Politické sliby před volbami: Kdo nabízí lepší podporu bydlení?

5. 10. 2017 – 0:00 | Bydlení | red | Diskuze:

Politické sliby před volbami: Kdo nabízí lepší podporu bydlení?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Politici se předhánějí ve slibech, kterými chtějí uchvátit voliče před volbami do Poslanecké sněmovny. Co nabízí voličům KSČM, TOP 09, ANO 2011 a KDU-ČSL v oblasti bydlení?  

Předvolební sliby plní volební programy všech politických stran. Některé se líbí více, jiné na oblibě příliš nezískají. Největší boj ovšem nastane po volbách, kdy budou politici zvolení do Poslanecké sněmovny usilovat o prosazení programu jejich politické strany.

V oblasti bydlení se nabídka příliš neliší. Strany se jí ve svých programech (až na výjimky) dotýkají nejčastěji v kapitole sociální politiky či ekologie. Rozsah nabízených podpor se liší především podle odpovědi na základní otázku: Kdo je za vlastní bydlení odpovědný? Je to občan a jeho rodina, nebo stát?

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

KSČM jde do podzimních voleb s číslem 8. Komunisté mají „bydlení jako lidské právo“ uvedené jako 2. stěžejní bod volebního programu. V rámci naplnění deklarovaného práva chtějí podporovat obecní a družstevní výstavbu a nízkonákladové bydlení.

Podle KSČM by každá obec měla vypracovat analýzu „současného stavu, včetně stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých něja bezmocných nebo sociálně ohrožených“. Cílem je postupně odstranit bezdomovectví.

Současné snahy o redukci bezdomovectví ovšem netroskotají na nedostatečném sociálním systému či nedostatku míst k levnému bydlení. V České republice působí i celá řada neziskových organizací, které problém bezdomovců efektivně řeší. Svízelem jsou lidé, kteří žijí mimo sociální systém.

Komunisté chtějí podporovat výstavbu družstevních bytů a ty využít i pro sociální bydlení. „K tomu je možné využívat úvěrové programy a prostředky Státního fondu rozvoje bydlení i dotace z fondů EU,“ uvádí KSČM ve svém programu.

KSČM zároveň prosazuje dlouhodobé chráněné bydlení s pečovatelskou službou a domovy pro seniory.

TOP 09

TOP 09 pro volby 2017 vylosovala číslo 20. Zatímco socialistické a komunistické strany vnímají „bydlení“ jako základní potřebu, kterou musí nezbytně nutně zajistit stát pro všechny, pro strany zaujímající opačné pole politického spektra je „bydlení“ především privátním statkem, o který se každý musí primárně starat sám. Ovšem programy pravicových stran se bydlení dotýkají a výjimkou není ani TOP 09.

TOP 09 se oblasti bydlení dotýká především v bodě programu zabývajícím se sociální politikou: „Podpoříme občany v bytové nouzi dávkami na bydlení. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají. Dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého. Sociální bydlení prosadíme pouze pro nejpotřebnější skupiny obyvatel, jako jsou například chudí senioři či samoživitelé v nouzi.“

I sociální dávky na bydlení, stejně jako všechny ostatní, by měly být adresné a směřovat k lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi – a svou situaci aktivně řeší.

TOP 09 nemíní připustit upřednostnění zájmů developerů před zájmy ochrany přírody. Stejně tak se staví proti stavbám, které považuje za evidentně škodlivé – např. projekt kanálu Labe – Odra – Dunaj či jezy na dolním Labi. Zároveň nechce připustit úbytek zemědělské půdy.

ANO 2011 (ANO)

ANO získalo pro letošní volby číslo 21. Hnutí chce z oblasti výstavby především prosadit zákon o klíčových stavbách, „aby se pár kilometrů dálnic nestavělo čtvrt století,“ jak uvádí Andrej Babiš. Dále zahájí stavbu nespočtu obchvatů měst a zajistí pro Státní fond rozvoje infrastruktury peníze v objemu 2 % HDP ročně. Prioritou jsou také rychlodráhy.

Prioritou je ale také oprava a údržba historických objektů. Obé je součástí investic, které hnutí vnímá jako nezbytné pro hospodářský růst.

ANO 2011 není jediné, kdo chce zjednodušit proces stavebního povolení. V programu uvádí: „Připravíme nový stavební zákon a zákon o vyvlastnění. Navrhneme novou strukturu stavebních úřadů. Naším cílem jsou „jedny dveře, jedno řízení, jedno razítko a povolení stavby jak pro malé tak i velké investory“.“ Prioritou ale zůstávají liniové stavby.

Hnutí chce věnovat pozornost nájemnímu bydlení, sociálnímu bydlení a bydlení pro seniory. Zároveň chce podpořit bytovou výstavbu. Věří, že stavební rozvoj podpoří snížení cen bytů. Obce by ale přesto měly mít vlastní bytový fond.

