Podnikání: Jak se připravit a zvládnout krizi?

18. 3. 2009 – 1:02 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikání: Jak se připravit a zvládnout krizi?
Foto: Stockxpert | zdroj: NašePeníze.cz

Schopnost zvládat krize prozradí Váš potenciál. Krize přicházejí vždy nečekaně, nikoho nemíjí, nikdy se jich nezbavíme a nemůžeme je předvídat. Jediné, co můžeme ovlivnit, je reakce na ně. Je třeba být kreativní, zatáhnout do problému schopné zaměstnance a hlavně se klidně soustředit.


- OSSZ: Nabízíme úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení ke zmírnění dopadů hospodářské krize
- Internetová rizika zvýší i ekonomická krize
- Světová finanční krize zeštíhlí automobilový sektor ve střední a východní Evropě
-
Podnikatelé se v době finanční krize zaměřují na podnikatelské rizika více než kdy předtím

Okamžitě převezměte kontrolu.

Lidé se někdy chovají jak srna osvícená autem – ztuhnou. Jiní začnou někoho obviňovat a litovat se. Váš osud závisí na Vaší reakci na problém. Představte si, že vás všichni sledují a očekávají, jak se zachováte. Povolejte zainteresované osoby, shromážděte všechna fakta a velmi intenzivně hledejte řešení. Rozhodněte se přijmout zodpovědnost za vše, co se bude dít.

Buďte agresivní a chraňte svoje finance. Představte si, že jste na pokraji úpadku.

Co byste udělali ? Koho byste propustili ? Které činnosti byste okamžitě zrušili, abyste zachránili firmu? Většinu firem nepoloží daně, ale mzdy zaměstnanců
s jejich sociálními nároky. Neváhejte propouštět lidi, kteří jsou nadbyteční a nekompetentní. Strach před propouštěním nekompetentního pracovníka v klíčové funkci je hlavním důvodem porážek v podnikání. Jakákoliv opatření, která si dokážete představit pro záchranu, začněte dělat ihned.

Použijte techniky: „Myšlení od nuly“.

Existuje člověk, kterého byste nikdy nepřijali, kdybyste věděli to, co nyní? Snažte se rychle vycouvat ze špatných svazků a partnerství. Kdyby firma shořela a vy byste budovali novou, které lidi byste si ponechali? A v čem byste se již neangažovali ??? Určete své nejdůležitější a nejvíce ziskové výrobky, služby, činnosti, a pak na ně soustřeďte veškerý svůj čas a energii. Ty ostatní rychle „odstřihněte“.

Shromažďujte hotovost.

Nedostatek hotových peněz je příčinou pádu firmy! Je to jako nedostatek krve a kyslíku v mozku. Okamžitě rozhodněte, které platby bezprostředně souvisí se zachováním tržeb (energie, materiál) a ostatní pozastavte. Zdvořile a včas informujte o situaci, jaké kroky podnikáte, a požádejte své věřitele nebo dodavatele o posečkání. Většina vám jistě vyhoví (leasingy, splátky, nájmy). Oslovte je jako první.

Bankéři vám mohou umožnit splácení pouze úroků a splátky zamrazit.

Zeptejte se zaměstnanců na návrhy, jak minimalizovat náklady. Zeptejte se, zda mají nějaké nápady, které by mohly pomoci firmě přežít krizi. Budete překvapeni, jak dobrá řešení vám poradí, jestliže je k tomu pobídnete.

Zaměřte se na pohledávky.

Jestliže vaše finanční problémy byly způsobeny nebo zesíleny klienty, kteří neplatí, zajděte za nimi osobně a požádejte je, aby urovnali tyto záležitosti. Buďte připraveni pohrozit jim soudním řízením, jestliže nezaplatí. V souladu s obchodním právem nezaplacení účtu v termínu zplnomocňuje věřitele, aby se obrátil na soud a vznesl žalobu o vyhlášení bankrotu dlužníka. Soudy obvykle rychle likvidují firmy, které neplatí účty. Obvykle se věřitel snaží zaplatit, jestliže je alternativou soud.

