Pozůstalostní důchod: Vysokou státní penzí rodinu nezabezpečíte, o větší část peněz přijdete

31. 7. 2011 – 21:59 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pozůstalostní důchod: Vysokou státní penzí rodinu nezabezpečíte, o větší část peněz přijdete
Navíc pozůstalostní důchody nejsou vysoké, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Když si na penzi spoříme či investujeme do různých finančních produktů nebo nemovitostí, tak v případě našeho úmrtí bude naše rodina finančně zabezpečena. Úspory či investice nepřijdou vniveč. Vysokou státní penzí rodinu nezabezpečíme, o větší část peněz přijdeme

Každoročně umírá mnoho občanů, kteří celé roky odváděli do penzijního systému značné finanční prostředky, které mnohdy propadnou. Manželka nebo děti mají totiž nárok pouze na vdovský nebo sirotčí důchod, a to pouze při splnění zákonných podmínek, které rozhodně nejsou jednoduché. Navíc pozůstalostní důchody nejsou vysoké. Vlastní zabezpečení na penzi je zodpovědné i z pohledu zajištění naší rodiny. Zvláště pro živitele rodiny. (Čtěte také: Nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod nemá každý pozůstalý)

Vdovský důchod se pobírá pouze 1 rok

Aby byl vdově (vdovci) přiznán vdovský důchod, který je vyplácen pouze jeden rok a déle pouze při splnění dalších zákonných podmínek, je nutné splnit základní podmínky. Přiznání vdovského důchodu není automatické.

  • Zemřelý manžel pobíral starobní nebo invalidní důchod.
  • Druhou možností je, že zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky pro starobní důchod.
  • A poslední třetí možností je, že manžel zemřel následkem pracovního úrazu.

Po uplynutí jednoho roku navíc nárok na vdovský důchod zaniká, pokud není splněna některá ze zákonných podmínek uvedených v § 50. Nejčastějšími důvody pro delší výplatu vdovského důchodu jsou péče o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče (nutná společná domácnost) nebo dosažení potřebného věku.

Sirotčí důchod pouze do 26 let

Aby mělo dítě nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, tak musel zemřelý rodič pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnit podmínku pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo k úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu. Současně musí být dítě nezaopatřené a mladší 26 let. Ve většině případů tedy děti na sirotčí důchod vůbec nedosáhnou, protože jsou v době úmrtí starší 26 let nebo již pracují.

Pozůstalostní důchody jsou nízké

Splnění podmínek pro výplatu vdovského nebo sirotčího důchodu nejsou jednoduché. Navíc pozůstalostní důchody rodinu zaopatří pouze částečně a většinou po omezenou dobu.

  • Vdovský důchod činí pouze 50 % z procentní výměry důchodu + základní výměra důchodu (v roce 2011 částka 2 230 Kč).

Příklad

Důchod pana Černého činí 12 230 Kč (základní výměra důchodu 2 230 Kč a procentní část důchodu 10 000 Kč). Jeho manželce je 50 let a děti jsou zaopatřené (již pracují). Manželka bude pobírat vdovský důchod pouze 1 rok, nesplní podmínku pro delší dobu pobírání vdovského důchodu. Vdovský důchod po dobu 1 roku bude činit 7 230 Kč (50 % z 10 000 Kč + 2 230 Kč).

  • Sirotčí důchod činí 40 % z procentní výměry důchodu + základní výměra důchodu (v roce 2011 částka 2 230 Kč). 

Příklad

25leté studence VŠ zemře tatínek, jehož měsíční starobní penze činila 12 230 Kč (základní výměra důchodu 2 230 Kč a procentní část důchodu 10 000 Kč). Do dosažení 26 let bude mít, za předpokladu studia, nárok na sirotčí důchod ve výšii 6 230 Kč (40 % z 10 000 Kč + 2 230 Kč).

-Petr Gola | Více najdete na ČeskéReformy.cz

Může vás také zajímat:

- Co všechno potřebujete když půjdete žádat o důchod?

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články