Pohonné hmoty: Téměř 10 pct kontrolovaných PHM jsou vadná paliva

16. 6. 2009 – 11:10 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pohonné hmoty: Téměř 10 pct kontrolovaných PHM jsou vadná paliva
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje kvalitu pohonných hmot v České republice. Z celkového počtu 195 vzorků odebraných v měsíci květnu 2009 nevyhovělo jakostním požadavkům 18 vzorků tj. 9,2 %.!


V květnu opět došlo oproti minulým měsícům k nárůstu zjištění vzorků pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům českých technických norem a to především u automobilových benzinů. U kontrolovaných motorových naft ke zvýšení oproti březnu a dubnu nedošlo.

-
Nejméně vadné palivo v dubnu bylo LPG, nejhorší je benzín
- V březnu byla kvalita pohonných hmot dobrá

Období

Nevyhovující vzorky v %

benziny

motorová nafta

směsné palivo*

LPG

celkem

Leden 2009

0

4,9

neodebráno

0

2,5

Únor 2009

0,9

6,6

neodebráno

0

3,7

Březen 2009

0

10,3

100

0

5,7

Duben 2009

6,8

10,6

neodebráno

0

8,2

Květen 2009

7,4

10,2

100

6,7

9,2

* v tržní síti k disposici v omezeném množství

Z tabulky je zřejmé, že v měsíci dubnu byly zjištěny závady u všech druhů pohonných hmot. Z 81 vzorků automobilových benzinů nevyhovělo 6 vzorků (7,4 %). Nejčetnější závadou u automobilových benzinů byl normě neodpovídající obsah aromátů, oktanové číslo motorovou metodou a oktanové číslo výzkumnou metodou (6,2 %, 6,2 %, 4,9 % z odebraných vzorků benzinů). Z kontrolovaných 98 vzorků motorových naft nevyhovělo 10 vzorků (10,2 %). Všechny nevyhovující vzorky vykázaly odchylku v bodu vzplanutí (10,2 %). Dále ve 3 případech (3,1 %) se jednalo o nevyhovující obsah síry a v 1 případě (1,0 %) o nevyhovující destilační zkoušku. Rovněž v měsíci květnu byl odebrán 1 vzorek směsného paliva a ten nevyhověl v jakostním parametru bodu vzplanutí. Z 15 odebraných vzorků LPG byla zjištěna závada u 1 vzorku (6,7 %) a to v parametru oktanové číslo motorovou metodou. V 8 případech (5x automobilový benzin, 3x motorová nafta) se jednalo o závažné odchylky od norem, kdy nevyhovovalo současně více jakostních ukazatelů. Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v příloze č. 1.

Celkové údaje o čerpacích stanicích, u kterých byly v měsíci květnu 2009 zjištěny závady v jakosti pohonných hmot, jsou uvedeny v příloze č. 2, která obsahuje i  hodnoty nevyhovujících jakostních ukazatelů.

V měsíci květnu nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách. Průměrná hodnota obsahu FAME vzorků motorové nafty kontrolovaných v květnu je 4,2 % objemových a maximum 5,5 %.

Průměrný zjištěný obsah etanolu v automobilových benzinech byl 2,9 % objemových. Maximální obsah 4,7 % objemových.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,600 22,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články