Pojištění a zemětřesení: Komu se hodí v České republice?

29. 6. 2014 – 17:59 | Domácnost | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pojištění a zemětřesení: Komu se hodí v České republice?
I definice toho, co je zemětřesení a jak je hodnoceno, se napříč pojišťovnami různí. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V Česku bývají citelná zemětřesení zaznamenána několikrát do roka, ale otřesy bývají jen slabé, obvykle do 4. stupně Richterovy stupnice. Nejaktivnějšími oblastmi jsou mariánskolázeňský zlom, zejména Kraslicko v Karlovarském kraji a hronovsko-poříčský zlom v kraji Královéhradeckém.

Pojišťovny na začátku června likvidovaly škody způsobené zemětřesením v řádech několika milionů korun. Likvidace této události pojišťovnou ale není samozřejmostí, protože ne všechny pojišťovny mají riziko zemětřesení zahrnuto v základním pojištění a připojištění proti škodám způsobeným zemětřesením si mnoho klientů v našich geografických podmínkách nesjednává.

Například pojišťovna Allianz neplní zemětřesení ve variantě Normal a pojišťovna Generali má toto riziko pouze jako připojištění pod souhrnným názvem Přírodní katastrofy, které kromě zemětřesení zahrnuje ještě lavinu, výbuch sopky, sesuv půdy a zřícení skal, což nejsou zrovna rizika, kterých by se klienti obecně obávali.

I definice toho, co je zemětřesení a jak je hodnoceno, se napříč pojišťovnami různí. U pojišťovny Kooperativa se zemětřesením rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK-64, udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

Naproti tomu Česká pojišťovna hodnotí dle jiné stupnice a jako zemětřesení chápe otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně Evropské makroseizmické stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení EMS 98.

A například pojišťovna Generali využívá také trochu jiné hodnocení a zemětřesením rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují v místě pojištění minimálně 6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení MCS nebo 5. stupně Richterovy stupnice.

Stručný popis makroseizmické stupnice MSK-64

      I.        Zemětřesení je zaznamenatelné pouze přístroji.

     II.        Pozorováno citlivými osobami v klidu, zvláště ve vyšších patrech budov.

    III.        Část obyvatelstva uvnitř budov jej pociťuje jako slabý otřes, venku jen výjimečně. Otřesy se podobají projíždění nákladního auta. Zavěšené předměty se mohou kývat.

   IV.        Lze pozorovat i mimo budovy, spící se většinou probudí. Otřesy připomínají projíždění těžkých nákladních vozidel. Okna, dveře a nádobí drnčí, zavěšené předměty se kývají.

    V.        Pozoruje jej i venku mnoho lidí, budovy se chvějí, lehčí předměty se posunují, kyvadlové hodiny se zastavují, dveře a okna se zavírají a otvírají.

   VI.        Pocítěno většinou lidí uvnitř i venku, mnoho lidí s úlekem vybíhá ven, ztrácejí rovnováhu, i těžký nábytek se posunuje, rozezvučí se zvony, objevují se trhliny v omítce.

  VII.        Pociťují jej i lidé jedoucí v motorových vozidlech, objevují se trhliny ve zdech, špatně založené budovy se řítí, vodní plochy se vlní.

 VIII.        Vyvolává zděšení a paniku, velké škody na většině budov, boří se stěny, v půdě se objevují trhliny.

   IX.        Všeobecná panika, i u nejkvalitněji postavených budov vznikají trhliny ve zdech, ostatní stavby jsou vážně poškozeny a částečně se hroutí, mohou být ohnuty železniční koleje.

    X.        Vážné škody i u budov se speciální konstrukcí, většina budov je zničena, poškozené hráze, mosty, železnice a potrubí.

   XI.        Všeobecná katastrofa, všechny druhy budov těžce poškozeny, dochází k sesuvům půdy a řícení skal.

  XII.        Dochází ke změně tvářnosti krajiny. Prakticky všechny stavby jsou těžce poškozeny nebo zničeny. Lze pozorovat horizontální i vertikální posuny podél velkých trhlin.

Stručný popis Evropské makroseizmické stupnice EMS-98

      I.        Nepocítěno – Zemětřesení nebylo pocítěno.

     II.        Stěží pocítěno – Pocítěno jen velmi málo jednotlivci v klidu a uvnitř budov.

    III.        Slabé – Pocítěno některými osobami uvnitř budov. Lidé jej v klidu pociťují jako houpání nebo lehké chvění.

   IV.        Značně pozorované – Zemětřesení uvnitř budov cítí mnozí, venku jen výjimečně. Někteří spící se probudí. Okna, dveře a nádobí drnčí.

