Podnikatel: Příručka pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009

6. 3. 2009 – 8:32 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikatel: Příručka pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009 přináší pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ) důležité informace. Dozví se v ní například, jak je to s přihlašovací a odhlašovací povinností, s platbou pojistného a jak se vypočítá, kdy vzniká OSVČ účast na důchodovém pojištění, či nárok na dávky nemocenského pojištění, kdy a proč se podává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ aj.


Je zdarma dostupná na všech pracovištích ČSSZ a rovněž ke stažení níže.

Pro ilustraci doplňují publikaci konkrétní příklady stanovení vyměřovacího základu u hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti, výpočtu pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, výpočtu penále z dlužného pojistného nebo příklady vyúčtování a doplatku na pojistném na základě Přehledu o příjmech a výdajích. Neschází ani přehled důležitých zákonů a předpisů. Na 36ti stranách tak přináší praktické informace a reaguje na nejčastější dotazy z oblasti sociálního zabezpečení OSVČ.

- OSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 je třeba podat do 30. dubna 2009
- Daň z příjmů za rok 2008: Termín se blíží!
- Kolik platit na sociální pojištění v roce 2009?

Osoby samostatně výdělečně činné tvoří významnou část příjmů ČSSZ. Záměrem příručky je usnadnit OSVČ podnikatelský život, ušetřit jejich čas a srozumitelnou formou je provést světem sociálního zabezpečení. Publikace vyšla v nákladu 50 000 ks, náklad na 1 výtisk činil 3 Kč.

Příklad z publikace: strana 16, příklad 5

Výpočet zálohy na pojistné na důchodové pojištění

OSVČ vykonávala po celý rok 2008 hlavní SVČ. Příjmy měla 400 000 Kč a výdaje 210 000 Kč. Příjmy po odpočtu výdajů tak byly 190 000 Kč. Nejdříve se vypočítá měsíční vyměřovací základ:

(190 000 Kč × 0,5) : 12 = 7 916,66 Kč, který se zaokrouhlí směrem nahoru. Z něj se vypočítá minimální výše zálohy na pojistné: 7 917 Kč × 0,292 = 2 311,76 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru, tj. 2 312 Kč). Po podání přehledu za rok 2008 bude OSVČ vykonávající SVČ hlavní platit měsíční zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 312 Kč.

Ke stažení (PDF):

Příručka OSVČ v roce 2009


Sociální zabezpečení v roce 2009


Důchody v České republice a ve Spolkové republice NěmeckoPrůvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009
Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články