Poptávka podnikatelů po nebankovních produktech potvrzuje oživení hospodářství

4. 11. 2010 – 12:56 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Poptávka podnikatelů po nebankovních produktech potvrzuje oživení hospodářství
Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl i nadále regresní factoring, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

íce než 136,29 miliardy korun poskytli členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za první tři čtvrtletí formou leasingu, factoringu a úvěrů pro spotřebitele i podnikatele.

Obnovení hospodářského růstu se projevilo v poptávce podnikatelů po nebankovních produktech, uvedla ČLFA ve čtvrtek.

Členské společnosti ČLFA financovaly prostřednictvím leasingu v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku stroje, zařízení a dopravní prostředky za 28,4 miliardy korun v pořizovací ceně bez daně z přidané hodnoty (DPH) Podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě kolem 97 procent. Je tedy možné odhadnout, že v ČR byly v tomto období financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za 29,9 miliardy korun.

Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 25,3 miliardy korun. U největších patnácti členských společností ČLFA se objemu leasingu movitých věcí meziročně snížil o 6,7 procenta. Ve srovnání s 1. pololetím 2010 se však opět zmírnil meziroční pokles.

V leasingu movitých věcí i nadále dominuje leasing silničních vozidel. Proti stejném období loňského roku se v 1. až 3. čtvrtletí 2010 zvýšil podíl leasingu osobních aut z 25,6 procenta na 32,6 procenta. Leasing lehkých užitkových aut poklesl meziročně o 7,6 procenta na 5,2 procenta, podíl nákladuních vozů zůstává přibližně stejný (20,1 % v 1.- 3. čtvrtletí 2009 na 19,9 % ve stejném období 2010).

Opět se zvýšil podíl operativního leasingu, který v prvních devíti měsících letošního roku dosáhl 29,5 procenta (podle pořizovací ceny bez DPH). V leasingu osobních a užitkových aut činí jeho podíl již 57,4 procenta. Není zde přitom zahrnuto 1031 vozidel nově poskytnutých v tomto období do správy vozových parků.

Proti stejnému období loňského roku poklesl podíl leasingu strojů a zařízení o osm procent na 25,3 procenta.

Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a více než třetina do průmyslu a stavebnictví.

U spotřebitelských úvěrů se i přes mírný růst ekonomiky stále ještě projevuje stagnace odbytu v maloobchodu, zvýšená nezaměstnanost a nechuť domácností se zadlužovat. I přes tyto faktory objem nebankovních spotřebitelských úvěrů letos v 1. až 3. čtvrtletí dosáhl 28,5 miliardy korun a bylo uzavřeno přes 750 tisíc nových úvěrových smluv. V meziročním srovnání to představuje snížení o 7,2 procenta, tempo meziročních propadů nebankovních spotřebitelských úvěrů se však ve srovnání s předchozími dvěma lety viditelně snižuje.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA měly formu osobních půjček (25,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (45 %) a financování v místě prodeje (29,1 %). Proti 1. pololetí 2010 vzrostl podíl osobních půjček z 23,6 procenta na 25,9 procenta a snížil se podíl financování v místě prodeje z 32,1 procenta na 29,1 procenta.

Za prvních devět měsíců letošního roku poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši vstupního dluhu 18,37 miliardy korun. Meziročně se objem úvěrů pro podnikatele v 15 vedoucích společnostech zvýšil o 10,3 procenta. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA o 1008 úvěrových produktů více, než ve stejném období roku 2009.

Factoring i nadále posiluje. Po obnovení růstu factoringových obchodů členských společností ČLFA v 1. pololetí 2010 byl tento trend opět potvrzen. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. až 3. čtvrtletí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 79,02 miliardy korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 64,13 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku to znamená u členských společností AFS ČR meziroční růst o 17,9 procenta.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl i nadále regresní factoring se 75,5 procenta, podíl bezregresního factoringu dosáhl 24,5 procenta.

"Na vývoj trhu nebankovního financování se musíme dívat v souladu s vývojem ekonomiky, která prochází běžnými cyklickými výkyvy," řekl Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA. "Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování podnikatelských start-upů, restrukturalizačních projektů aj., které potřebují přijmout cizí zdroje, na které banky svým instrumentářem nedosáhnou. Bez nich by nebyly realizovány projekty, které mají šanci vyrůst a být prospěšné pro českou ekonomiku i stát ve formě odvodu daní, vytváření nových pracovních míst atd. Malé a střední firmy jsou proto typický segmentem, pro něž jsou produkty nebankovního financování nepostradatelné," dodal.

Česká leasingová a finanční asociace je zájmovým sdružením nebankovních společností zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů českého finančního trhu. V současné době má 63 členů.

-Dana Rybáková,Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články