Předčasný starobní důchod: Jaké jsou podmínky od ledna 2010?

23. 3. 2010 – 6:15 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Předčasný starobní důchod: Jaké jsou podmínky od ledna 2010?
Co čeká žadatele o předčasný starobní důchod? Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Od 1. ledna 2010 nabyly účinnosti změny zákona o důchodovém pojištění, které jsou součástí I. etapy důchodové reformy. Mezi nejvýznamnější patří pokračování v postupném zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu a postupné prodlužování potřebné doby pojištění.

Tyto změny se týkají také předčasných odchodů do starobního důchodu.

 

Práce ve starobním důchodu

 

Ke změnám došlo i v možnostech důchodců pobírat starobní důchod a současně vykonávat výdělečnou činnost. Tato změna se však nevztahuje na poživatele předčasných starobních důchodů vykonávajících výdělečnou činnost v době do dosažení důchodového věku.

 

<%Anketa58%>

 

Doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod roste

 

Doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod se od ledna 2010 prodlužuje. A to o jeden rok za každý rok, který uplyne po 31. prosinci 2009. Týká se to i předčasného starobního důchodu.

Pokud pojištěnec dosáhl důchodového věku před rokem 2010, délka potřebné doby pojištění se nemění a je 25 let. Pokud dosáhne důchodového věku v roce 2010, musí získat dobu pojištění nejméně 26 let. Pokud dosáhne důchodového věku v roce 2011, bude potřebná doba pojištění 27 let atd. Cílový stav, tzv. potřebná doba pojištění 35 let, se bude týkat pojištěnců, kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018.

 

TIP: Spočítejte si svůj starobní důchod

 

Procentní snížení výměry předčasného starobního důchodu

 

Dále se změnila sazba snížení procentní výměry předčasného starobního důchodu v případech, kdy doba od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku je delší než 720 kalendářních dnů.

Pokud ode dne přiznání předčasného starobního důchodu chybí do dosažení důchodového věku nejvýše 720 kalendářních dnů, snižuje se procentní výměra důchodu za každých i započatých 90 kalendářních dnů stejně jako dosud o 0,9 % výpočtového základu.

Pokud je období od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku delší, snižuje se procentní výměra důchodu od 721. kalendářního dne za každých i započatých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu (dosud se jednalo o 0,9 % výpočtového základu). Základní výměra předčasného starobního důchodu, která činí v současné době 2 170 Kč, bude i nadále náležet v plné výši.

 

Kdy můžete zažádat o předčasný starobní důchod

 

V současné době lze požádat o předčasný starobní důchod až tři roky před dosažením důchodového věku. V souvislosti s postupným zvyšováním důchodového věku na cílových 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě, se prodlužuje i doba, o kterou bude moci pojištěnec odejít dříve do předčasného starobního důchodu. To se týká těch pojištěnců, jejichž důchodový věk bude vyšší než 63 let. Ti budou moci požádat o předčasný starobní důchod nejdříve ode dne dosažení věku 60 let.

Změny týkající se výplaty starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti se nevztahují se na poživatele předčasných starobních důchodů v období do dosažení důchodového věku. K předčasnému starobnímu důchodu si mohou i nadále přivydělávat jen způsobem, který nezakládá účast na důchodovém pojištění. Tj. platí stejné pravidlo, jako před novelizací zákona o důchodovém pojištění.

Občanu, kterému výplata předčasného starobním důchodu nenáleží z důvodu výkonu výdělečné činnosti do dosažení důchodového věku, je po jejím skončení výplata důchodu na žádost obnovena. Výše procentní výměry důchodu se stanoví znovu, a to s přihlédnutím k nově získané době pojištění. Až po dosažení důchodového věku začnou platit pro příjemce předčasného starobního důchodu stejná pravidla jako pro příjemce řádného starobního důchodu.

 

Jak se stanovuje předčasný starobní důchod

 

Předčasný starobní důchod se, stejně jako ostatní důchody z českého důchodového systému, skládá ze dvou složek: základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v letošním roce se jedná o 2 170 Kč měsíčně. Procentní výměra závisí na délce důchodového pojištění, době mezi předčasných odchodem do starobního důchodu a stanoveným důchodovým věkem a také na výši výdělků před přiznáním důchodu. Nejnižší procentní výměra předčasného starobního důchodu, stanovená zákonem, je v současné době 770 Kč měsíčně.

 

<%Anketa6%>

 

Počat vyplácených důchodů prudce roste

 

V prosinci 2009 dostávalo předčasný starobní důchod 395 734 lidí. Ve stejném období roku 2008 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí, celkem 354 415 příjemců této dávky. Celkem v loňském roce do předčasného důchodu odešlo 42 245 lidí, což je o 6 371 více než v roce předchozím.

Počet poživatelů předčasných starobních důchodů, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, se zvýšil z 59 093 v roce 2008 na 65 143 v roce 2009 (nárůst 6 050 důchodců). Hlavním důvodem jsou pravděpodobně dopady hospodářské krize, vysoká nezaměstnanost a fakt, že starší lidé nachází nová pracovní uplatnění hůře než mladší ročníky.

Pokud bychom sečetli všechny starobní důchody, tedy předčasné i řádné, pak v prosinci 2009 tuto dávku dostávalo celkem 2 092 894 lidí.

 

Kam dál?

- Starobní důchod: Jaké jsou nové možnosti pracujících důchodců?

- Předčasný starobní důchod, co byste měli vědět

- Odchod do starobního důchodu se stále mění, kdy půjdete vy?

- Za jakých podmínek může podnikatel získat nárok na důchod?

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,420 24,540
USD 22,900 23,080
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články