Stejně jako TOP 09 i ANO 2011 chce výši dávek na bydlení limitovat místně obvyklým nájemným. „Uděláme konec spekulativnímu zvyšování nájmů v nekvalitních bytech či ubytovnách,“ uvádí program ANO.

ANO hodlá také omezit exekuce zvýšením nezabavitelného minima. Lidem se má vyplatit pracovat a splácet dluhy místo práce na černo.

S podporou ekologie chce ANO podpořit tvorbu tisíců menších vodních nádrží a urychlit čerpání „kotlíkových dotací“ na výměnu až 100 tisíc nejstarších kotlů na pevná paliva. Zároveň plánuje podpořit nejméně 60 tisíc projektů na snížení energetické náročnosti rodinných a bytových domů z programu Nová zelená úsporám.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL)

KDU-ČSL měla jít původně do voleb s hnutím STAN, ale nakonec se rozhodla jít samostatně. Číslo její kandidátní listiny je 24. Program KDU-ČSL se zaměřuje především na rodinu a rodinný život. K němu patří i doba stáří. Pro seniory a mladé rodiny chce strana podpořit obce a města ve výstavbě bydlení s regulovaným nájmem.

Originálním bodem programu je zavedení zvýhodněných hypoték podle počtu vyživovaných dětí. „Podpoříme zajištění vlastního bydlení zvýhodněnými hypotékami s příspěv­kem na úhradu části úroků za každé vyživo­vané dítě,“ uvádí KDU-ČSL.

I KDU-ČSL chce podporovat výstavbu pasivních a aktivních budov. Zároveň plánuje zlepšit podmínky firmám, které takové technologie a domy nabízejí. A stejně jako ostatní chce usnadnit výstavbu dopravní infrastruktury a zajistit výstavbu rychlodráhy. K výstavbě hal a skladů chce primárně využívat brownfieldy, nikoli zelené louky.

KDU-ČSL plánuje bránit úbytek zemědělské půdy a zároveň zřídit fond na financování likvidace starých skládek a odklízení sutin domů, aby bylo možné stavět na jejich místě místo záboru produktivní půdy. Navíc by se majitelé lesů mohli dočkat pravidelné platby za to, že musí strpět omezení plynoucí ze zákona o lesích.

Občanská demokratická strana (ODS)

ODS si vylosovala pro volby 2017 volební číslo 1. V rámci daňových změn nabízí několik bodů, které se přímo či nepřímo vztahují k oblasti bydlení a jeho dostupnosti.

Zvýšit dostupnost bydlení by mělo prosazení zrušení daně z nabytí nemovitého majetku. Jedná se o daň, kterou platí nabyvatel při pořízení bytu či rodinného domu ve výši 4 % z pořizovací ceny. Pro státní rozpočet by toto znamenalo výpadek příjmů, ovšem nikterak zásadní. Kupříkladu v letošním roce finanční správa na této dani vybrala 7,97 mld. Kč, což představuje 0,96 % z rozpočtových příjmů za stejné období. Zrušení daně by navíc znamenalo možnost úspor daňových úředníků, případně jejich přesun na jiné pozice.

Lidem, kteří si pořizují stavební pozemky od plátců DPH. Od roku 2016 je z takových pozemků odváděna daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. ODS plánuje snížit DPH na 10 % z 15 % v případě snížené sazby a na 19 % z 21 % u základní sazby.

ODS plánuje také zavést jednodušší stavební zákon. To by mohlo ulevit zejména napjaté bytové situaci v Praze a Brně, ale také by mohl spolu s dalšími prosazovanými kroky urychlit stavbu dopravní infrastruktury. Zároveň chce stanovit jasná pravidla pro stavby v památkových zónách a prosadit pravidla pro financování oprav kulturních památek. Chce také prosadit kompenzaci jejich majitelům za omezení výkonu vlastnických práv s ohledem na ochranu kulturního dědictví.

Strana plánuje také zrušení zneužívání doplatku na bydlení v ubytovnách. Bohužel už neuvádí, jakým způsobem toho chce dosáhnout. Zároveň nechce regulaci trhu se zemědělskou půdou.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

ČSSD si do podzimních voleb vylosovala číslo 4. Strana ve svém volebním programu brojí zejména proti bohatým a proti nim též míří i daňové změny. Kromě progresivního zdanění chce obnovit dědickou a darovací daň pro majetky přesahující 50 mil. Kč ve výši 8 % a přes 100 mil. Kč ve výši 15 % s tím, že pro přímé příbuzné by platila sazba nižší.

Za dob éry totalitního režimu oblíbené novomanželské půjčky chce Sociální demokracie vrátit do reality. ČMZRB by je měla poskytovat do výše 300 tis. Kč za „úroky výrazně nižší než tržní“.

