Pojistné na sociálním zabezpečení pro OSVČ v roce 2010

2. 2. 2010 – 20:14 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pojistné na sociálním zabezpečení pro OSVČ v roce 2010
Pojistné na sociálním zabezpečení, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě.


Minimální zálohy na pojistné

Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ činído měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 částku 1 720 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2009 změní: pro hlavní SVČ činí 5 889  Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištěníz tohoto vyměřovacího základu  činí 1 731 Kč.
 
U vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud daňový základ z této SVČ v roce 2009 dosáhl částky 56 532 (s odečtením 4 711 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ nevykonávala činnost nebo v němž měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ), nebo se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění, má v letošním roce povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 688 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2009.Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2009 změní: při výkonu vedlejší SVČ činí 2 356 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu v měsíci podání Přehleduza rok 2009 a následující měsícečiní 693 Kč.

Měsíční vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost v roce 2009 vykonávána. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu.
 
Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění se  neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění jeod 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejšísamostatnou výdělečnou činnost činí 56 Kč měsíčně.
 
OSVČ, která alespoň po část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat na předepsaném tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích“ příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, nejpozději v termínu do:

· 30. dubna 2010, pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce,
· 30. července 2010, pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, a tuto skutečnost OSVČ oznámila OSSZ nejpozději do 30. dubna 2010,
·  do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,
· do 2. srpna 2010, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

Kam dál?
- Pojistné na sociální zabezpečení: Změny od 1. 1. 2010

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 22,190 22,370
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články