Penzisté, kteří stále pracují, mohou dostat vyšší důchod

26. 1. 2012 – 16:22 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Penzisté, kteří stále pracují, mohou dostat vyšší důchod
ČSSZ upozorňuje, že úpravu důchodu neprovádí úřad automaticky, vždy je třeba o ní požádat, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Až o 0,4 procenta z vyměřeného důchodu si můžou finančně přilepšit důchodci, kteří soustavně vykonávají výdělečnou činnost. Musí ale splnit podmínku, že odpracují alespoň 360 kalendářních dní.

Možnost zvýšit si důchod se podle Buraňové týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud již dosáhli důchodového věku.

TIP: Starobní důchod: Jaké jsou nové možnosti pracujících důchodců?

Podmínkou ale je, aby důchodce skutečně odpracoval alespoň 360 kalendářních dnů. "Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu mu vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení," vysvětlila podstatu zástupkyně ČSSZ.

Aktuální nabídky práce

Dalším předpokladem pro zvýšení důchodu je, že důchodce z výdělečné činnost musí odvádět důchodové pojištění.

"Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. prosinci roku 2009," upřesnila dále Buraňová s tím, že dobu, kterou pracoval před tímto datem, do nároku na zvýšení důchodu připočítat nelze.

Dále za výkon výdělečné činnosti nelze pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu považovat dobu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dobu neplaceného volna.

Důchodci, kteří si chtějí zažádat o zvýšení starobního důchodu, se musí obrátit na okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa jejich trvalého bydliště.

ČSSZ upozorňuje, že úpravu důchodu neprovádí úřad automaticky, vždy je třeba o ní požádat. Splnění podmínek se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění, který si okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá od zaměstnavatele.

Příklad 1:

Důchodce pobírá starobní důchod a stále pracuje již od 1. 11. 2009. Jeho zaměstnání trvá od 1. 1. 2010 nepřetržitě dva roky a má tak skutečně odpracováno 720 kalendářních dnů (doba 1. 11. - 31. 12. 2009 se nezapočítává). Může tedy podat žádost o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 150,- Kč (tj. 2 270,- Kč základní výměra a 9 880,- Kč procentní výměra). Důchod se mu navýší za každých 360 dnů o 0,4 % z procentní výměry, tedy celkem o 0,8 %, což představuje částku 80 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Nově bude dostávat důchod ve výši 12 230,- Kč.

Příklad 2:

Důchodce pobírá starobní důchod a stále pracuje od 1. 12. 2010. Má již odpracováno 360 kalendářních dnů, ale jeho zaměstnání netrvá nepřetržitě dva roky. Druhou podmínku pro nárok na zvýšení, tj. nepřetržité trvání výdělečné činnosti po dobu dvou let, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, když jeho zaměstnání skončí, nebo až uplyne nepřetržitá dvouletá doba výdělečné činnosti.

Příklad 3:

Důchodce pobírá starobní důchod a pracoval od 1. 6. 2010 - 31. 5. 2011. Má skutečně odpracováno 360 kalendářních dnů. Jeho výdělečná činnost skončila a požádá si od 1. 6. 2011 o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 110,- Kč (tj. 2 230,- Kč základní výměra v roce 2011 a 9 880,- Kč procentní výměra). Důchod se mu navýší o 0,4 % z procentní výměry, tedy o částku 40 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Jeho důchod bude nově činit 12 150,- Kč.

Příklad 4:

Důchodce pobírá starobní důchod a pracuje k 31. 12. 2011. K tomuto datu má již odpracováno 330 kalendářních dnů, které získal výdělečnou činností v průběhu období od 1. 1. 2010. Podmínku pro nárok na zvýšení, tj. získání 360 dnů výdělečné činnosti, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, kdy získá zbývajících 30 dnů a současně jeho zaměstnání skončí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články