Pět případů, kdy nedostanete důchod, ale jen sociální dávky

17. 9. 2013 – 0:10 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pět případů, kdy nedostanete důchod, ale jen sociální dávky
Žádný ze státních důchodů není přiznán automaticky. Pro řádný starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchod prvního až třetího stupně, vdovský důchod a sirotčí důchod je nutné splnit zákonné podmínky. Když nejsou podmínky splněny, nárok na důchod ne | zdroj: NašePeníze.cz

Řada občanů se spoléhá, že při dosažení důchodového věku, zdravotních problémech nebo úmrtí blízkého člověka dostanou ihned státní důchod. Není tomu tak. Bude přibývat případů, kdy nárok na důchod nevznikne.

Žádný ze státních důchodů není přiznán automaticky. Pro řádný starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchod prvního až třetího stupně, vdovský důchod a sirotčí důchod je nutné splnit zákonné podmínky. Když nejsou podmínky splněny, nárok na důchod nevznikne. Podívejme se na případy, kdy nejsou jednotlivé státní důchody přiznány a občan je odkázán na sociální dávky.

Video: Jaký bude váš důchod?

1) Důchodový věk nestačí

Někteří občané se mylně domnívají, že dosažení důchodového věku jim postačuje k přiznání starobního důchodu. Důchodový věk je však pouze jednou ze dvou zákonných podmínek, tou druhou je získání potřebné doby pojištění.

V roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, v roce 2014 bude nutné získat 30 let pojištění. Do doby pojištění se započítávají roky, kdy občan ze svého příjmu řádně odvádí důchodové pojištění, a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu nebo studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Kdo nezíská potřebnou dobu pojištění, ten nedostane starobní důchod. Řešením může být v některých případech dobrovolné důchodové pojištění, dobu pojištění je však potřeba si důkladně hlídat.

Čtěte také: Polsko chystá znárodnění naspořených peněz na penze. Přijde znárodnění i k nám?

2) Předčasný důchod nesnižuje dobu pojištění

Vzhledem k postupně se prodlužujícímu důchodovému věku je předčasný důchod rok od roku oblíbenější. Do předčasného důchodu je možné odejít v současné době tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale je nutné získat stejnou dobu pojištění jako u řádného důchodu. Předčasný důchod nesnižuje potřebnou dobu pojištění pro získání důchodu.

3) Pouze zdravotní problémy nemusí stačit

I pro přiznání invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně je nutné získat potřebnou dobu pojištění v posledních 10 letech. Doba pojištění se liší dle věku občana (např. do 20 let méně než 1 rok pojištění a nad 28 let 5 let pojištění). Avšak ani zdravotní problémy a potřebná doba pojištění nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit.

Nejdříve musí být přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně posudkovým lékařem OSSZ. Posuzování zdravotního stavu se v posledních letech zpřísnilo, v praxi tak dochází k situaci, že sice mají občané zdravotní problémy, ale ty nestačí pro přiznání ani invalidního důchodu prvního stupně.

Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost pojištění poklesnout alespoň o 35 %, pro přiznání invalidity druhého stupně alespoň o 50 % a pro přiznání invalidity třetího stupně nejméně o 70 %. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles pracovní schopnosti (omezení tělesných, smyslových a duševních schopností) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

4) Výdělečně činné dítě nemá nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči má pouze nezaopatřené dítě, pokud zemřelý rodič byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni úmrtí splnil zemřelý rodič podmínku pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Nezaopatřeným dítětem je nejčastěji studující dítě do věku 26 let. Pracujícímu 23letému synovi tak nárok na sirotčí důchod nevzniká.

5) Druh (družka) nemá nárok na vdovský důchod

Jestliže byl zemřelý manžel (manželka) poživatelem starobního, invalidního důchodu, nebo ke dni úmrtí byly splněny podmínky na starobní nebo invalidní důchod anebo k úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu, potom vzniká nárok na vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi nebo manželce. Řada párů spolu žije na „psí knížku“, v tomto případě však při úmrtí druha (družky) nárok na vdovský důchod nevznikne, přestože by spolu měli oba partneři společnou domácnosti několik let.

-Petr Gola | Více k penzím také na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 22,190 22,370
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články