Pražské restaurace diskriminují cizince

28. 7. 2014 – 20:23 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pražské restaurace diskriminují cizince
Podle výsledků průzkumů většina cizinců, kteří navštíví Českou republiku, zamíří nejčastěji do hlavního města. V zájmu rozvoje turistického ruchu je tedy třeba kontrolovat, zda jsou jim nabízeny takové služby, aby jejich dojem z návštěvy Prahy byl co nejl | zdroj: NašePeníze.cz

Podle výsledků průzkumů většina cizinců, kteří navštíví Českou republiku, zamíří nejčastěji do hlavního města. V zájmu rozvoje turistického ruchu je tedy třeba kontrolovat, zda jsou jim nabízeny takové služby, aby jejich dojem z návštěvy Prahy byl co nejlepší a aby se k nám vraceli.

Proto se každoročně inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách zaměřují právě na atraktivní a turisty vyhledávaná místa a kontrolují poctivost poskytovatelů služeb, aby mj. ověřili, zda nejsou zahraniční spotřebitelé v různých restauračních zařízeních diskriminováni. Výsledky kontrol v předem vytipovaných 13 restauracích byly neradostné – v 9 z nich byly zjištěny nedostatky, a z toho v 8 případech inspektoři prokázali diskriminační jednání vůči spotřebitelům-cizincům. „Příplatek za servis“, účtovaný inspektorům hovořícím anglicky, přesáhl celkem u všech provedených kontrol 464 korun. Všech 9 subjektů čeká uložení pokuty ve správním řízení. Inspektoři ČOI budou v kontrolách pokračovat nejen po celou turistickou sezónu, ale i mimo ni, neboť služby restaurací v centru Prahy využívají ve značném rozsahu také cizinci, žijící v Česku dlouhodobě.

V období od 15. 3. do 10. 7. 2014 probíhala mimořádná kontrolní akce inspektorátu ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, zaměřená na dodržování zákona o ochraně spotřebitele v restauracích provozovaných v centru Prahy. Jejím cílem bylo ověřit před zahájením hlavní turistické sezóny a na jejím začátku, jak dodržují provozovatelé restaurací, kaváren, barů a dalších podobných zařízení povinnosti tímto zákonem stanovené, zejména nedochází-li při poskytování služeb veřejného stravování k diskriminaci spotřebitelů-cizinců.

Na základě monitorování bylo pracovníky inspektorátu v přípravě na tuto mimořádnou kontrolní akcí vytipováno celkem 13 restaurací v centru Prahy, kam postupně zamířili inspektoři vydávající se za zahraniční návštěvníky. Porušení právních předpisů bylo prokázáno v průběhu 9 kontrol (tj. 69 %). Z toho v 8 případech bylo zjištěné porušení kvalifikováno jako diskriminace spotřebitele z důvodu národnosti. Prodávající ve všech těchto případech anglicky mluvícím spotřebitelům účtoval ke konzumaci tzv. servis (tip), jehož výše se pohybovala od 5 do 15 % účtované částky. Česky hovořícím spotřebitelům žádný takový příplatek účtován nebyl, i když kontrolní konzumace „cizinců“ a „našinců“ probíhala ve stejnou dobu. Nejvyšší přiúčtování „servisu“ bylo o 15%, což v konkrétním případě znamenalo o 90 Kč vyšší účet. Rozdíl v ceně, účtovaný spotřebiteli ve formě příplatku za servis, činil celkově u všech kontrolovaných konzumací 464 Kč. Podle zákona o ochraně spotřebitele musí být spotřebitel seznámen při objednávání vždy s cenou konečnou.

Při jedné z kontrol servírka při placení účtu „cizincem“ vrátila částku o 43 Kč nižší. V rámci provedených kontrol bylo také zjištěno v 5 případech nedodržení deklarované míry prodaných rozlévaných alkoholických nápojů, a to celkem o 50 ml, což ve finančním vyčíslení představovalo poškození spotřebitele o 113,75 Kč.

Za tato porušení povinností stanovených poskytovatelům služeb budou všem 9 kontrolovaným subjektům uloženy pokuty ve správním řízení.

Výsledky kontrol v restauracích v centru Prahy svědčí o tom, že někteří podnikatelé svým jednáním nejen porušují zákony a poškozují spotřebitele, ale zejména ohrožují dobré jméno poctivých podnikatelů a celé České republiky v zahraničí. Vzhledem k velkému počtu zjištění a skutečnosti, že služby restaurací v centru metropole využívají ve značném rozsahu kromě sezónních návštěvníků Prahy i cizinci, žijící v Česku dlouhodobě, bude Česká obchodní inspekce provádět kontroly, zaměřené na diskriminaci spotřebitele z důvodu národnosti, průběžně po celý rok.

Kurzy

Kurzovní lístek: 3.12.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 23,110 23,230
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články