Příspěvek na bydlení chudším rodinám letos klesl

28. 2. 2017 – 20:01 | Bydlení | red | Diskuze:

Příspěvek na bydlení chudším rodinám letos klesl
zdroj: freeimages.com

Stát chudým domácnostem přispívá na bydlení v rámci státní sociální podpory. Oproti roku 2016 se ale příspěvek na bydlení pro rok 2017 snížil. Kdo na něj dosáhne a kolik dostane?

Na příspěvek na bydlení dosáhnou domácnosti, jimž nestačí 30 % (v Praze 35 %) jejich příjmů na úhradu nákladů na bydlení – tedy nejen nájemného, ale i elektřiny, plynu, vodného a stočného. Na příspěvek navíc mohou dosáhnout též majitelé bytů v osobním či družstevním vlastnictví, byť v omezené výši.

Samotná výše příspěvku závisí na rozdílu mezi náklady na bydlení a 30 % (35 %) příjmů. Zároveň ale náklady na bydlení nesmí přesáhnout tzv. „normativní náklady na bydlení“. Normativní náklady se liší pro nájemníky a pro vlastníky bytů, přičemž při nájmu dosahují vyšších částek. Navíc závisí také na velikosti obci, v níž se byt či rodinný dům nachází, a počtu členů domácnosti.

Tabulka 1: Normativní náklady na bydlení v roce 2017 v nájemních bytech

Počet osob v rodině Praha Počet obyvatel obce
více než 100 000 50 000 až 99 999 10 000 až 49 999 do 9 999
jedna  7 720 Kč  6 114 Kč  5 822 Kč  4 950 Kč  4 763 Kč
dvě  11 004 Kč  8 806 Kč  8 407 Kč  7 213 Kč  6 957 Kč
tři  14 896 Kč  12 022 Kč  11 500 Kč  9 939 Kč  9 604 Kč
čtyři a více  18 577 Kč  15 112 Kč  14 482 Kč  12 599 Kč  12 195 Kč

Zdroj: MPSV

Pro domácnosti žijící ve vlastním bytě v osobním nebo družstevním vlastnictví nerozhoduje velikost obce, kde se nemovitost nachází. Rozhodující je pouze počet osob v domácnosti. Výše normativních nákladů pro vlastníky je navíc nižší než nejnižší normativní náklady pro nájemníky v obcích do 10 tisíc obyvatel.

Náklady vlastních bytů přitom do značné míry závisí na velikosti obce, od níž je odvozena cena nemovitosti. Je poměrně časté, že se rodina rozhodne pro koupi vlastního bydlení, aby vyměnila nájemné za splátku hypotéky, často v obdobné výši. Zhorší-li se její finanční situace a propadne-li se její příjem, kvůli rozhodnutí pro vlastnické bydlení nemusí na státní podporu dosáhnout. Snaha postarat se o svou budoucnost je tak po zásluze potrestána.

Tabulka 2: Normativní náklady na bydlení v roce 2017 v bytech v osobním vlastnictví a družstevních bytech

Počet osob v rodině Normativní náklady
jedna  4 357 Kč
dvě  6 429 Kč
tři  8 880 Kč
čtyři a více  11 244 Kč

Zdroj: MPSV

Domácnosti bydlící v osobním či družstevním vlastnictví si navíc nemohou započítat skutečné náklady na bydlení, kromě energií – a státem stanovené částky „nákladů srovnatelných s nájemným“ (a to přesto, že u družstevního bydlení je nájem fakticky placen družstvu). Výše započítaných nákladů se odvíjí od počtu osob v domácnosti.

Tabulka 3: Náklady srovnatelné s nájemným pro rok 2017

Počet osob v rodině Náklady srovnatelné s nájemným
jedna  1 944 Kč
dvě  2 660 Kč
tři  3 478 Kč
čtyři a více  4 194 Kč

Zdroj: MPSV

Jak spočítat příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení má nárok domácnost, jejíž náklady na bydlení přesáhnou 30 % (v Praze 35 %) příjmu. Náklady na bydlení přitom nesmí být vyšší než normativní náklady – v takovém případě se za náklady bydlení považují právě normativní náklady.

Při výpočtu příspěvku na bydlení se od skutečných nákladů na bydlení (či normativních nákladů, jsou-li nižší) odečte 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu domácnosti včetně přídavku na děti a rodičovského příspěvku. Takto vypočítaná částka představuje výši příspěvku na bydlení.

Příklad:

  • Samostatně žijící osoba v nájmu v Praze s čistým příjmem 10 000 Kč a náklady na bydlení 6 000 Kč vypočte příspěvek na bydlení: 6 000 Kč – 0,35 * 10 000 Kč = 2 500 Kč.
  • Žila-li by ve vlastní garsonce, její (maximální) příspěvek na bydlení by činil: 4 357 Kč – 0,35 * 10 000 Kč = 857 Kč.

Normativní náklady na bydlení 2017 klesly

Za rok 2016 vykázal Český statistický úřad (ČSÚ) nárůst cenové hladiny měřený indexem spotřebitelských cen dosáhl 0,7 %. Přesto došlo k poklesu normativních nákladů na bydlení a s nimi i ke snížení maximální výše příspěvku na bydlení.

Nejvíce se normativní náklady na bydlení snížily v nejmenších obcích – pro čtyř a vícečetné rodiny dokonce o více než 450 Kč.

Tabulka 4: Snížení normativních nákladů na bydlení nájemního bydlení pro rok 2017

Počet osob v rodině Praha Počet obyvatel obce
více než 100 000 50 000 až 99 999 10 000 až 49 999 do 9 999
jedna – 11 Kč – 32 Kč – 36 Kč – 46 Kč – 48 Kč
dvě – 110 Kč – 139 Kč – 144 Kč – 159 Kč – 162 Kč
tři – 218 Kč – 255 Kč – 262 Kč – 281 Kč – 286 Kč
čtyři a více – 370 Kč – 414 Kč – 423 Kč – 447 Kč – 453 Kč

Zdroj: Vlastní výpočty

-Petr Zámečník | Více na Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články