Poplatky za vedení hypotéky: Banky vedou nad klienty 42:2

13. 11. 2013 – 20:27 | Hypotéky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Poplatky za vedení hypotéky: Banky vedou nad klienty 42:2
Lidé mohli svěřit snahu dostat z bank poplatky za vedení úvěrového účtu spojeným iniciativám s názvem Poplatkyzpet.cz. Foto:SXC, Pramen: Sporopoplatky.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Ke 12. listopadu je evidováno celkem 43 soudních sporů v rámci vrácení poplatků za vedení úvěru klientům Prozatím je skóre 42:2 ve prospěch bank. Kromě soudů se věnuje těmto sporům i finanční arbitryně. Její nepravomocná rozhodnutí jsou zatím po jednom ve prospěch každé strany.

Podle serveru sporopoplatky.cz existují kromě sporů, ve kterých soudy explicitně rozhodovaly o oprávněnosti bankovních poplatků, také tisíce dalších soudních rozepří vyvolaných nesplácením úvěrů. V nich soud uznal poplatky jako zcela legitimní součást ceny za poskytnutý úvěr.

Lidé mohli svěřit snahu dostat z bank poplatky za vedení úvěrového účtu spojeným iniciativám s názvem Poplatkyzpet.cz.

Slova odborníků

„Základní myšlenka tvůrců podnikatelského projektu poplatkyzpet.cz, respektive jdeto.de, je nesprávná. Německou „poplatkovou“ judikaturu nelze aplikovat v českém právním prostředí, protože stojí na rozlišování mezi „hlavními“ a „vedlejšími“ cenovými ujednání. Německá kategorie „hlavní“ či „vedlejší“ cenové ujednání ovšem ani v českém, ani v evropském právu neexistuje,“ řekl Rainer Frank, Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o.

"Jinými slovy z relevantních rozhodnutí na poli poplatkových sporů v rámci EU vyplývá, že sjednávání bankovních poplatků není v rozporu s evropským právem. Bylo by tedy nesprávné předjímat výsledek "poplatkových sporů" pouze na základě německého rozhodnutí," tvrdí  Mgr. Martin Bělina, advokátní kancelář Bělina & Parners.

 
 

O co jde ve sporu o poplatky

Počátkem letošního roku přišla skupina advokátů s tím, že účtování poplatku za správu úvěru je protiprávní, a ohlásila plán hromadného vymáhání těchto poplatků na českých bankách. My jejich právní názor považujeme za účelový a věříme, že soudy nám dají za pravdu. Zde vám předkládáme naše stanovisko ve formě otázek a odpovědí.

Proč musím platit poplatek za správu úvěru, když už platím úrok?

Řada bank stanovuje cenu za poskytnutí úvěru jako vícesložkovou. Její základní složkou je úrok vyčíslený roční procentní sazbou. Vedle úroku mohou být součástí cenového ujednání i další poplatky. Obvykle to bývá měsíční paušální poplatek za správu úvěru či vedení úvěrového účtu, případně jednorázový poplatek za sjednání úvěru. Tento způsob stanovení ceny považujeme za transparentní. Úroková sazba se odvíjí od aktuální ceny peněz na finančním trhu (u dlouhodobých úvěrů se její výše může měnit), poplatek zůstává ve většině případů fixní.

Co přesně tento poplatek obsahuje?

Poplatek je součástí celkové ceny za poskytnutí úvěru. Hodnota této služby pro klienta spočívá v tom, že dostane peníze v množství a čase, ve kterém je potřebuje. Součástí služby je i to, že má v bance po celou dobu k dispozici kompetentní pracovníky, kteří mu poradí a pomohou, kdykoliv je to nutné. Typicky se může jednat o informace o aktuální výši závazků, vyjednání změny podmínek splácení, vystavení potvrzení pro daňové účely nebo asistenci při provádění změn v katastru nemovitostí.

Proč musím mít „úvěrový účet“, když už u banky mám účet běžný a za jeho vedení platím?

Na běžném účtu hospodaří klient s vlastními prostředky. Úvěrový účet slouží k oddělené evidenci čerpání a následného splácení půjčky. Banka i klient tak mají lepší přehled o aktuální výši pohledávek a závazků.

Jak je možné, že některé banky poplatky účtují, a jiné ne?