    V.        Silné – Uvnitř budov jej pociťuje většina lidí, venku jen někteří. Mnozí spící se probudí. Někteří lidé jsou vystrašení. Budovy se chvějí. Zavěšené předměty se kývají. Malé předměty se posouvají. Dveře i okna se otvírají a zavírají.

   VI.        Mírně ničivé – Mnozí lidé jsou vystrašení a vybíhají ven. Padají některé předměty. Mnohé budovy utrpí malé nestrukturální škody, jako např. vlásečnicové trhliny nebo odpadnutí kousků omítky.

  VII.        Ničivé – Většina lidí je vystrašena a vybíhá ven. Nábytek se posouvá. Předměty ve velkém množství padají z polic. Mnohé dobře postavené běžné budovy utrpí střední škody: vznikají malé trhliny ve zdech, opadá omítka, padají části komínů; ve stěnách starších budov jsou již velké trhliny a řítí se příčky.

 VIII.        Těžce ničivé – Mnozí lidé s potížemi udržují rovnováhu. Mnohé domy mají velké trhliny ve stěnách. Některé dobře postavené běžné budovy mají vážně poškozené stěny. Starší nekvalitní stavby se mohou zřítit.

   IX.        Destruktivní – Všeobecná panika. Mnoho nekvalitních staveb se řítí. I dobře postavené běžné budovy utrpí těžké škody: těžké poškození stěn a částečně i strukturální škody.

    X.        Velmi destruktivní – Mnohé dobře postavené běžné budovy se řítí.

   XI.        Devastující – Většina dobře postavených běžných budov se řítí. Zničeny jsou i některé seizmicky odolné budovy.

  XII.        Úplně devastující – Jsou zničeny téměř všechny budovy.

Popis stupnice MCS

      I.        Nepozorovatelné – Zemětřesení je zaznamenatelné pouze přístroji.

     II.        Velmi slabé zemětřesení – Rozpoznatelné pouze citlivými lidmi v klidu, zvláště ve vyšších patrech budov.

    III.        Slabé zemětřesení – Část obyvatelstva uvnitř budov jej pociťuje jako slabý otřes, nezvyklý pocit změny rovnováhy, praskavé zvuky ve stropě a podlaze.

   IV.        Mírné zemětřesení – Lze jej pozorovat i mimo budovy, spící se většinou probudí, nábytek a okna se chvějí, ve dveřích praská.

    V.        Dost silné zemětřesení – Pozoruje jej i venku většina lidí, budovy se chvějí, nábytek se kýve, lehčí předměty se posunují, praskají okenní tabulky.

   VI.        Silné zemětřesení – Nábytek se posunuje nebo padá, obrazy a nádobí padají, rozezvučí se zvony, objevují se trhliny v omítce, půda se chvěje, lidé opouštějí budovy.

  VII.        Velmi silné zemětřesení – Poškození střech a komínů, objevují se trhliny ve zdech, špatně založené budovy se řítí, stromy se kymácejí, vodní plochy se vlní.

 VIII.        Bořivé zemětřesení – Velké škody na většině budov, boří se stěny, padají kostelní věže a sochy, v půdě se objevují trhliny, na strmých svazích sesuvy půdy.

   IX.        Pustošivé zemětřesení – Mnohé domy jsou vážně poškozeny a částečně se hroutí, stávají se neobyvatelnými, vznikají nová jezera.

    X.        Ničivé zemětřesení – Většina budov je zničena stejně jako hráze, mosty, koleje a potrubí, vznikají pukliny ve vozovkách.

   XI.        Zemětřesná katastrofa – Zasaženy jsou všechny běžné stavby, dochází k sesuvům, zdvihům a poklesům, řícení svahů, řeky mění svá koryta.

  XII.        Velká zemětřesná katastrofa – Účinky podobné jako při stupni XI., ale silnější. Dochází ke změnám tvářnosti krajiny.

Zdroj: Wikipedie

Riziko zemětřesení nelze tedy podceňovat ani v České republice. Rozhodně doporučujeme, abyste kontaktovali svého finančního poradce, který zkontroluje, že se na toto riziko myslí také ve Vaší pojistné smlouvě.

Autorka: Jana Durčáková, analytička Swiss Life

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,400
USD 23,110 23,270
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články