Poškozené, či ukradené auto na placeném parkovišti? Kdo odpovídá za škodu?

29. 8. 2017 – 13:18 | Auto-moto | red | Diskuze:

Poškozené, či ukradené auto na placeném parkovišti? Kdo odpovídá za škodu?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Kdy odpovídá provozovatel parkoviště za škodu vzniklou odcizením vozidla? Jakým způsobem je tato odpovědnost vymezena k parkovištím charakteru P+R? Odpovědi poskytuje nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Občanský zákoník výslovně stanovuje, že pokud je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci.

Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství.

Krádež vozidla a parkoviště P+R

Soudní spor, který v konečném stádiu řešil Nejvyšší soud, vycházel ze situace, kdy řidič zaparkoval své vozidlo na placeném parkovišti provozovaném městem, charakteru P+R. Parkoviště bylo oploceno, vjezd a výjezd byl možný pouze přes závory a zároveň se v areálu parkoviště nacházela mobilní buňka nasvědčující přítomnosti pověřené osoby. Na tomto parkovišti bylo řidiči vozidlo odcizeno.

Řidič se následně domáhal po provozovateli parkoviště náhrady škody za ukradené vozidlo s poukazem na objektivní odpovědnost za škodu provozovatele na odložené věci, resp. odpovědnost provozovatele hlídaných garáží. Provozovatel však odmítal, že by nesl takovou odpovědnost, a proto podal řidič žalobu o náhradu škody.

Jak rozhodovaly soudy

Soud prvního stupně a rovněž odvolací soud zamítl žalobu řidiče o náhradu škody za odcizené vozidlo. Soudy dovodily, že se neuplatní přísná odpovědnost za odložené věci dle ustanovení § 2945 občanského zákoníku, kdy řidič z dostupných informací nemohl dovodit, že parkoviště je hlídané.

S tímto nesouhlasil řidič a podal dovolání k Nejvyššímu soudu s poukazem, že dle všech okolnostní (oplocení parkoviště, závory, mobilní buňka) by každý průměrný člověk považoval parkoviště za hlídané, a proto by měl provozovatel nést odpovědnost za ztrátu vozidla.

Provozovatel parkoviště poukazoval, že provozní řád parkoviště stanovuje, že provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé během parkování a nízká cena parkovného poukazuje na skutečnost, že parkoviště nebude hlídané.

Nejvyšší soud: Zpoplatnění parkoviště neznamená, že je hlídané

Nejvyšší soud zamítl dovolání řidiče mimo jiné s odůvodněním, že zpoplatnění parkoviště a přítomnost oplocení, závory a mobilní buňky automaticky neznamená, že parkoviště je hlídané. K uplatnění odpovědnosti provozovatele parkoviště za odcizení vozidla je podstatné, aby provozovatel parkoviště garantoval službu střežení vozidel.

Výňatek z odůvodnění Nejvyššího soudu najdete na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články