Povinné ručení: Proč je povinné a co se změnilo od ledna 2015?

9. 3. 2015 – 16:45 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Povinné ručení: Proč je povinné a co se změnilo od ledna 2015?
Základní povinností motoristy vůči pojišťovně je včas platit pojistné v plné výši. Pokud motorista nezaplatí včas pojistné v plné výši, začíná pojišťovně, u které si povinné ručení sjednal, dlužit pojistné. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Koho chrání produkt pojištění povinného ručení? Povinné ručení je druh pojištění, které slouží k pokrytí škod, jež způsobí majitel vozidla a na něž nestačí jeho vlastní finanční rezervy. Toto pojištění za něj řeší mnoho starostí, které si může svou nepozorností za volantem způsobit.

Hmotné škody, především škody na zdraví či životě není viník často schopen financovat vlastními prostředky. Povinné pojištění motorových vozidel se sjednává pro případ nahodilých událostí proto, aby případné škody způsobené vozidlem uhradila pojišťovna, u které si motorista pojištění sjednal. Základní povinností motoristy vůči pojišťovně je včas platit pojistné v plné výši. Pokud motorista nezaplatí včas pojistné v plné výši, začíná pojišťovně, u které si povinné ručení sjednal, dlužit pojistné.

Od 1. ledna 2009 byli nepojištění motoristé za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, povinni uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši 20 až 300 Kč, dle druhu vozidla. Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinnost nepojištěných motoristů platit do garančního fondu ČKP se vztahovala na výzvy k úhradě, které ČKP odeslala do 14. ledna 2015. (Na zaslanou výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu je třeba reagovat do 30 dnů!)

Bude ČKP výzvy nepojištěným motoristům zasílat i po 14. lednu 2015?

Od 15. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 168/1999 Sb., která bez náhrady ruší § 24c o povinnosti motoristů provozujících vozidlo bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přispívat na nepojištěné škody. Nové výzvy od tohoto data tedy již ČKP posílat nebude, na ty odeslané do tohoto data je ale třeba reagovat. (Na zaslanou výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu je třeba reagovat do 30 dnů!)

Jaké jsou postihy při provozování vozidla bez povinného ručení?

Povinné ručení vozidla zůstává pro provoz vozidla stále podmínkou. Provozování vozidla bez povinného ručení je protizákonné. Alarmujících 200–300 000 vlastníků vozidel vyjíždí denně na silnice bez povinného ručení (v roce 2014 způsobila tato vozidla celkem 4 687 škod). Osoba, která způsobí dopravní nehodu nepojištěným vozidlem, bude povinna celou škodu uhradit z vlastních finančních prostředků zpět do garančního fondu, který poškozeného odškodnil. Za provozování takového vozidla hrozí účastníkovi i nadále pokuta ve správním řízení od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Pokud je vozidlo bez pojištění více jak 14 dní, je vyřazeno z registru vozidel.

Kdo nyní bude hradit nepojištěné škody?

Dříve vystačily na krytí závazků garančnímu fondu finance od nepojištěných motoristů (30 % bylo vymáháno na vinících pojištěných škod, 70 % zaplatili nepojištění = příspěvek nepojištěných). Od 15. ledna 2015 již nebude financování garančního fondu z příspěvků nepojištěných motoristů možné, a tudíž bude nutné, aby tento výpadek (70 %) nahradily pojišťovny. Vzhledem k tomu, že pojišťovny budou muset nově přispívat na nepojištěné škody, je možné, že v průběhu roku důsledkem této změny dojde u jednotlivých pojišťoven ke zdražení pojistného u pojištění povinného ručení. Garanční fond bude i nadále zachován, ale změní se zdroje jeho financování.

-Autorka článku: Klára Bartošková, analytička Swiss Life Select

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,460 24,540
USD 22,920 23,040
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články