Pracovních neschopností v prvním pololetí výrazně ubylo

2. 8. 2009 – 19:50 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pracovních neschopností v prvním pololetí výrazně ubylo
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V letošním prvním pololetí se snížil počet ukončených pracovních neschopností (PN) oproti stejnému období roku 2008. Česká správa sociálního zabezpečení jich evidovala celkem 852 458. To je o 29,6 % (o 359 986) ukončených pracovních neschopností méně než za první pololetí minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 1 212 444 ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, ubylo v Libereckém kraji – bylo jich o 105 493 méně než v 1. pololetí 2008, tedy celkem 38 444 a ve Středočeském kraji – zde jich ubylo o 40 323 oproti 1. pololetí roku 2008, kdy se jednalo o 137 418 .


K 30. 6. 2009 také meziročně ubylo prostonaných dnů. A to ve všech krajích. Celkem jich bylo 41 750 769. To je o 13,5 % méně než ve stejném období roku 2008, kdy ČSSZ evidovala celkem 48 298 838 prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu poklesu prostonaných dnů došlo v Libereckém kraji, a to o 70,4 %, tedy o 4 681 470 dnů na celkem 1 963 976 dnů.

Prodloužila se doba trvání jedné pracovní neschopnosti. Průměrně trvala jedna PN 48,98 dne, což je o 9,14 dne více než ve stejném období loni. Nejdelší průměrná doba trvání jedné PN – 59,11 dne byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 35,94 dne.

Průměrně déle byly v 1. pololetí 2009 nemocné ženy – 50,30 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala cca 47,59 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (63,81 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (74,06 dne). Naopak nejkratší dobu byla průměrně nemocná věková skupina do 20 let (muži 20,95 dne, ženy 28,71 dne).

Nejčastěji lidé v prvním pololetí 2009 stonali s nemocemi dýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění 315 305 ukončených PN, 5 771 716 prostonaných dnů a jedna průměrná PN trvala 18,31 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty v prvním pololetí letošního roku znamenaly 241 881 případů ukončených pracovních neschopností, 4 182 155 prostonaných dnů a průměrně jedna taková PN trvala 17,29 dne. Častá jsou také onemocnění pohybové soustavy. V 1. pololetí  2009 si vyžádala celkem 165 408 ukončených pracovních neschopností, 12 471 001 prostonaných dnů a průměrně trvala 75,40 dne.

Vliv na snížení pracovní neschopnosti má mimo jiné  skutečnost, že od 1. 1. 2009, podle nového zákona o nemocenském pojištění, prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostane zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. A to za pracovní dny a jen v době trvání pracovního vztahu, přičemž se náhrada mzdy vyplácí od čtvrtého pracovního dne. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské OSSZ/PSSZ/MSSZ. Změnil se také výpočet nemocenského. Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se redukuje - částka do 786 Kč se po celou dobu pobírání nemocenského započítává z 90 %, částka od 786 Kč do 1 178 Kč se počítá ze 60 % a částka  od 1 178 Kč do 2 356 Kč se započítává z 30 %.

Region Ukončené případy PN Prostonané dny Průměrná délka trvání 1 PN
2008 2009 Rozdíl 2008 2009 Rozdíl 2008 2009 Rozdíl
Jihočeský 76 983 55 666 -21317 3 178 437 2 842 021 -336 416 41,29 51,05 9,77
Jihomoravský 87 525 59 925 -27600 3 721 260 3 252 376 -468 884 42,52 54,27 11,76
Karlovarský 38 392 25 404 -12988 1 362 031 1 181 966 -180 065 35,48 46,53 11,05
Královéhradecký 67 219 47 005 -20214 2 681 883 2 263 394 -418 489 39,9 48,15 8,25
Liberecký 143 937 38 444 -105493 6 645 446 1 963 976 -4681470 46,17 51,09 4,92
Moravskoslezský 50 455 97 307 46852 1 960 288 5 707 392 3 747 104 38,85 58,65 19,8
MSSZ Brno 50 455 37 680 -12775 1 960 288 1 662 090 -298 198 38,85 44,11 5,26
Olomoucký 74 332 50 151 -24181 3 190 548 2 815 781 -374 767 42,92 56,15 13,22
Pardubický 64 967 42 177 -22790 2 462 606 2 017 749 -444 857 37,91 47,84 9,93
Plzeňský 76 545 53 672 -22873 2 814 554 2 391 920 -422 634 36,77 44,57 7,8
PSSZ Praha 110 680 96 685 -13995 3 653 144 3 474 804 -178 340 33,01 35,94 2,93
Středočeský 137 418 97 095 -40323 5 112 711 4 157 611 -955 100 37,21 42,82 5,61
Ústecký 97 922 61 371 -36551 3 881 265 3 132 419 -748 846 39,64 51,04 11,4
Vysočina 60 791 41 485 -19306 2 360 159 2 026 735 -333 424 38,82 48,85 10,03
Zlínský 74 823 48 391 -26432 3 314 218 2 860 535 -453 683 44,29 59,11 14,82
Celkem ČR 1212444 852458 -359986 48298838 41750769 -6548069 39,84 48,98 9,14

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,400
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články