Podnikatelé bez daňového poradce musí do čtvrtka 30 dubna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008

21. 4. 2009 – 10:51 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikatelé bez daňového poradce musí do čtvrtka 30 dubna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Nejpozději do čtvrtka 30. dubna 2009 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2008 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2009 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské, (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2009.


- Ministerstvo financí připravuje zcela nový zákon o daních z příjmů
- Podnikatel: Příručka pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009
- OSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 je třeba podat do 30. dubna 2009
Podání

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ a v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.

Elektronická podoba tiskopisu je k dispozici ve dvou formátech - v pdf, který lze vytisknout a následně vyplnit a ve formátu zfo, tedy v podobě, která umožňuje Přehled vyplnit v počítači a za pomoci elektronické kalkulačky vypočítat pojistné. Vyplněný tiskopis lze buď vytisknout a předat či zaslat OSSZ/PSSZ/MSSZ v papírové podobě, nebo podepsat zaručeným elektronickým podpisem a odeslat elektronicky (e - Podání ) prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). Tiskopis obsahuje základní informace o platné právní úpravě a nepovinný tiskopis Potvrzení o výši vyměřovacího základu ze zaměstnání pro rok 2008. Jeho součástí je nově (na základě změny zákona o důvodu vedlejší činnosti z důvodu zaměstnání) také \"Potvrzení o trvání výkonu zaměstnání v roce 2009\" a \"Potvrzení pro účely doložení studia\".

Zálohy a pojistné

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění OSVČ.

OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní, bude po podání Přehledu platit zálohy na důchodové pojištění ve výši, která se stanoví podle příjmů a výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předcházejícím kalendářním roce. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění je 1 720 Kč měsíčně . Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

OSVČ, která vykonává vedlejší SVČ, platí zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2009 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2008 byl alespoň 51 774 Kč v případě výkonu SVČ po celý kalendářní rok. V takovém případě bude po podání Přehledu platit zálohu na důchodové pojištění, která se také stanoví podle příjmů a výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předcházejícím kalendářním roce. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění je nejméně 688 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná a činí 1,4 % z měsíčního základu, který si OSVČ určuje sama a od 1. 1. 2009 již nesouvisí s měsíčním vyměřovacím základem pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění.

Nejčastější nedostatky
  • v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 je potřeba správně rozdělit příjmy z vedlejší a hlavní SVČ,
  • oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned a ne až při podání Přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí jim dopočtení penále.
Sankce

Pokud OSVČ nepodá Přehled včas nebo vůbec, může jí za to OSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč nebo - při opětovném nesplnění povinnosti - až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání Přehledu za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve).

Pro OSVČ vydala ČSSZ již potřetí publikaci \"Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009\". Jde o průvodce, který formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů vysvětluje sociální zabezpečení OSVČ. Příručka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a na stránce ČSSZ.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články