Práce v zahraničí vám zajistí důchod ze všech zemí, kde jste pracovali

11. 11. 2014 – 0:59 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Práce v zahraničí vám zajistí důchod ze všech zemí, kde jste pracovali
Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich. Foto:SXC, Zdroj: Oficiální stránky Evropské komise | zdroj: NašePeníze.cz

Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich.

Až budete o důchod žádat, musíte žádost podat na úřadě důchodového zabezpečení v zemi, kde máte momentálně bydliště nebo kde jste naposledy pracovali. Pokud jste v zemi současného bydliště, nikdy nepracovali, hostitelská země předá vaši žádost zemi, kde jste pracovali naposledy.

Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích do systému sociální zabezpečení ze všech zemí, ve kterých jste pracovali.

V některých zemích by vám měl úřad důchodového zabezpečení zaslat formulář žádosti o důchod ještě předtím, než dosáhnete věkové hranice pro odchod do důchodu, která platí v dané zemi. Pokud jste formulář nedostali, měli byste se na příslušný úřad obrátit s dotazem, zda vám ho pošlou automaticky.

Doporučujeme, abyste se o způsobu nárokování svých důchodových práv informovali nejméně 6 měsíců před odchodem do penze, protože získání důchodu z několika zemí může být zdlouhavé.

Potřebné dokumenty k žádostem o důchod ze zahraničí

Dokumenty, které k získání penze musíte předložit, se v jednotlivých zemích liší. Obvykle musíte poskytnout své bankovní údaje a nějaký osobní doklad totožnosti.

Více informací vám poskytne úřad důchodového zabezpečení, který vaši žádost vyřizuje.

Rozdílná věková hranice pro odchod do důchodu

V některých zemích EU se odchází do důchodu později než v jiných.

O penzi můžete po dosažení zákonného důchodového věku zažádat pouze v zemi, kde nyní bydlíte (nebo kde jste naposledy pracovali). Pokud máte nárok na důchod i v jiných zemích, obdržíte tuto část své penze až po dosažení zákonného důchodového věku v těchto zemích.

Proto je důležité si ve všech zemích, kde jste pracovali, dopředu zjistit, co by se stalo, kdybyste začátek pobírání důchodu změnili.

Pokud začnete jednu penzi pobírat dříve než druhou, může to mít vliv na celkovou výši vašeho důchodu.

Další informace vám poskytne příslušný úřad v zemi, kde bydlíte, nebo v zemích, kde jste pracovali.

Typická situace

Nezapomeňte, že věk odchodu do důchodu se v jednotlivých zemích liší.

Francouzka Caroline pracovala 15 let v Dánsku, ale ke konci kariéry se vrátila do Francie. Jak je ve Francii obvyklé, zažádala v šedesáti letech o důchod, ale dostala jen velmi nízký.

V tom věku však má nárok pouze na tu část svého důchodu, která jí náleží z Francie. Příslušnou část z Dánska dostane, až jí bude 67 let, což je zákonný důchodový věk v Dánsku pro její věkovou skupinu.

Podmínky vzniku nároku na starobní důchod

V některých zemích EU musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracovanou určitou minimální dobu.

V takovém případě musí úřad důchodového zabezpečení zohlednit všechna období, během nichž jste pracovali v jiných zemích EU, jako kdybyste v dané zemi pracovali po celou dobu (tzv. zásada sčítání dob).

Pokud tak hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu  .

Typická situace

Tom pracoval 4 roky v Německu a 32 let v Portugalsku.

V Německu musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracováno nejméně 5 let. Tom by normálně nárok na starobní důchod v Německu získat neměl, protože tam pracoval jen 4 roky.

Německý úřad důchodového zabezpečení však musel zohlednit roky, kdy pracoval v Portugalsku. Jeho nárok proto uznali a vyplácejí mu důchod za 4 roky, které odpracoval v Německu.   

Sociální zabezpečení po dobu kratší než jeden rok

Pokud jste v jedné zemi odváděli příspěvky do systému sociálního zabezpečení méně než rok, může se na vás vztahovat zvláštní pravidlo, jelikož některé země EU neumožňují vyplácení důchodového pojištění za období kratší jednoho roku. Měsíce placeného sociálního pojištění či pobytu v zemi, kde jste pracovali pouze krátkou dobu, nepropadnou, ale vezmou se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemích, kde jste pracovali déle.

