KPMG uvedlo, že nelegální cigarety na domácím trhu představují zhruba 3% tržní podíl. Dle propočtů KPMG se tak jedná o čtvrtý nejmenší podíl na trhu v rámci EU. Je patrné, že kroky k potírání nelegálního trhu s cigaretami přináší svoje ovoce. Nicméně nutno připomenout, že domácí cenová úroveň je většinou nižší než v jiných zemích EU, a tudíž se nelegální cigarety více uplatňují v jiných zemích, kde jsou vyšší ceny.

Zdroj: Atlantik FT