Pojišťovna ČS: Mladí lidé podceňují význam životního pojištění

- Tiskové zprávy autor: Redakce NašePeníze.cz

Podle interních statistik Pojišťovny České spořitelny klesá relativní podíl mladých lidí s uzavřeným životním pojištěním.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

Zatímco v roce 2005 tvořili mladí lidé do 25 let 20,5 % klientů FLEXI životního pojištění, dnes tento poměr klesl na 15,9 %. Podmínky uzavření životního pojištění jsou přitom nejvýhodnější právě v mladém věku. Při stejných parametrech pojištění může být cena při sjednání v 25 letech a 45 letech téměř dvojnásobná.

„Životní pojištění uzavírají hlavně lidé ve středním věku, kteří již založili rodinu a ocitají se ve funkci jejího živitele. V případě životního pojištění je však dobré myslet o krok napřed. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují cenu pojištění, totiž patří především věk a zdravotní stav žadatele,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Zdravotní rizika se s přibývajícími léty zvyšují a pojišťovny tuto skutečnost zohledňují do ceny pojištění. V případě životního pojištění se proto nevyplatí příliš otálet. V současnosti uzavírají FLEXI životní pojištění nejčastěji klienti ve věku 30 až 35 let.

Příklad – FLEXI životní pojištění:
Pojistná částka
Muž 25 let
Muž 45 let
Smrt z jakýchkoliv příčin (Kč)
250 000
250 000
Trvalý následek úrazu s progresí (Kč)
250 000
250 000
Invalidita 3. stupně s jednorázovou výplatou (Kč)
250 000
250 000
Hospitalizace (Kč/den)
100
100
Pracovní neschopnost z důvodu nemoci (Kč/den)
100
100
Pojištění do věku (let)
60
60
Celková cena pojištění měsíčně (Kč)
342
614

Životní pojištění s označením FLEXI představila Pojišťovna České spořitelny klientům poprvé v únoru roku 2000. Od té doby počet pojištěných neustále roste a v současnosti FLEXI chrání již 800 000 osob. Nejvíce pojištěných eviduje Pojišťovna České spořitelny v Praze, Moravskoslezském kraji a Jihomoravském kraji. V rámci pojištění rizik Češi volí zejména pojištění úmrtí, trvalých následků úrazu a hospitalizace.

Tagy: smlouva lidé životní pojištění pojišťovna české spořitelny Flexi