Výpočet důchodu

Úřad důchodového zabezpečení v každé zemi EU, kde jste pracovali, zkontroluje výši příspěvků zaplacených do tamějšího systému sociálního zabezpečení, dále jejich výši, kterou jste zaplatili v jiných zemích, a jak dlouho jste tam pracovali.

Sazba na úrovni EU

Každý úřad důchodového zabezpečení vypočítá tu část důchodu, kterou by měl vyplácet, a to při zohlednění období, které jste odpracovali v jednotlivých zemích EU.

Sečte proto období, během nichž jste odváděli příspěvky do systému sociálního zabezpečení ve všech zemích EU a vypočítá, jak vysoký důchod byste dostávali, pokud by tyto příspěvky byly po celou dobu placeny do systému sociálního zabezpečení daného státu (tzv. teoretická výše).

Tato částka se pak upraví tak, aby odpovídala skutečné době, po kterou jste byli v této zemi pojištěni (tzv. poměrná dávka).

Sazba na úrovni jednotlivých států

Pokud splňujete podmínky pro nárok na vnitrostátní důchod bez ohledu na dobu odpracovanou v jiných zemích, úřad důchodového zabezpečení rovněž vypočítá výši vašeho vnitrostátního důchodu (tzv. nezávislá dávka).

Výsledek

Vnitrostátní orgán poté poměrnou a nezávislou dávku porovná a vy z této země obdržíte tu, která je vyšší.

Rozhodnutí každé země ohledně vaší žádosti bude vysvětleno ve zvláštním sdělení, tzv. formuláři P1, který vám bude zaslán. 

Typická situace

Rosa pracovala 20 let ve Francii a 10 let ve Španělsku.

V obou zemích musíte mít k tomu, abyste získali právo pobírat starobní důchod, odpracováno minimálně 15 let. Obě země vypočtou výši Rosina důchodu takto:

Francouzské úřady provedou dvojí výpočet:

  • Vypočtou výši jejího vnitrostátního důchodu za 20 let, které ve Francii pracovala - řekněme 800 eur.
  • Vypočtou rovněž teoretickou výši, tj. jak vysoký důchod by Rosa dostávala, pokud by ve Francii pracovala plných 30 let - řekněme 1 500 eur. Poté stanoví výši poměrného důchodu, což je ta částka, která by jí měla být zaplacena za léta odpracovaná ve Francii: 1 500 x 20 let ve Francii / celkem 30 let = 1 000 eur.  

Rosa má tedy nárok na vyšší částku - 1 000 eur měsíčně.

Španělské úřady nebudou výši vnitrostátního důchodu vypočítávat, protože Rosa pracovala ve Španělsku kratší dobu, než je požadované minimální období. Vypočtou pouze sazbu na úrovni EU - nejdříve tedy teoretickou výši, tj. jak vysoký důchod by Rosa dostávala, pokud by ve Španělsku pracovala plných 30 let - řekněme 1 200 eur.

Poté stanoví výši poměrného důchodu, což je ta částka, která by jí měla být zaplacena za léta odpracovaná ve Španělsku: 1200 x 10 let ve Španělsku / celkem 30 let = 400 eur.

Nakonec tedy Jana obdrží starobní důchod ve výši 1 400 eur.

Vyplácení důchodu

Každá země, ve které máte nárok na penzi, většinou vyplácí odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště (pokud tedy bydlíte v EU).

Pokud v Unii nežijete, budete si možná muset otevřít bankovní účet v každé zemi EU, která vám důchod vyplácí.

Invalidní a pozůstalostní důchod

Výše uvedená pravidla se rovněž vztahují na výpočet invalidního důchodu a pozůstalostního důchodu. Je důležité vědět, že:

  • pokud žádáte o dávky invalidního důchodu, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že provede lékařské vyšetření sama. Často se tak dojde k rozdílným výsledkům. Jedna země může vaši invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná vás nemusí za invalidu považovat vůbec.
  • Některé státy EU například nevyplácejí pozůstalostní důchody. Pokud váš manžel nebo manželka pracuje v zahraničí, a vy se spoléháte na možnost pobírat pozůstalostní důchod, ověřte si, zda v této zemi existuje.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,190 25,310
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články