Strana myslí i na zdravotně postižené a seniory. Jim chce zajistit moderní vybavení do domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením a rozšířit kapacity těchto zařízení, které by měly dostat i více peněz na opravy a rekonstrukce.

Stěžejní je ale pro oblast bydlení ve volebním programu kapitola „Bydlení je základ“. Proti bytové nouzi chce bojovat především zákonem o sociálním bydlení. Ten má zajistit sociální bydlení pro seniory, zdravotně postižení a samoživitele a samoživitelky s dětmi.

Růst cen bytů a nájmů chce ČSSD řešit obecní bytovou výstavbou. Otázkou je, jestli je to způsob, jakým urychlit povolovací řízení, které je hlavní příčinou malé výstavby zejména v Praze a Brně. Podporovat obecní výstavbu chce půjčkami ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

SFRB má podle plánu Sociální demokracie poskytovat i dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny. Jakým způsobem je chce prosadit navzdory regulím Evropské unie, která i u dotovaných půjček stanovuje minimální úrokovou sazbu, ovšem již program neuvádí.

Pod záminkou poskytnutí orientační informace o cenách domů, bytů a nájmů chce ČSSD zřídit cenové mapy. Ty ale mohou být pouze prvním krokem, který povede k zavedení daně z nemovitostí dle tržní ceny nemovitosti, kterou má Sociální demokracie dlouhodobě v plánu na zaplacení své důchodové reformy.

Lidé s dluhy a exekucemi se v případě prosazení programu Sociální demokracie mohou těšit na změnu v exekucích a především na usnadnění oddlužení. Za určitých (v programu nejmenovaných) podmínek nebudou muset splatit ani 30 % svých dluhů. Tak mohou např. matky samoživitelky přijít o možnost vymoci dluh na neplatícím otci či společenství vlastníků nevymůže ani část dluhu majitele bytu do fondu oprav.

Majitelé (nejen) rodinných domů se mohou těšit na nový „kotlíkářský“ program na výměnu kotlů, který by měl být dostupný „nejen pro nejbohatší“. A podporována by dle plánu ČSSD měla být i „domácí výroba elektřiny“. Připravte si tedy připojení rotopedu na elektrickou síť.

Pro dálnice a další dopravní infrastrukturu Sociální demokracie slibuje zrychlené povolovací řízení na jediném úřadu a vypořádání námitek a oprávněných nároků majitelů pozemků. V tomto bodě klade důraz především na farmáře a drobné zemědělce.

Zemědělská půda by měla být v minimální míře využívána na zábory pro stavbu, mnohem častěji by se měly využívat „brownfieldy“.

Starostové a nezávislí (STAN)

Starostové a nezávislí se do současné Poslanecké sněmovny dostali v koalici s TOP 09. Do letošních voleb jdou samostatně s číslem 7.

Ve svém volebním programu chce STAN podpořit výstavbu bytů pro seniory. Obecně by měly být podporovány startovní byty pro mladé rodiny, sociální byty a chráněné bydlení pro handicapované. Pro ně chce STAN zmapovat regionální potřeby a zahájit jejich výstavbu v místech, kde je jich potřeba. Zároveň chce vytvořit residenční místa pro seniory se zvláštními potřebami, např. s Alzheimerovou nemocí.

Mladí do 35 let by sem mohli opět dočkat podporovaných půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Při plánování nové výstavby chce STAN klást důraz na zeleň jako součást staveb, např. na střechách. Zároveň by se ve městech měly rozšiřovat zelené plochy.

Příspěvek na bydlení by měl být poskytnut pouze na základě stanoviska obce, která má možnost situaci žadatele posoudit lépe než státní správa. Každý by měl právo požádat o přiznání domovské příslušnosti, s níž by měl následně přednostní právo např. na dočasné sociální bydlení v dané obci.

Pro každého občana plánují vydání „digitálního klíče“ pro komunikaci se státní správou, vč. placení daní a nahlížení do katastru nemovitostí.

STAN se věnuje též problematice předlužených lidí. Nechce je bezhlavě oddlužovat, ale chce, aby zodpovědnost převzali částečně i věřitelé, zejména na ty, kteří poskytují úvěry s přemrštěnými úroky s vědomím, že půjčky nebudou nikdy splaceny. Zároveň by měla být možnost zastavit neoprávněné exekuce a zavedena teritorialita exekutorů. Odměna exekutorům by měla být odpovídající dlužné částce a vynaložené práci exekutora.

Stavební zákony by také měly projít generálkou. Zejména by mělo být pouze jediné povolovací místo a občan či firma by nemuseli obíhat několik úřadů. Důraz bude stále kladen na ochranu krajiny, ale budou zohledněna zejména specifika dopravních staveb.

Doporučujeme následující článek: »

- Petr Zámečník | Hypoindex.cz
Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.9.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,590 24,710
USD 25,230 25,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články