Přehled zdravotního pojištění: Jak na něj?

8. 4. 2010 – 0:05 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Přehled zdravotního pojištění: Jak na něj?
Jak vyplnit Přehled zdravotního pojištění, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Začátek dubna je obdobím největšího náporu na zdravotních pojišťovnách. Na podání daňového přiznání bezprostředně navazuje vypořádání povinností vůči zdravotní pojišťovně. Jak se s tím vypořádat?

Teoreticky máte povinnost podat přehled zdravotní pojišťovně do konce měsíce dubna, avšak tímto termínem se raději nenechte vést. Abyste se vyhnuli případným sankcím ze strany zdravotní pojišťovny, tak případné závazky ze zdravotního pojištění zaplaťte do osmi dnů od podání daňového přiznání na finančním úřadu. Jestliže jste tudíž podali přiznání v poslední možný den (31. března 2010), měli byste mít přehled podaný do 8. dubna a zároveň i zaplacený případný nedoplatek z přehledu vyplývající. Jde sice o poměrně silnou nelogičnost v právních předpisech, ale v dané situaci je dobré se řídit těmi osmi dny, které jsou rozhodující pro zaplacení nedoplatku.

 

Kdo si spočítal přiznání, tak je pro něj přehled hračkou

 

Mnoho poplatníků si daně řeší sami. Pokud patříte mezi ně i vy a sami jste si spočítali daňové přiznání, tak bude pro vás vyplnění přehledu hračkou. V podstatě tam jde o to přenést příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a proti nim postavit výdaje. Z rozdílu se počítá případný nedoplatek. Ve výpočtech vás bezpečně povede formulář a jeho pokyny, které jsou jeho součástí.

Představme si pana Srozuměného, který po celý loňský rok pracoval v softwarové firmě s platem 30 000 Kč a ve volném čase si na živnostenský list přivydělával jako grafik na příležitostných malých zakázkách. Jak by měl postupovat při vyplňování přehledu? Vydělal si na příjmech 85 000 Kč se souvisejícími výdaji 58 000 Kč.

Přehled ve svém úvodu požaduje základní informace o poplatníkovi. Zde nevidím žádný velký problém, ale pokusím se jednotlivé informace stručně okomentovat:

* Typ přehledu – řádný x opravný. Většina poplatníků vyplní řádný. Opravný slouží k opravě předchozího přehledu.

* Základní údaje a rodné číslo. Není třeba komentovat.

* Kdo si nechává daňové přiznání zpracovat daňovým poradcem, tak to označí.

* Kdo měl povinnost podat daňové přiznání, tak to označí. Napíše, kdy ho podal.

* V následující kolonce se vyplňuje, zda vyšel přeplatek pojistného nebo ne, případně co zamýšlí poplatník s ním udělat.

* Dále se formulář ptá na způsob placení záloh.

* Další kolonka je velmi důležitá a odvíjí se od ní správnost celého přehledu. Prohlašujete, že v roce 2009 pro vás neplatila povinnost platit zálohy. Vypište měsíce, ve kterých tato povinnost neplatila. Ke každému měsíci napište důvod pro neplacení záloh (souběh zaměstnání a SVČ nebo nemoc).

* V navazující kolonce se poplatník vyjadřuje, zda pro něj byl stanoven v roce 2009 minimální vyměřovací základ a musí určit důvod, proč nebyl stanoven (plátcem pojistného stát, souběh se zaměstnáním, pobírání nemocenské, osoba s těžkým zdravotním postižením, dosažení věku pro starobní důchod, péče o dítě).

První strana našeho modelového poplatníka pana Srozuměného bude vypadat následovně.
Přehled zdravotního pojištění

Máte-li nadále souběh příjmů se zaměstnáním, tak zálohy platit nebudete

 

Nyní začneme vyplňovat druhou stranu přehledu.

* Do řádku 1 se vyplní součet příjmů v roce 2009 ze samostatné výdělečné činnosti.

* V řádku 2 se objeví součet souvisejících výdajů vůči příjmům ze SVČ (buď paušálem, anebo skutečné).

* Řádek 3 se vyplňuje pouze v případě, že součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a ze samostatné výdělečné činnosti přesáhne částku 1 130 640 Kč. Pokud ne, tak se nevyplňuje.

* V řádku 4 se vyplňuje počet měsíců roku 2009, kdy poplatník vykonával samostatně výdělečnou činnost.

* V následujícím řádku počet měsíců, kdy byl poplatník pojištěn u pojišťovny, kde podává přehled.

* Počet měsíců, kdy poplatník hradil minimální vyměřovací základ (viz strana 1 a jeho prohlášení).

* Následující řádky jsou už jenom matematika, kde je velmi snadné se nechat vést formulářem. Asi nemá cenu zde popisovat jednotlivé řádky, když je čtenář snadno vyčte z přiloženého formuláře.

* Na řádku 16 se zjistí doplatek nebo přeplatek. V našem případě jde o doplatek ve výši 1 823 Kč.

* Na řádku 51 sice poplatníkovi vychází povinnost platit zálohu ve výši 152 Kč, avšak ta se s ohledem na trvání souběhu příjmů OSVČ a hlavní pracovní poměr ruší. Poplatník nebude muset ani pro rok 2010 nadále platit žádné zálohy.

 

Přehled zdravotního pojištění

(Vladimír Zdražil, Investujeme.cz)

Kam dál?

- Vyměřovací základ zdravotního pojištění pro OSVČ od ledna 2010

- Zálohy na pojistné zdravotního pojištění - podnikatelé platíte správnou výši?

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,940 23,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články