dotují akcionáři fondu účastníkům každoročně zhodnocení jejich penzijního připojištění,“ přiznává sám penzijní fond.

Na dotování zhodnocení pro účastníky není v zásadě nic špatného a přistupují k němu občas i jiné penzijní fondy. Ze zákona musí penzijní fondy rozdělit minimálně 85 %. Nic mu ale nebrání rozdělit více - a může rozdělit i více než vydělal. Z pohledu penzijního fondu AEGON se jedná navíc o výborný reklamní tah, kdy klientům (i potenciálním) mohou prezentovat „nejvyšší zhodnocení na trhu“, aniž by se klient dozvěděl, jakým způsobem toho bylo dosaženo.
Výsledky hospodaření fondu ovšem nejsou optimistické ani v letošním roce. V tomto směru penzijnímu fondu AEGON sekunduje ING penzijní fond, který je také ve ztrátě. Asociace penzijních fondů zveřejňuje sice pouze pololetní výsledky, redakce Investujeme.cz má ovšem k dispozici data i za první tři čtvrtletí.

Tabulka 2: Zisk za období 1-9/2009
Penzijní fond
Zisk (v mil. Kč)
-21
186
454
41
159
40
-132
586
452
386
Zdroj: APF ČR k 30. 9. 2009

Aktuální zisk je ale pouze částí informace o prosperitě penzijního fondu. V dlouhodobějším pohledu jsou zásadní náklady příštích období, které zahrnují především vyplacené provize, které ale dosud nebyly zahrnuty do nákladů a které fond rozpouští v několika následujících letech.

Průměrné náklady příštích období ve všech penzijních fondech dosahují 2,1 % z vkladů klientů. To znamená, že kdyby všechny penzijní fondy chtěly umořit v jediném roce veškeré náklady příštích období, snížil by se výnos penzijního připojištění o 2,1 %. Jediný penzijní fond, který by v takovém případě (pokud by k jednorázovému umoření nákladů příštích období došlo v loňském roce) zůstal i bez dotace připsaného zhodnocení v kladných hodnotách, by byl Allianz penzijní fond.

Ve světle dopadu na výnosy jsou náklady příštích období penzijního fondu AEGON ve výši 21 % klientských vkladů alarmující. Na druhou stranu je nutno podotknout, že fond působí na trhu teprve třetím rokem a vznikal „na zelené louce“, což s sebou nese i vyšší náklady. „U mladého penzijního fondu je přirozené, že výše NPO na celkové bilanční sumě bude v prvních letech vyšší než u zbytku trhu. Postupem času se projeví efekt růstu aktiv penzijního fondu, který bude přirozeně relativní podíl NPO na bilanci snižovat,“ komentuje vyšší náklady příštích období Ivana Křížková, specialista na komunikaci AEGON.

Tabulka 3:
Náklady příštích období
Penzijní fond
Náklady příštích období
vůči klientským vkladům
na jednoho klienta
21,0%
3 475 Kč
1,3%
698 Kč
2,3%
1 445 Kč
4,3%
1 149 Kč
2,2%
853 Kč
2,7%
1 191 Kč
2,0%
1 002 Kč
2,2%
883 Kč
0,4%
163 Kč
2,4%
1 271 Kč
Průměr trhu
2,1%
928 Kč
Zdroj: APF ČR k 30. 9. 2009

Náklady příštích období jsou problémem pouze z důvodu, že není oddělen majetek akcionáře od majetku účastníků penzijního připojištění. Kdyby byl majetek oddělen, nechť si akcionář hospodaří dle svého uvážení a platí si a účtuje provize za zprostředkování, jaké uzná za vhodné - nebude tím zatěžovat klientské výnosy. V současném stavu ovšem může snadno dojít k ohrožení krytí závazků, tedy k ohrožení klientských vkladů.

V penzijním fondu AEGON došlo ve 3. čtvrtletí k situaci, kdy aktiva společnosti snížená o náklady příštích období jsou nižší než klientské vklady. A to o více než 10 % klientských vkladů. Přitom když se tento ukazatel schopnosti krytí závazků pohybuje na úrovni 1 % (v kladném teritoriu), jedná se o rizikové pásmo, kdy akcionář fondu musí být připraven zvýšit kapitál.

Tabulka 4:
Schopnost krytí závazků
Penzijní fond
Schopnost krytí závazků
-10,7%
3,8%
1,1%
6,4%
6,1%
5,1%
1,4%
3,2%
6,3%
1,3%
Zdroj: Odhad k 30. 9. 2009 na základě pololetních dat APF ČR

„Ukazatel \"krytí závazků\" nevypovídá nijak o ohrožení vkladů v penzijním fondu. Sám o sobě není ani nikde závazně definován. \"Odhad krytí závazků\" je postaven na nereálném předpokladu odchodu všech klientů z penzijního fondu k jednomu konkrétnímu dni. Odhad navíc nezohledňuje poplatky za převod či ukončení penzijního připojištění a nároky ze smluv o obchodním zastoupení s externími partnery, které by v takovém hypotetickém případě AEGON PF mohl uplatňovat a které ve svém součtu výrazně převyšují předmětný rozdíl,“ uvádí k indikátoru Ivana Křížová z penzijního fondu AEGON.


Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 16.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,500 24,600
USD 24,020 24,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články