Pro půjčku do Německa nebo Polska a možná konec podvodníků

23. 8. 2012 – 15:57 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pro půjčku do Německa nebo Polska a možná konec podvodníků
Zákon zavádí povinnost, aby spotřebitel dostal smlouvu a mohl odstoupit bez jakékoli sankce od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud ve 14denní lhůtě od uzavření této smlouvy nedošlo na jejím základě ke sjednání spotřebitelského úvěru. , | zdroj: NašePeníze.cz

Vláda ve středu odsouhlasil novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Předloha by měla mimo jiné zajistit stejné podmínky pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) ve všech státech EU a usnadnit přeshraniční nabídku a poptávání spotřebitelských úvěrů.

Evropští občané si dle nařízení EU již dva roky mohou vybrat v jakékoliv členské zemi EU takový spotřebitelský úvěr, který nejlépe odpovídá jejich potřebám a finanční situaci, a poskytovatelé půjček mohou snadněji nabízet své produkty i za hranicemi.

Konec podvodníků a větší odpovědnost?

Norma také reaguje na některé praktiky, kdy v leasingových smlouvách není zakotveno ani právo, ani povinnost nájemce koupit najatou věc na konci leasingu, ale ve smlouvě je pouhá možnost pronajímatele tuto najatou věc nabídnout nájemci ke koupi.

Úprava navíc posiluje princip zodpovědného úvěrování a ochranu spotřebitele před praktikami, kdy věřitel předem počítá s možností, že dlužník nebude pravděpodobně schopen poskytnutý úvěr splácet a propadne tak zajištění úvěru. Věřitel by tak při posouzení úvěruschopnosti musel vzít v potaz jak stávající situaci klienta, zejména jeho příjmy i výdaje, tak i skutečnosti, které lze na základě informací dostupných v době před uzavřením smlouvy s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat (například předpokládaný příjem z projednávaného dědického řízení, prodeje nemovitosti, auta, pojistného plnění atp.).

Předloha dále zpřesňuje některé definice, například stanoví, že ručení věřitele se musí uplatnit na základě formálního právního úkonu, nikoli jen na základě neformálního příslibu či ústního ujištění. V případě, kdy odměnu zprostředkovatele platí přímo spotřebitel, musí být ve smlouvě obsaženo i ujednání o odměně zprostředkovatele. Sankcí za nedodržení povinných náležitostí formy je podle návrhu neplatnost této smlouvy.

Zákon zavádí povinnost, aby spotřebitel dostal smlouvu a mohl odstoupit bez jakékoli sankce od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud ve 14denní lhůtě od uzavření této smlouvy nedošlo na jejím základě ke sjednání spotřebitelského úvěru.

"Takto formulované pravidlo by mělo chránit jak spotřebitele, vystaveného nekalým praktikám některých zprostředkovatelů, kteří jednají s jediným úmyslem - zajistit sobě provizi a případně další platby od spotřebitele bez toho, že by jakkoli jednali v jeho zájmu, tak poctivé zprostředkovatele, kteří v zájmu spotřebitele poskytnutí spotřebitelského úvěru skutečně vyjednají a spotřebitel se pokusí vyhnout placení provize odstoupením od smlouvy," zmínila předkládací zpráva.

S ohledem na některé praktiky novela umožní kromě odstoupení od smlouvy také následné zrušení smlouvy o doplňkových službách, jako je například životní pojištění.

Novela také zakazuje použití směnky nebo šeku ke splacení nebo k zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Za případnou škodu vzniklou spotřebiteli porušením tohoto ustanovení odpovídá společně a nerozdílně věřitel i zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Předloha reaguje i na praktiky, kdy věřitelé na dlužnících požadují zajištění ve výši, která bývá ve výrazném nepoměru k hodnotě pohledávky.

Úprava by také měla zredukovat situace, kdy spotřebitel je při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování o úvěru odkázán na telefonní čísla, která jsou zpoplatněna vysokými sazbami tak, že hovory stojí tisíce, někdy i desetitisíce korun.

Miroslav Kyncl, Jan Kálal | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články