Především musíte odvážně a agresivně jednat s klíčovými osobami, které mohou být spojeny s vašimi finančními problémy. Nestyďte se a nebuďte rozpačití, podobně jako voják, který byl raněn, by se neměl stydět za utržené rány. To je normální, přirozená a nevyhnutelná zkušenost spojená s působením na trhu.

Buďte kreativní.

Nejlépe placenou činností na světě je myšlení. Nebezpečím krize je vnímat ji jako osobní selhání a potlačit v sobě to, co nejvíce potřebujete – sebedůvěru.

Clarence BLASIER řekl:
„Problémy, na které narazíš, jsou bariérami ve tvém myšlení a je možno je  zlomit přijmutím pozitivnějšího nastavení“.

Svolejte zaangažované a napište na tabuli otázku: „V čem je problém”. Na tuto a podobné otázky najděte 20 variant řešení.
Nic nekritizujte, zachovejte tvůrčí atmosféru, nechte myšlenky proudit. Denně si udělejte v pohodlí půl hodiny absolutního klidu bez internetu, rádia, mobilu. Pohodlně se usaďte a nechte myšlenky pracovat k řešení.

Účinný způsob je nechat pracovat své podvědomí během spánku. Ráno se vám může objevit mimořádné řešení. Podle typologie může pomoci postupné vykreslování myšlenkových map na velký papír,a to naprosto spontánně.

Buďte vynalézavý. Směňte vše, co jde, na peníze. Zapomeňte na pýchu, naučte se o peníze prosit a půjčovat je od každého, kdo je má. Tak jako vojevůdce udělá všechno proto, aby zvítězil, musíte vy, jako majitel firmy, udělat všechno proto, abyste vytrval.

Soustřeďte se.

Na počátku každého dne připravte seznam všeho, co musíte udělat. Přečtěte si jej a označte sedm nejdůležitějších položek. Zamyslete se: „Kdybych mohl udělat dnes pouze jednu z těchto věcí, kterou bych si vybral?“ Označte jedničkou tento úkol nebo činnost. Postupujte dále, dokud neoznačíte nejdůležitější body od jedničky po sedmičku. Pak se snažte okamžitě začít s úkolem číslo jedna a soustředit se na něj, dokud nebude ukončen. Nedělejte nic jiného, zabývejte se pouze touto otázkou.

Jestliže něco rozptýlí vaši pozornost, okamžitě se vraťte k úkolu, jako jehla kompasu směřuje neustále na sever, a obnovte práci. Tato jedna věc může mít největší
potencionální význam pro vaši situaci nebo situaci vaší firmy.

Obnovte za každou cenu prodej

Ze dna se nemůžete odrazit jen tím, že snížíte výdaje. Musíte zajistit příjmy a jediný způsob, jak to udělat, je někomu něco prodat. Myšlenka na výnos se vždy pojí s prodejem. Na tomto poli se musíte pohybovat agresivně a rozhodně. Každá firma, která prošla krizí, se soustředila na příjmy z prodeje.

Musíte se zachovat stejně. Jak prohlásil Napoleon: „Velké bitvy se nevyhrávají defenzivou.“

Zjednodušte si život.

V době krize je důležité uchovat si psychické a fyzické zdraví. Zvedá se tlak na organizování času. Ze seznamu vždy vybírejte s otázkou:Který z těchto bodů bude mít největší vliv na můj život? Tím získáte PLÁN a KONTROLU. Jediným fungujícím způsobem, jak získat kontrolu nad svým časem a zjednodušit si život, je vzdát se určitých úkolů (např. čtení e-mailů svěřit sekretářce). Může to být neobyčejně důležité zvlášť v době krize.

V práci se absolutně věnujte práci, doma vypněte a věnujte se naplno rodině. Doporučuje se denně ½ hodiny cvičit, dbát na dostatek spánku. 


Převzato z filmu \"Co dělat v době krize\"

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,550 23,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články