Pestrá listopadová nabídka nových zajištěných fondů ČSOB

9. 11. 2010 – 12:46 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pestrá listopadová nabídka nových zajištěných fondů ČSOB
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Zajištěné fondy přinášejí klientům možnost investovat za rozumného rizika a přitom získat zajímavý výnos.

V současné době se zvyšuje nutnost střádat na stáří a zhodnocovat své prostředky strategicky. Proto i v listopadu ČSOB přináší nabídku nových zajištěných fondů. V této nabídce figurují jak fondy akciové, tak i smíšené včetně oblíbené kombinace se životním pojištěním Maximal Invest.

„Zajištěné fondy jsou jednou z možností investování, která je vhodná opravdu pro každého. Pro konzervativního klienta vytváří zajímavou příležitost, jak zhodnotit peníze jinak než spořením a pro dynamické investory naopak představují stabilní základnu portfolia, kde se nemusí bát prodělků. Klienti se navíc nemusí obávat, že by nemohli z fondů v případě potřeby vystoupit a investované peníze použít k řešení aktuální situace,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Global Partners ČSOB Fixovaný click 13:
Zajištěný fond se 100% ochranou vložené investice a délkou splatnosti 5 let a 7 měsíců. Výnos fondu je závislý na vývoji akciového koše 30 světových akcií. Minimální výnos fondu je 3,5 % za dobu trvání fondu. Maximální výnos je až 27,5 %. Díky svým parametrům je fond vhodnější spíše do konzervativní části portfolia. Výhodou tohoto fondu je fixace výnosu za jednotlivá období.

KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro únor 95:
Jedná se o fond investující nejenom do koše akcií, ale také do dluhopisových trhů. Výhodou fondu je ochrana kapitálu ve výši 95 % hodnoty vlastního kapitálu fondu k poslednímu obchodnímu dni měsíce ledna a zůstává platná po dobu jednoho roku. Potenciální výnos fondu je vyšší, než je u zajištěných fondů běžné, díky rozložení investice mezi akciové, dluhopisové a peněžní trhy. Struktura fondu je nastavena tak, že čím více se fondu daří, tím více investuje. Pokud fond zaznamená pokles, funguje zde takzvaná „brzda“, která ochrání investici před propadnutím.


Maximal Invest – ČSOB Energie a distribuce 4:
Oblíbený typ produktu kombinující investici do zajištěného fondu a životní pojištění. Trvání fondu je 5 let a 6 měsíců s možností neomezeného výnosu. Fond investuje do akcií v oblasti energie a její distribuce: Exxon mobil, ČEZ, RWE, Eon a jiné. Maximal Invest může pro klienta (prostřednictvím institutu obmyšlené osoby) finančně řešit vztahové záležitosti vázané s majetkem, a to v rodině i mimo ni.

Optimum Fund ČSOB Airbag jumper 2:
Jde o fond s podmíněnou ochranou investice. Vývoj tohoto fondu je vázaný na evropský akciový index Eurostoxx 50. Hodnota akciového koše je sledována ve 4 periodách s délkou trvání fondu 5 let a 1 měsíc. Maximální výnos fondu činí 55 % při investici na plnou délku trvání fondu.

Optimum Fund ČSOB Top start 4:
Akciový fond s krátkou dobou splatnosti 2 roky a 10 měsíců. Investuje do akciového koše DJ Eurostoxx 50. Výnos fondu je počítán zajímavým způsobem. Počáteční hodnota výnosu je 40 %, od které se odečítají poklesy trhu za jednotlivá mezní období. Pokud trh nepoklesne, nic se neodečte. V den splatnosti pak fond vyplatí investovanou částku plus zůstatek z maximálního výnosu po odečtení poklesů akcií.


Výnosy v minulosti nezaručují stejnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,130 23,310
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články