Podnikatelé! Od ledna ručíte za poctivost svých dodavatelů!

7. 1. 2013 – 0:36 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podnikatelé! Od ledna ručíte za poctivost svých dodavatelů!
Jedinou obranou je pravidelně kontrolovat aktuální seznam nespolehlivých plátců, zda se tam váš dodavatel právě neobjevil. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Víte, že pokud jste plátci DPH, tak od 1. 1. 2013 ručíte za poctivost svých dodavatelů? Novela zákona zavádí nové označení "nespolehlivý plátce". Pokud pak od tohoto dodavatele nakoupíte, finanční úřad po vás může požadovat doplacení DPH, čímž se nákup prodraží minimálně o 21%!

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazujícího ručení za nespolehlivého plátce.

Plátcem DPH můžete bát dobrovolně a nebo se jím stáváte povinně při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

  • obrat překročí 1 milion Kč za 12 či méně po sobě jdoucích kalendářních měsíců
  • jste členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH
  • nabýváte majetek privatizací nebo prodejem podniku
  • pokračujete v podnikání po zemřelé/m, která/ý byl/a plátcem DPH
  • nakoupíte zboží v EU
  • přijali jste službu od zahraniční osoby (př. AdWords)
  • poskytnuli jste určitou službu plátci z jiného státu EU (např. AdSense)
  • další - méně časté případy jsou vyjmenovány v §94 zákona o DPH

Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1.1.2013, je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.

Neplatiče DPH stát zveřejní. To je přenos odpovědnosti státu na podnikatele, tvrdí živnostníci

Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Jedinou obranou je pravidelně kontrolovat aktuální seznam nespolehlivých plátců, zda se tam váš dodavatel právě neobjevil.

Celostátní registr plátců DPH

Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty. Vyhledávat údaje z registru lze zadáním DIČ maximálně pro 20 daňových subjektů.

Daňové identifikační číslo DIČ slouží k jednoznačné identifikaci daňových subjektů v rámci celé republiky.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články