Každá banka má svou vlastní cenovou politiku. Ta se může časem měnit v závislosti na tom, jak se vyvíjí nabídka a poptávka na trhu. Úvěrové produkty u nás v plné šíři poskytuje nejméně 10 bankovních domů a již řadu let jsou na trhu dostupné i úvěry, kde součástí ceny žádný poplatek není. Dosud však vícesložková cena (jejíž součástí poplatky jsou) na tuzemském trhu převládala.

V médiích a na internetu se píše, že je poplatek za správu úvěru protiprávní, a banky na něj tedy nemají nárok. Jak to tedy je?

S tímto právním názorem přišla skupina advokátů (www.poplatkyzpet.cz), která počátkem roku začala klientům bank nabízet, že jim poplatky zpětně vysoudí. Banky však tento názor považují za nesprávný a zcela účelový a jsou přesvědčeny, že se celou dobu chovají v mezích zákona. Utvrzují je v tom i české soudy, které již řadu let poplatky za správu úvěru zkoumají v rámci sporů vyvolaných nesplácením. Takových sporů v posledních letech proběhly tisíce a téměř v žádném případě soud tyto poplatky nezpochybnil.

Proč by tito advokáti do celé kampaně investovali, kdyby si nebyli jistí, že uspějí?

Jistí by si mohli být pouze tehdy, pokud by předem věděli, jak soudy rozhodnou. Což vědět nemohou. Lze to tedy z jejich strany chápat jako podnikatelský záměr, investici, která buď vyjde, nebo ne.

Riskuji něco, když se nechám těmito advokáty zastupovat?

Bankám nepřísluší takové rozhodnutí klienta jakkoliv hodnotit.

Mohu se se žádostí o vrácení poplatků na svoji banku obrátit i sám?

Na svoji banku se může klient obrátit kdykoliv s čímkoliv. Banky jsou tu pro klienty, záleží jim na dobrých vztazích s nimi a každým požadavkem se budou seriózně zabývat.

Názor, že poplatky za správu úvěrů jsou protiprávní, se často opírá o výrok německého soudu. Jsme přece v Evropské unii, tak by u nás mělo platit to samé.

V otázce stanovení cen za služby ponechává evropská legislativa volnost místním zákonům. Německý soud rozhodoval podle německého práva, které se od českého liší. Rozsudky z jiných zemí tedy nejsou pro českou právní praxi relevantní.

Nicméně už i český soud vydal rozsudek, že banka musí poplatek klientovi vrátit.

To je pravda, ale hned v dalším měsíci tentýž soud rozhodl v obdobném případě zcela opačně. Navíc, jak jsme již několikrát připomněli, české soudy řadu let poplatky za správu úvěru zkoumají v rámci sporů vyvolaných nesplácením úvěru. Takových sporů už proběhly tisíce a téměř v žádném z nich soud tyto poplatky nezpochybnil. To pokračuje i po vynesení onoho netypického a dosud ojedinělého rozsudku.

Co budou banky dělat, když se přece jen rozhodnutí soudu obrátí proti nim?

Banky jsou přesvědčeny, že se chovají podle práva, a soudních řízení se tedy nebojí. Své argumenty považují za dostatečně silné a právně podložené.

Když banky tvrdí, že poplatky jsou oprávněné, proč nyní upravují své ceníky?

Na bankovním trhu vládne velká konkurence. Banky neustále reagují na podněty od zákazníků i ostatních bank, zkoumají přiměřenost svých cen a pružně je upravují. Své ceníky tedy měnily už dříve a budou je upravovat i v budoucnu.

Zlevnilo rozhodnutí německého soudu, na jehož základě banky nemají účtovat poplatky za správu úvěru, půjčky na německém trhu?

Cena, kterou zákazníci zaplatí za kteroukoliv službu, je určována náklady na zajištění této služby a konkurencí na trhu. Nikoliv rozhodnutími soudu. Toto soudní rozhodnutí tedy ovlivnilo jen to, v jaké podobě klienti cenu zaplatí, nikoliv kolik výsledně zaplatí.

Jsou poplatky v ČR vyšší než v zahraničí?

Nejkomplexnější srovnání úrovně poplatků, které provedla Evropské komise, ukázalo, že Česká republika se drží v této oblasti v průměru evropských zemí.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.10.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,440
USD 23,180 23,360
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články