Při výpočtu důchodu hraje roli každá tisícikoruna v příjmech

18. 8. 2017 – 9:09 | Penze | red | Diskuze:

Při výpočtu důchodu hraje roli každá tisícikoruna v příjmech
zdroj: tisková zpráva

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím je vyšší příjem v produktivním životě, tím je vyšší státní důchod. Vyšší příjem o tisícikorunu však může ovlivnit výši státního důchodu rozdílně. Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční státní částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, když se při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 započítávají příjmy v letech 1986 až 2016, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Redukční hranice

Osobní vyměřovací základ se redukuje. Do částky 12 423 Kč se započítává ze 100 %, od 12 423 Kč do 112 928 Kč se započítává z 26 % a k redukční hranici nad 112 928 Kč se již nepřihlíží. To znamená, že zvýšení osobního vyměřovacího základu o 1 000 Kč nad třetí redukční hranici nemá žádný vliv na výši státního důchodu.

Praktický příklad

Pan Novák má osobní vyměřovací základ 113 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a pan Černý má osobní vyměřovací základ 114 000 Kč a získal dobu pojištění rovněž v rozsahu 43 let. Přestože má pan Černý osobní vyměřovací základ vyšší o 1 000 Kč než pan Novák, tak budou mít oba pánové stejně vysoký státní důchod ve výši 27 418 Kč.

Kdy tisícikoruna může zvýšit důchod o 675 Kč?

K nejvyššímu zvýšení státního důchodu dochází při zvýšení osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice a při získání vysoké doby pojištění. Když je získána vysoká doba pojištění, potom každá tisícikoruna zvýší státní důchod více. V Tabulce 1 je uveden starobní důchod při nižších příjmech a získané době pojištění v jednotlivých variantách.

Tabulka 1: Výše důchodu při nízkém vyměřovacím základu

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Starobní důchod
11 000 Kč 35 let 8 325 Kč
12 000 Kč 35 let 8 850 Kč
11 000 Kč 40 let 9 150 Kč
12 000 Kč 40 let 9 750 Kč
11 000 Kč 45 let 9 975 Kč
12 000 Kč 45 let 10 650 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Kdo má osobní vyměřovací základ 12 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 35 let, bude mít starobní důchod vyšší o 525 Kč vyšší než při osobním vyměřovacím základu 11 000 Kč. Při získané době pojištění v rozsahu 45 let je starobní důchod vyšší již o 675 Kč.

Každý rok pojištění ovlivňuje i to, o kolik každá tisícikoruna zvýší státní důchod. Důvodem je skutečnost, že každý rok pojištění činí 1,5 % z výpočtového základu. Každý rok pojištění tedy v uvedených případech v tabulce znamená nárůst státního důchodu o 15 Kč (1 000 Kč x 1,5 %).

Jak je to u vyšších příjmů

V redukční hranici od 12 423 Kč do 112 928 Kč znamená každé zvýšení osobního vyměřovacího základu o 1 000 Kč zvýšení výpočtového základu o 260 Kč (zápočet z 26 %). O kolik následně se zvýší státní důchod, to závisí na získané době pojištění.

U doby pojištění v rozsahu 35 let se zvýší státní důchod o 137 Kč, u doby pojištění v rozsahu 40 let se zvýší státní důchod o 156 Kč a u doby pojištění v rozsahu 45 let se zvýší státní důchod o 176 Kč. Přitom je jedno, zda se jedná o osobní vyměřovací základ ve výši 20 000 Kč nebo 80 000 Kč. V Tabulce 2 jsou vypočteny některé varianty.

Tabulka 2: Zvýšení penze při růstu mzdy o 1 000 Kč u středně příjmových skupin obyvatel

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Starobní důchod
20 000 Kč 35 let 10 107 Kč
21 000 Kč 35 let 10 244 Kč
20 000 Kč 40 let 11 187 Kč
21 000 Kč 40 let 11 343 Kč
20 000 Kč 45 let 12 266 Kč
21 000 Kč 45 let 12 442 Kč
80 000 Kč 35 let 18 297 Kč
81 000 Kč 35 let 18 434 Kč
80 000 Kč 40 let 20 547 Kč
81 000 Kč 40 let 20 703 Kč
80 000 Kč 45 let 22 796 Kč
81 000 Kč 45 let 22 972 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články