Pojistné na sociální zabezpečení: Jaké nastanou změny od 1. 1. 2010

2. 12. 2009 – 1:13 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pojistné na sociální zabezpečení: Jaké nastanou změny od 1. 1. 2010
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Od 1. ledna 2010 dojde ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to na základě zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.


Odkládá se původně předpokládaný pokles sazby pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnavatel, a to o jeden rok. Tato sazba se nebude k 1. 1. 2010 snižovat na 1,4 %, nýbrž bude zachována stávající sazba pojistného 2,3 %.  Rovněž bude zachována možnost zaměstnavatele odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy dočasně práceneschopným zaměstnancům.

- Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) - adresář a kontakty

Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce 2010 bude 72násobek průměrné měsíční mzdy, tj. částka 1 707 048 Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné.

Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude v roce 2010, stejně jako u zaměstnanců, 72násobek průměrné mzdy, tedy 1 707 048 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2010  činí  94 836 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2010 se již nepočítá s uplatněním slev na pojistném pro zaměstnavatele za zaměstnance, kteří mají  nižší mzdu než je 1,15násobek průměrné mzdy. Naposledy bude možné tuto slevu uplatnit za měsíc prosinec 2009.

Při samotné platbě pojistného se od 1. ledna 2010 považuje za den platby v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy dojde k připsání pojistného na její účet (dosud se jednalo o den odepsání z účtu plátce). Prakticky tak dojde ke zkrácení lhůty pro platbu pojistného, i když splatnost stanovená na období 1. až 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí, zůstává beze změny. Uvedenou změnu přinesl zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.

U plateb v hotovosti v pokladně příslušné správy sociálního zabezpečení se nic nemění, dnem platby je nadále den převzetí hotovosti.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,670 23,850
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články